Jak rozwiązać spór, czyli kilka słów o mediacji rodzinnej

24 maja, 2021
Photogenica-PHX196115108.jpg

Rozwód zawsze niesie za sobą mnóstwo emocji, najczęściej tych negatywnych. Nie zawsze jednak musi być przeprowadzony w sposób impulsywny i konfliktowy – w niektórych sytuacjach, nawet w przypadku sprzeczności interesów między małżonkami, można rozwiązać sprawę polubownie, bez angażowania w to sądu. Służy temu mediacja rodzinna, w której wsparcie zapewni Ci adwokat od spraw rodzinnych w Opolu. Czym jest taka mediacja, co daje i dlaczego warto się na nią zdecydować?

Mediacja rodzinna a rozwód

Aby zrozumieć, czym jest mediacja rodzinna w czasie rozwodu, warto podać jej definicję, którą przytacza Ministerstwo Sprawiedliwości.

Mediacja rodzinna jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.”

Mediacja rodzinna jest więc pozasądowym sposobem na rozwiązanie sporu, który dotyczy obojga małżonków. Znajdujący się pomiędzy nimi mediator jest osobą neutralną i zależy mu na tym, aby strony osiągnęły porozumienie. Dzięki temu małżonkowie mają możliwość przeprowadzenia szczerej rozmowy, wyrzucenia z siebie negatywnych emocji i wyjaśnienia wszelkich spornych spraw, jakie stoją na drodze do przeprowadzenia rozwodu w zgodzie.

Warto zwrócić uwagę na to, że mediacja w sprawach rodzinnych może dotyczyć bardzo różnorodnych kwestii. Najczęściej przeprowadza się ją głównie po to, aby:

  • uregulować wszelkie sprawy związane z majątkiem wspólnym, by każda ze stron była usatysfakcjonowana wypracowanym rozwiązaniem;
  • ustalić wszelkie zasady opieki nad dzieckiem po rozwodzie tak, aby żaden rodzic nie czuł się poszkodowany, a dziecko było szczęśliwe;
  • uzgodnić zasady spłaty kredytu, np. hipotecznego po rozwiązaniu małżeństwa;
  • wyjaśnić wszelkie inne kwestie sporne, które dotyczą spraw rodzinnych.

Mediacja pozwala o wiele szybciej rozwiązać konflikt niż postępowanie sądowe i daje szanse na to, że rozwód przebiegnie w zgodzie, a małżonkowie unikną niepotrzebnego stresu i dodatkowych, negatywnych emocji. Warto jednak zaznaczyć, że odpowiedzialność za rozwiązanie sporu spoczywa wyłącznie na stronach konfliktu – zdarzają się sytuacje, że nawet mediacja rodzinna nie pomoże i niezbędne będzie zaangażowanie w całą sprawę sądu.

Trzeba także wiedzieć, kiedy pomoc mediatora nie będzie możliwa. Mowa tutaj o szczególnych przypadkach jak przemoc w rodzinie, uzależnienie małżonka od alkoholu czy narkotyków, choroba psychiczna jednej ze stron czy bardzo silne emocje, nad którymi zapanowanie nie będzie możliwe.

Kiedy możemy mówić o mediacji rodzinnej?

Mediacja rodzinna, aby mogła być tak nazywana, musi posiadać kilka cech. Przede wszystkim powinna być dobrowolna – do uczestnictwa w niej nie można zmusić żadnego z małżonków, a dodatkowo każdy z nich ma możliwość wycofania się z niej w dowolnym momencie.

Istotną rolę odgrywa mediator, który powinien być bezstronny, sprawiedliwy i profesjonalny. Co więcej, powinien dokładnie zapoznać obie strony z celami spotkania, stworzyć dla nich odpowiednie warunki do mediacji, a także zadbać zarówno o dobro ich, jak też dzieci. Tylko po spełnieniu tych warunków prowadzenie rozmów może okazać się owocne i rzeczywiście rozwiązać konflikt.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji przy rozwodzie?

Jak wspomnieliśmy wcześniej – przede wszystkim dlatego, że pozwala to zaoszczędzić czas, nerwy i skrócić do minimum całą sprawę rozwodową w Opolu. Jest o tyle wartościowe rozwiązanie, że strony konfliktu mogą wspólnie, bez udziału sądu, zadecydować o wszelkich problematycznych kwestiach i przyszłości swojej oraz dzieci.

Warto jednak pamiętać, że mediacja rodzinna będzie skuteczna w sytuacji, gdy małżonkowie otrzymają wsparcie ze strony adwokata. Pozwoli on czuć się pewnie i będzie służył pomocą – nie tylko prawniczą, ale również psychologiczną. Jeżeli więc chcesz wziąć udział w takim spotkaniu i Twoim celem jest porozumienie się z małżonkiem, zachęcamy do kontaktu z kancelarią adwokacką w Opolu – sprawy rodzinne to nasza specjalność!