Władza rodzicielska

Sprawy związane z władzą rodzicielską wzbudzają olbrzymie emocje. Sądy wydają orzeczenia wpływające bezpośrednio na najbliższe lata życia małoletniego. Ze względu na dobrostan dziecka warto zadbać o to, aby cała procedura przebiegła sprawnie i nie generowała dodatkowego stresu, zwłaszcza w przypadku sytuacji pozbawienia praw rodzicielskich ojca/matki.

Co to jest władza rodzicielska i komu przysługuje?

Władza rodzicielska – zgodnie z art. 95. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – obejmuje prawa i obowiązki rodziców względem dziecka do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia. Zadaniem opiekunów jest sprawowanie pieczy nad małoletnim (oraz jego majątkiem), a także wychowanie go w sposób godny i przy poszanowaniu przysługujących mu praw. Władzę rodzicielską mają oboje rodzice, ale jeśli działania jednego z nich zagrażają dobru dziecka, istnieje możliwość ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia praw rodzicielskich na drodze sądowej.

Sprawy o władzę rodzicielską

Z pojęciem władzy rodzicielskiej wiąże się całokształt spraw dotyczących dziecka, które obejmują w szczególności:

 • wykonywanie władzy rodzicielskiej;
 • zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem;
 • ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • zarządzenia opiekuńcze (np. nadzór kuratora dla osób sprawujących władzę rodzicielską, umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej);

Ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie praw rodzicielskich

Ograniczenie władzy rodzicielskiej od jej całkowitego pozbawienia różni się przede wszystkim zmianą zakresu sprawowanych praw, a nie odebraniem ich. Poziom decyzyjności sąd ustala indywidualnie (rodzic z ograniczoną władzą może mieć wpływ na edukację czy leczenie dziecka, w porozumieniu ze stroną sprawującą pełną opiekę).

Powodem ograniczenia praw rodzicielskich może być rozłączenie rodziców oraz zagrożenie dla dobra dziecka. Sprawy o pozbawienie władzy dotyczą poważniejszych okoliczności, w tym:

 • sytuacji, w której pojawiła się trwała przeszkoda do prawidłowego sprawowania obowiązków (m.in. choroba psychiczna, status osoby zaginionej);
 • nadużywania władzy (np. znęcanie się nad dzieckiem, przemoc psychiczna);
 • rażące zaniedbanie obowiązków (tj. brak zainteresowania życiem i losem małoletniego, zerwanie relacji czy kontaktu).

Zawieszenie władzy rodzicielskiej dotyczy sytuacji, w której jeden z rodziców mimo posiadanych wciąż praw nie może z nich korzystać. Najczęstsze przyczyny sprawy tego typu to m.in. pobyt w zakładzie karnym lub szpitalu ze względu na poważne problemy zdrowotne. Zawieszenie – podobnie jak ma to miejsce z pozbawieniem praw – oznacza całkowite ustanie wykonywania władzy rodzicielskiej. 

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Warto podkreślić, że władza rodzicielska a ustalenie kontaktów z małoletnim, to dwie odrębne sprawy, a ograniczenie/pozbawienie/zawieszenie praw nie wyklucza możliwości widzenia się matki/ojca z dzieckiem. Kontakty dzielą się na dwa typy, czyli pośredni (rozmowy telefoniczne, tradycyjna korespondencja, interakcje w mediach społecznościowych) oraz bezpośredni (wspólne spędzanie czasu, również poza miejscem zamieszkania małoletniego).

W przypadku, gdy rodzice nie mogą wspólnie porozumieć się co do sposobu utrzymywania kontaktu (zarówno pod względem formy, jak i częstotliwości), obie strony mogą wytoczyć powództwo przed sądem opiekuńczym. 

Ograniczenie praw rodzicielskich – pomoc adwokata z Opola

Ze względu na to, że sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej mają olbrzymi wpływ na jakość życia dziecka, profesjonalna pomoc adwokata zdaje się w takich przypadkach nieoceniona. Jeśli opiekunowie nie potrafią dojść do porozumienia względem wychowania dziecka, warto – kierując się dobrem małoletniego – podjąć działania prowadzące do wypracowania najlepszego rozwiązania, nawet jeśli w praktyce oznacza to ograniczenie praw jednego z rodziców. 

Metodyczne działanie bez niepotrzebnych emocji, precyzyjne formułowanie obiektywnych wniosków i ich argumentacja zwiększają szansę powodzenia w sprawie. Doświadczony adwokat sprecyzuje żądania w odpowiedni sposób, złoży we właściwym momencie wymagane wnioski dowodowe, a także będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem postępowania.

Adwokat rodzinny Opole – skontaktuj się i umów termin spotkania.


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość