Pozew o zapłatę – sprawy o zapłatę Opole

Sprawy o zapłatę są jednymi z najczęściej występujących spraw zawisłych przed sądami gospodarczymi oraz cywilnymi. W przypadku posiadania niezaspokojonej wierzytelności konieczne jest podjęcie kroków mających na celu zaspokojenie wierzyciela.

Pozew o zapłatę – jakie podjąć kroki?

Przed wszczęciem postępowania sądowego należy skierować do dłużnika pisemne wezwanie do zapłaty. Powinno ono precyzyjnie określać kwotę należności i wskazywać ostateczny termin uregulowania długu – jest to postępowanie upominawcze. W przypadku stosunkowo niskiej wartości przedmiotu sporu (poniżej 10 tys. zł) należności zwykle dochodzi się w postępowaniu uproszczonym. Wyjątkiem jest tutaj wezwanie do zapłaty czynszu mieszkalnego – walczy się o niego w tym postępowaniu, choć jego wartość nie ma znaczenia. Postępowanie nakazowe wszczyna się wówczas, kiedy dochodzi się roszczeń pieniężnych – zazwyczaj dla dużych kwot. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku sąd wydaje nakaz zapłaty, który jednocześnie jest tzw. tytułem zabezpieczenia.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU, czyli e-sąd) jest procedurą stosunkowo nową, idącą z duchem czasu. Znacznie ułatwia ona sprawy o zapłatę, które nie dotyczą ogromnych kwot i są dość proste w swojej strukturze. Wydanie nakazu zapłaty odbywa się wówczas on-line, a co ciekawe – wniosku EPU nie składamy w najbliższym sądzie rejonowym, ale w sądzie w Lublinie (niezależnie od tego, w której części Polski mieszkamy). Do tej samej placówki wysyłamy także sprzeciw w sprawach o zapłatę.

Sprawy o zapłatę – postępowanie

Kodeks postępowania cywilnego pozwala na to, aby dochodzić wymagalnej już należności na różne sposoby. Wszystko zależy od okoliczności sprawy, wysokości sumy pieniężnej, a także rodzaju ciążącego na dłużnikach zobowiązania, czyli od tzw. przedmiotu sporu. Bardzo często powód występuje o zaspokojenie roszczenia pieniężnego w postępowaniu upominawczym albo w tzw. elektronicznym postępowaniu. Niezależnie od specyfiki wybranej procedury przed wstąpieniem na drogę sądową należy najpierw złożyć pozew o zapłatę. Udzielę Państwu niezbędnego wsparcia w jego profesjonalnym przygotowaniu, realnie określając wartość przedmiotu. Podejmę się także reprezentowania Państwa interesów na sali sądowej. Jeśli na dalszym etapie postępowania cywilnego niezbędne okaże się sporządzenie kolejnych pism procesowych, zadanie to zostanie fachowo zrealizowane przez moją kancelarię prawną.

Dochodzenie swoich praw w postępowaniu upominawczym następuje w oparciu o zaistnienie przesłanki wystąpienia przez powoda z roszczeniem pieniężnym. Sąd w jego trakcie wydaje orzeczenie o nakazie zapłaty lub wskazuje na brak podstaw do ogłoszenia takiego wyroku. Sprawdza się przy tym faktyczną wartość przedmiotu sporu oraz zachodzenie innych przesłanek potwierdzających lub wykluczających możliwość zaspokojenia roszczenia. Szanse klientów na wygrane w tych sprawach rosną, jeśli zdecydują się oni powierzyć reprezentowanie ich interesów przed sądem profesjonalnej kancelarii adwokackiej. Dotyczy to zarówno powoda, jak i strony pozwanej.

Pozew o zapłatę Opole – adwokat Paweł Fizgał

Zapewniam kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia spraw o zapłatę, poczynając od przedsądowego wezwania dłużnika do zapłaty, poprzez skierowanie sprawy na drogę sądową w jednym z następujących postępowań, tj.:

 • zwykłego,
 • upominawczego,
 • uproszczonego,
 • nakazowego,
 • elektronicznego postępowania upominawczego, 
 • a następnie prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Reprezentuję zarówno stronę powodową, jak również strony, wobec której dochodzone są określone należności. Sprawy o zapłatę wymagają indywidualnego podejścia do każdej z nich – jako wykwalifikowany adwokat mogę je Państwu zagwarantować.

Adwokat Opole Paweł Figzał – jak jeszcze mogę pomóc?


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość