Umowy cywilnoprawne

Zasada swobody umów jest jedną z podstawowych norm przewidzianych w kodeksie cywilnym. Zakłada ona stosowanie przez strony postanowień umowy doprowadzając do zaistnienia takiego stosunku zobowiązaniowego, który odpowiadać będzie ich interesom w najwyższym zakresie.

Kancelaria Adwokacka Paweł Figzał specjalizuje się w obsłudze różnego rodzaju kontraktów, w tym umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów licencyjnych, umów dostawy oraz umów kupna-sprzedaży. Nasi specjaliści sporządzają umowy cywilnoprawne, w których zabezpieczane są interesy klienta. Jakie dokładnie rodzaje umów obsługujemy i jak wygląda pomoc ze strony adwokatów? 

Rodzaje umów cywilnoprawnych

Umowy cywilnoprawne to porozumienia między minimum dwoma stronami, które określają prawa i obowiązki stron w zakresie określonych działań lub transakcji. Są to umowy zawierane na podstawie prawa cywilnego i regulują różne aspekty życia społecznego i gospodarczego.

W umowach cywilnoprawnych strony określają, co mają zamiar zrobić, jakie świadczenia wykonują i w jakim celu. Podpisanie umowy cywilnoprawnej wiąże się z ustaleniem wzajemnych praw i obowiązków stron. Każda ze stron musi spełnić swoje zobowiązania zgodnie z postanowieniami określonymi w dokumencie. W przypadku niewykonania umowy, strony mogą dochodzić swoich praw przed sądem.

Umowy cywilnoprawne mają duże znaczenie w sferze gospodarczej i prywatnej, umożliwiając swobodne regulowanie relacji między stronami oraz zapewnienie ochrony ich praw i interesów. Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy dokładnie przeczytać jej treść, zrozumieć zapisy oraz w razie potrzeby skonsultować się z prawnikiem, aby uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości.

Jakie są najpowszechniejsze rodzaje umów cywilnoprawnych?

  • Umowa zlecenie – to umowa zawierana na ustalony czas. Cechuje się tym, że określa konkretny produkt lub usługę, którą pracownik ma obowiązek wykonać. Przyjmujący zlecenie, zgodnie z art. 734-751 Kodeksu cywilnego, zobowiązuje się do realizacji określonych czynności dla zlecającego (przeważnie pracodawcy). Umowy zlecenie mogą być umowami odpłatnymi lub nieodpłatnymi, w zależności od woli stron. Warto jednak wiedzieć, że jeśli z zapisów umowy nie wynika, że realizowane zlecenie jest nieodpłatne, wtedy za jego wykonanie należy się wynagrodzenie.
  • Umowa o dzieło – nazywana inaczej umową rezultatu. Dotyczy ona jednorazowego wykonania dzieła, które przyczyni się do osiągnięcia z góry określonego rezultatu. Ten rodzaj umowy może być zawarty ustnie lub pisemnie. Najważniejsze, aby strony ustaliły przedmiot umowy, charakter realizowanego dzieła, czas na wykonanie oraz sposób rozliczenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sporządzonej umowy, warto tę kwestię przedyskutować z doświadczonym adwokatem. Specjaliści pracujący w naszej Kancelarii Adwokackiej Paweł Figzał zapoznają się z Państwa sytuacją i przeanalizują zawieraną umowę z myślą o interesach klienta.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej – kompleksowa pomoc

Specjaliści z Kancelarii Adwokackiej w Opolu oferują usługę obejmującą swym zakresem zarówno tworzenie od podstaw umów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, jak również analizę i weryfikację istniejącego zobowiązania pod względem zgodności z obowiązującym stanem prawnym – w tym zakresie prawnicy wydają opinie prawne.

Adwokaci towarzyszą także klientom nie tylko w trakcie zawarcia umowy cywilno prawnej, ale również podczas jej wygaśnięcia.

Oferowane przez naszą kancelarię usługi dotyczą najczęściej umów zlecenia i o dzieło, kupna-sprzedaży, najmu i dzierżawy, darowizny, o roboty budowlane, kredytu, pożyczki, dostawy, faktoringu pełnego i niepełnego, o świadczenia różnego rodzaju oraz umów nienazwanych.

Praca naszych doświadczonych specjalistów polega przede wszystkim na wskazywaniu zagrożeń prawnych związanych z postanowieniami umów oraz na doradzaniu najwłaściwszych rozwiązania, mających na celu zabezpieczenie interesów klienta.

Prawnik umowy cywilnoprawne Opole

Korzystanie z pomocy prawnika podczas nawiązywania umowy w prawie cywilnym to odpowiedzialna decyzja. Wtedy zyskujecie Państwo pewność, że podpisywane zobowiązanie zawiera wszystkie zapisy zgodne z obowiązującym prawem. Umowa cywilno-prawna jest wiążącym dokumentem, dlatego w przypadku niedopełnienia obowiązków, strony mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Wtedy wsparcie doświadczonego prawnika może okazać się bezcenne, ponieważ specjalista będzie reprezentować klienta przed organami prawnymi i przygotowywać niezbędną dokumentację.

Adwokat Opole – jak jeszcze możemy Ci pomóc?


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.    Imię i nazwisko (wymagane)

    E-mail (wymagane)

    Telefon (wymagane)

    Wiadomość