Adwokat do spraw odszkodowań – dochodzenie odszkodowań w Opolu

Sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia związane są najczęściej z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi oraz bezprawnymi działaniami ze strony pracodawcy (np. mobbing).

Odszkodowanie i zadośćuczynienie – czym się różnią?

Jeżeli chodzi o dochodzenie odszkodowania to należy pamiętać, że w przypadku poniesienia szkody, skutkującej doznaniem uszczerbku majątkowego na dobrach prawnie chronionych, dana osoba jest uprawniona do dochodzenia odpowiedzialności od osoby winnej jej wystąpienia.

Z kolei zadośćuczynienie może być dochodzone w przypadku doznania krzywdy – zarówno fizycznej jak i psychicznej. Z żądaniem tego rodzaju może wystąpić zarówno osoba pokrzywdzona, jak również osoba jej najbliższa. Warto pamiętać, że zadośćuczynienie lub odszkodowanie przysługuje także za popełnienie błędu medycznego przez lekarza – zwłaszcza jeśli w jego konsekwencji nastąpiła śmierć osoby bliskiej.

Moja kancelaria adwokacka oferuję usługę prowadzenia spraw tego typu, która wynika ze znajomości specyfiki opisanego zagadnienia.

Prawnik od odszkodowań – zakres usług

Do każdej sprawy dotyczącej dochodzenia zadośćuczynienia czy odszkodowania, jako adwokat z dużym doświadczeniem, podchodzę indywidualnie. Jeśli chodzi na przykład o zwrot pieniędzy za niewywiązanie się z umowy komunikacyjnej, inaczej podchodzi się do tego przypadku niż do takiego, gdy w grę wchodzi śmierć osoby bliskiej. Dostosowanie kroków prawnych do sytuacji jest bardzo ważne, dlatego warto zdecydować się na profesjonalną pomoc prawną. Moja kancelaria działająca w Opolu może pomóc Ci w uzyskaniu odszkodowania w różnych sytuacjach.

W zakres usług wchodzi przede wszystkim ustalenie taktyki procesowej, sporządzanie pism procesowych i pozaprocesowych, podjęcie prawem przewidzianych czynności zmierzających do udowodnienia poszczególnych okoliczności faktycznych istotnych w sprawie, a także reprezentację przed sądami wszystkich instancji.

Zakres spraw, których się podejmuję dotyczy m.in.:

 • zadośćuczynień w związku z uszkodzeniem ciała oraz śmiercią osoby najbliższej;
 • odszkodowań w związku ze zniszczeniem mienia;
 • odszkodowań w związku z pogorszeniem się sytuacji życiowej w wyniku śmierci osoby najbliższej;
 • odszkodowań za wypadek komunikacyjny i doznane w jego trakcie obrażenia;
 • dochodzenia renty (renty wyrównawczej) na zwiększone potrzeby.

Dochodzenie odszkodowania w Opolu

Moja kancelaria prawna specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowania tytułem poniesionych szkód majątkowych. Jako doświadczony i kompetentny adwokat pomagam klientom w otrzymaniu m.in. zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji urazów spowodowanych przez wypadek komunikacyjny, a także rekompensaty w równowartości pensji, pobieranej standardowo w trakcie normalnej pracy. Dokładam wszelkich starań, aby dochodzenie odszkodowań z OC sprawcy trwało możliwie jak najkrócej i zakończyło się dla pokrzywdzonego pełnym sukcesem.

Jako doświadczony adwokat podejmuję się spraw dotyczących wypłaty odszkodowania za doznaną krzywdę. Staram się, aby moi klienci uzyskali gwarancję wypłacenia im należnych świadczeń z OC sprawcy, takich jak choćby zadośćuczynienia powypadkowe. Udzielana przeze mnie pomoc prawna dla klientów z Opola dotyczy nie tylko rekompensat i odszkodowania w formie pieniężnej. Jeśli klient sobie tego życzy, podejmuję się reprezentacji przed sądem jego interesów w sprawach odnoszących się do żądania przywrócenia poprzedniego stanu.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania Opole – kancelaria adwokacka Paweł Figzał

Jeśli ponieśli Państwo szkodę niemajątkową, dobrze jest skorzystać z usług adwokata w zakresie ubiegania się o zadośćuczynienie w formie pieniężnej wypłacane z OC sprawcy. W takiej sytuacji pomocna może być moja kancelaria prawna. Udzielam profesjonalnego wsparcia wszystkim poszkodowanym, reprezentując przed sądem ich interesy. Trzeba mieć świadomość, że walka zarówno o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie zwykle jest skomplikowana i wymaga znajomości obowiązującego prawa. Dlatego dobrze jest powierzyć tę sprawę doświadczonemu profesjonaliście.

Adwokat Opole Paweł Figzał – jak jeszcze mogę Ci pomóc?


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość