Odszkodowanie za wypadek w pracy – kiedy należy się pracownikowi?

18 grudnia, 2023
odszkodowanie-za-wypadek-w-pracy-1280x1919.jpg

W pracy dochodzi niekiedy do wypadków, które uniemożliwiają pracownikowi czasowe lub stałe pełnienie obowiązków. W takiej sytuacji – w zdecydowanej większości przypadków – należy się odszkodowanie. Jeżeli chcesz wiedzieć, kiedy Ci ono przysługuje, a kiedy nie i jaka może być wypłacona przez ubezpieczyciela kwota, czytaj dalej.

Odszkodowanie za wypadek w pracy – czym jest?

Zacznijmy od definicji wypadku w pracy. Według ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest to nagłe zdarzenie wynikające z przyczyn zewnętrznych, które doprowadziło do urazu lub – w ekstremalnych sytuacjach – śmierci pracownika podczas pełnienia przez niego obowiązków. Dotyczy zarówno tych działań, które były zlecone przez podwładnego, jak też prac wykonywanych bez polecenia. Co więcej, za wypadek w pracy uznaje się nie tylko zdarzenia, które wystąpiły na terenie firmy, ale również podczas wyjazdów służbowych.

 

Komu należy się odszkodowanie po wypadku w pracy?

W sytuacji, gdy pracownik jest ubezpieczony, przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy, które wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy się ono wszystkim tym, którzy doznali:

  • długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a więc takiego, w którym uraz uniemożliwia podejmowanie pracy zarobkowej w okresie ponad 6 miesięcy;
  • stałego uszczerbku na zdrowiu, a więc takiego, które powoduje uraz trwały uraz uniemożliwiający podejmowanie pracy zarobkowej na stałe.

Po wypadku dochodzi do oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz ustaleń dotyczących okoliczności zdarzenia. Za przeprowadzenie postępowania powypadkowego odpowiedzialny jest pracodawca. ZUS jest zobowiązany do wypłacenia 20 procent stałego wynagrodzenia za każdy procent stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a w przypadku śmierci pracownika o takie odszkodowanie za wypadek w pracy mogą ubiegać się również jego krewni.

Jakie odszkodowanie za wypadek w pracy można otrzymać?

Ile może wynosić jednorazowe odszkodowanie powypadkowe? Kwoty nie są stałe i ustala je Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie są aktualne stawki, możesz odwiedzić stronę ZUS-u.

Warto dodać, że pracownikowi należy się nie tylko odszkodowanie powypadkowe, ale również inne świadczenia, o które należy ubiegać się osobno. Mowa tutaj między innymi o:

  • zasiłku chorobowym;
  • zasiłku wyrównawczym;
  • świadczeniu rehabilitacyjnym;
  • rencie z tytułu niezdolności do pracy;
  • rencie rodzinnej.

Kto nie może liczyć na odszkodowanie powypadkowe?

Są sytuacje, w których pracownik nie otrzyma rekompensaty za wypadek w pracy. Ma to miejsce wtedy, gdy uraz powstał w wyniku jego zaniedbań dotyczących przepisów bezpieczeństwa albo gdy działał z premedytacją. Co więcej, na odszkodowanie nie mogą również liczyć osoby, które znajdowały się pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających.

Jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy?

Aby ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy, należy złożyć specjalny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypełnia go nie tylko pracownik, ale również pracodawca, a w dokumencie znaleźć się powinny dane poszkodowanego i pracodawcy, a także żądanie odszkodowania. Co więcej, niezbędne jest również dodanie złączników, takich jak zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 oraz (ewentualnie) dokumentacja przebiegu leczenia lub rehabilitacji. ZUS wydaje decyzję w czasie 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza oraz informacji o wszelkich okolicznościach wypadku. Może być ona pozytywna (wtedy odszkodowanie jednorazowe wypłacane jest w ciągu 30 dni) albo odmowna (w takiej sytuacji pracownik może odwołać się od decyzji).

Odszkodowanie po wypadku w pracy – uzyskaj pomoc adwokata z Opola

Jeżeli zależy Ci na tym, aby uzyskać odszkodowanie w Opolu, zapraszamy do skorzystania z pomocy specjalistów. Pamiętaj, że niekiedy mogą pojawić się trudności, w których wsparcie adwokata okaże się absolutnie niezbędne. Co więcej, w przypadku zaniedbań pracodawcy, w wyniku których doszło do wypadku w pracy i uszczerbku na zdrowiu, można żądać także zadośćuczynienia bezpośrednio od niego. Nasza kancelaria w Opolu specjalizuje się w odszkodowaniach powypadkowych i z całą pewnością zwiększy Twoje szanse na skuteczne dochodzenie swoich praw. Zapraszamy do kontaktu!