Odszkodowania i zadośćuczynienia

Sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia związane są najczęściej z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi oraz bezprawnymi działaniami ze strony pracodawcy (np. mobbing). Prawo do uzyskania odszkodowania za wypadek w pracy, czy odszkodowanie komunikacyjne ma zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Jeśli spotkała Cię jedna z wymienionych sytuacji, najlepiej zgłosić się do adwokata do spraw odszkodowań, który ma bogate doświadczenie w tego typu dochodzeniach.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie – czym się różnią?

W przypadku dochodzeń o odszkodowania należy pamiętać, że jeśli wskutek poniesionej szkody doszło do uszczerbku majątkowego na dobrach prawnie chronionych, dana osoba jest uprawniona do dochodzenia odpowiedzialności od osoby winnej jej wystąpienia.

Z kolei zadośćuczynienie może być dochodzone w przypadku doznania krzywdy – zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Z tego rodzaju żądaniem ma prawo wystąpić zarówno osoba pokrzywdzona, jak również osoba jej najbliższa. Warto pamiętać, że zadośćuczynienie lub odszkodowanie przysługuje także za popełnienie błędu medycznego przez lekarza – zwłaszcza jeśli w jego konsekwencji nastąpiła śmierć osoby bliskiej.

Kancelaria Adwokacka Paweł Figzał oferuje usługę prowadzenia tego typu spraw. Decydując się na współpracę z adwokatem od odszkodowań, możesz liczyć na pełne wsparcie oraz profesjonalizm, który wynika ze znajomości specyfiki opisanego wyżej zagadnienia.

Rodzaje odszkodowań i kiedy można się ich domagać?

Pod definicją odszkodowania mieszczą się różnego rodzaju świadczenia, które przysługują osobie poszkodowanej w ramach rekompensaty za wyrządzone szkody. Jakie są podstawowe rodzaje odszkodowań?

 • Odszkodowanie umowne – wynika z niewywiązania się z zapisu znajdującego się w umowie (możliwość ubiegania się o odszkodowanie musi zostać spisana w wymienionym dokumencie).
 • Odszkodowanie kompensacyjne – jest formą zadośćuczynienia w ramach naprawienia szkody. Dzieli się na: 
  • odszkodowanie faktyczne – pokrywa realną rekompensatę kosztów poniesionych przez poszkodowanego;
  • odszkodowanie ogólne – w skład którego wchodzą wszystkie elementy niemające wartości finansowej.
 • Odszkodowanie karne – ma formę kary za zdarzenie lub zaniedbanie (najczęściej przyznawane pod postacią czynu społecznego).
 • Odszkodowanie nominalne – potwierdzenie błędu prawnego, kiedy brakuje materiałów utwierdzających faktyczne wystąpienie szkody.

Adwokat odszkodowania – zakres specjalizacji

Adwokaci z kancelarii prawniczej do każdej sprawy dotyczącej dochodzenia zadośćuczynienia czy odszkodowania podchodzą indywidualnie. Zupełnie odmiennymi przypadkami są dochodzenia związane ze zwrotem pieniędzy za niewywiązanie się z umowy komunikacyjnej, a czym innym charakteryzują się sprawy dotyczące śmierci bliskiej osoby. Dostosowanie kroków prawnych do sytuacji jest niezwykle istotne, dlatego warto zdecydować się na profesjonalną pomoc prawną. Kancelaria Adwokacka Paweł Figzał działa w Opolu, a pracujący w niej specjaliści pomogą w uzyskaniu odszkodowania w różnych sytuacjach.

W zakres usług kancelarii wchodzi przede wszystkim:

 • ustalenie taktyki procesowej; 
 • sporządzanie pism procesowych i pozaprocesowych; 
 • podjęcie czynności przewidzianych z punktu widzenia prawa, które zmierzają do udowodnienia poszczególnych okoliczności faktycznie istotnych w sprawie; 
 • reprezentacja interesów klienta przed sądami wszystkich instancji.

Zakres spraw, których podejmują się adwokaci od odszkodowań w Kancelarii Adwokackiej Paweł Figzał, dotyczy m.in.:

 • zadośćuczynień w związku z uszkodzeniem ciała oraz śmiercią osoby najbliższej;
 • odszkodowań w związku ze zniszczeniem mienia;
 • odszkodowań w związku z pogorszeniem się sytuacji życiowej w wyniku śmierci osoby najbliższej;
 • odszkodowań za wypadek komunikacyjny i doznanych w jego trakcie obrażeń;
 • dochodzenia renty (renty wyrównawczej) na zwiększone potrzeby.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania Opole – kancelaria adwokacka

Jeśli ponieśli Państwo szkodę niemajątkową, rekomendowane jest skorzystanie z usług adwokata w zakresie ubiegania się o zadośćuczynienie w formie pieniężnej wypłacane z OC sprawcy. W takiej sytuacji nieopisaną pomocą może być praca specjalistów z Kancelarii Prawnej Paweł Figzał. Adwokaci udzielają profesjonalnego wsparcia wszystkim poszkodowanym, reprezentując przed sądem ich interesy. Należy mieć świadomość, że walka zarówno o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie w większości przypadków jest skomplikowana i wymaga znajomości obowiązującego prawa. Powierzenie takiej sprawy doświadczonemu profesjonaliście zwiększa szansę na uzyskanie decyzji najkorzystniejszej dla klienta.

Adwokat Opole Paweł Figzał – jak jeszcze mogę Ci pomóc?

 


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość