Sprawy o zapłatę

Sprawy o zapłatę są jednymi z najczęściej występujących spraw zawisłych przed sądami gospodarczymi oraz cywilnymi. W przypadku pozwu o zapłatę konieczne jest podjęcie kroków mających na celu zaspokojenie wierzyciela. Jak działać, gdy wezwanie do zapłaty nie przyniosło oczekiwanych rezultatów? Jeśli Państwa dłużnik uchyla się od dobrowolnego uregulowania zobowiązania, konieczne okaże się sądowe wezwanie do zapłaty. Procedura postępowania nakazowego wymaga profesjonalnego wsparcia. Warto wówczas skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii adwokackiej.

Pozew o zapłatę – jakie kroki podjąć?

Przed wszczęciem postępowania sądowego należy skierować do dłużnika pisemne wezwanie do zapłaty. Powinno ono precyzyjnie określać kwotę należności i wskazywać ostateczny termin uregulowania długu – jest to postępowanie upominawcze. W przypadku stosunkowo niskiej wartości przedmiotu sporu (poniżej 10 tys. zł) należności zwykle dochodzi się w trybie uproszczonym. Wyjątkiem jest tutaj wezwanie do zapłaty czynszu mieszkalnego – walczy się o niego, choć jego wartość nie ma znaczenia. Postępowanie nakazowe wszczyna się wówczas, kiedy dochodzi się roszczeń pieniężnych – zazwyczaj dla dużych kwot. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku sąd wydaje nakaz zapłaty, który jednocześnie jest tzw. tytułem zabezpieczenia.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU, czyli e-sąd) jest procedurą stosunkowo nową, idącą z duchem czasu. Znacznie ułatwia ona sprawy o zapłatę, które nie dotyczą ogromnych kwot i są dość proste w swojej strukturze. Wydanie nakazu zapłaty odbywa się wówczas on-line. Co ciekawe – wniosku EPU nie składa się w najbliższym sądzie rejonowym, ale w Lublinie (niezależnie od tego, w której części Polski ktoś mieszka). Do tej samej placówki wysyła się także sprzeciw od nakazu zapłaty.

Młotek sędziowski - Sprawy o zapłatę

Sprawy o zapłatę – postępowanie

Kodeks postępowania cywilnego pozwala na to, aby dochodzić wymagalnej już należności na różne sposoby. Wszystko zależy od okoliczności sprawy, wysokości sumy pieniężnej, a także rodzaju ciążącego na dłużnikach zobowiązania, czyli od tzw. przedmiotu sporu. Bardzo często powód występuje o zaspokojenie roszczenia pieniężnego w upominawczym albo w tzw. elektronicznym postępowaniu. Niezależnie od specyfiki wybranej procedury przed wstąpieniem na drogę sądową należy najpierw złożyć pozew o zapłatę. Kancelaria adwokacka w Opolu Paweł Figzał udzieli Państwu niezbędnego wsparcia w profesjonalnym przygotowaniu pisma, realnie określając wartość przedmiotu. Doświadczony zespół adwokatów zajmie się reprezentowaniem Państwa interesów na sali sądowej. Jeśli na dalszym etapie postępowania cywilnego niezbędne okaże się sporządzenie kolejnych pism procesowych, zadanie to zostanie fachowo zrealizowane przez kancelarię.

Dochodzenie swoich praw w postępowaniu upominawczym następuje w oparciu o zaistnienie przesłanki wystąpienia przez powoda z roszczeniem pieniężnym. Sąd w jego trakcie wydaje orzeczenie o nakazie zapłaty lub wskazuje na brak podstaw do ogłoszenia takiego wyroku. Sprawdza się przy tym faktyczną wartość przedmiotu sporu oraz zachodzenie innych przesłanek potwierdzających lub wykluczających możliwość zaspokojenia roszczenia. Szanse klientów na wygraną w tych sprawach rosną, jeśli zdecydują się oni powierzyć reprezentowanie ich interesów przed sądem profesjonalnej kancelarii adwokackiej. Dotyczy to zarówno powoda, jak i strony pozwanej.

Pozew o zapłatę Opole – adwokat Paweł Fizgał

Kancelaria Adwokacka w Opolu Paweł Figzał zapewnia szczegółową obsługę w zakresie prowadzenia spraw o zapłatę, poczynając od przedsądowego wezwania dłużnika do zapłaty, poprzez skierowanie sprawy na drogę sądową w jednym z następujących postępowań:

 • zwykłym,
 • upominawczym,
 • uproszczonym,
 • nakazowym,
 • elektronicznym postępowaniu upominawczym, 
 • egzekucyjnym.

Kancelaria reprezentuje zarówno stronę powodową, jak i pozwaną, wobec której dochodzone są określone należności. Sprawy o zapłatę wymagają indywidualnego podejścia do każdej z nich – Paweł Figzał gwarantuje wszystkim klientom kompleksowe i merytoryczne wsparcie.

Adwokat Opole Paweł Figzał – jak jeszcze mogę pomóc?


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość