Honorarium

Wynagrodzenie za prowadzoną sprawę ustalane jest indywidualnie, biorąc pod uwagę m.in. rodzaj zlecenia, a także stopień skomplikowania sprawy lub określonej czynności prawnej. Może ono przyjąć charakter ryczałtu, stawki godzinowej lub wynagrodzenia ustalonego z premią za sukces.

Kancelaria współpracuje z portalem finansowym PayU który umożliwia pokrycie całości lub części kosztów prowadzenia sprawy, przy rozłożeniu kosztów świadczonej usługi w dogodnej dla Państwa formie – więcej informacji podczas spotkania w Kancelarii. Regulamin świadczenia usług znajduje się pod linkiem: RegulaminPayU.