Odszkodowania i zadośćuczynienia

Sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia związane są najczęściej z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi oraz bezprawnymi działaniami ze strony pracodawcy (np. mobbing).

Jeżeli chodzi o dochodzenie odszkodowania to należy pamiętać, że w przypadku poniesienia szkody, skutkującej doznaniem uszczerbku majątkowego na dobrach prawnie chronionych, dana osoba jest uprawniona do dochodzenia odpowiedzialności od osoby winnej jej wystąpienia.

Z kolei zadośćuczynienie może być dochodzone w przypadku doznania krzywdy – zarówno fizycznej jak i psychicznej. Z żądaniem tego rodzaju może wystąpić zarówno osoba pokrzywdzona, jak również osoba jej najbliższa. Warto pamiętać, że zadośćuczynienie lub odszkodowanie przysługuje także za popełnienie błędu medycznego przez lekarza – zwłaszcza jeśli w jego konsekwencji nastąpiła śmierć osoby bliskiej.

Moja kancelaria adwokacka oferuję usługę prowadzenia spraw tego typu, która wynika ze znajomości specyfiki opisanego zagadnienia.

Do każdej sprawy dotyczącej dochodzenia zadośćuczynienia czy odszkodowania, jako adwokat z dużym doświadczeniem, podchodzę indywidualnie. Jeśli chodzi na przykład o zwrot pieniędzy za niewywiązanie się z umowy komunikacyjnej, inaczej podchodzi się do tego przypadku niż do takiego, gdy w grę wchodzi śmierć osoby bliskiej. Dostosowanie kroków prawnych do sytuacji jest bardzo ważne, dlatego warto zdecydować się na profesjonalną pomoc prawną. Moja kancelaria działająca w Opolu może pomóc Ci w uzyskaniu odszkodowania w różnych sytuacjach.

W zakres usług wchodzi przede wszystkim ustalenie taktyki procesowej, sporządzanie pism procesowych i pozaprocesowych, podjęcie prawem przewidzianych czynności zmierzających do udowodnienia poszczególnych okoliczności faktycznych istotnych w sprawie, a także reprezentację przed sądami wszystkich instancji.

Zakres spraw, których się podejmuję dotyczy m.in.:

 • zadośćuczynień w związku z uszkodzeniem ciała oraz śmiercią osoby najbliższej;
 • odszkodowań w związku ze zniszczeniem mienia;
 • odszkodowań w związku z pogorszeniem się sytuacji życiowej w wyniku śmierci osoby najbliższej;
 • odszkodowań za wypadek komunikacyjny i doznane w jego trakcie obrażenia;
 • dochodzenia renty (renty wyrównawczej) na zwiększone potrzeby.

Moja kancelaria prawna specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowania tytułem poniesionych szkód majątkowych. Jako doświadczony i kompetentny adwokat pomagam klientom w otrzymaniu m.in. zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji urazów spowodowanych przez wypadek komunikacyjny, a także rekompensaty w równowartości pensji, pobieranej standardowo w trakcie normalnej pracy. Dokładam wszelkich starań, aby dochodzenie odszkodowań z OC sprawcy trwało możliwie jak najkrócej i zakończyło się dla pokrzywdzonego pełnym sukcesem.

Jako doświadczony adwokat podejmuję się spraw dotyczących wypłaty odszkodowania za doznaną krzywdę. Staram się, aby moi klienci uzyskali gwarancję wypłacenia im należnych świadczeń z OC sprawcy, takich jak choćby zadośćuczynienia powypadkowe. Udzielana przeze mnie pomoc prawna dla klientów z Opola dotyczy nie tylko rekompensat i odszkodowania w formie pieniężnej. Jeśli klient sobie tego życzy, podejmuję się reprezentacji przed sądem jego interesów w sprawach odnoszących się do żądania przywrócenia poprzedniego stanu.

Jeśli ponieśli Państwo szkodę niemajątkową, dobrze jest skorzystać z usług adwokata w zakresie ubiegania się o zadośćuczynienie w formie pieniężnej wypłacane z OC sprawcy. W takiej sytuacji pomocna może być moja kancelaria prawna. Udzielam profesjonalnego wsparcia wszystkim poszkodowanym, reprezentując przed sądem ich interesy. Trzeba mieć świadomość, że walka zarówno o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie zwykle jest skomplikowana i wymaga znajomości obowiązującego prawa. Dlatego dobrze jest powierzyć tę sprawę doświadczonemu profesjonaliście.


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.







  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość