Czym jest separacja?

31 maja, 2021
Photogenica-PHX55947983.jpg

Separacja bardzo często kojarzona jest z sytuacją, w której małżonkowie – w wyniku różnych problemów – nie mieszkają ze sobą i, pomimo trwającego małżeństwa, prowadzą osobne życie. Nie jest to oczywiście mylne postrzeganie, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że taki stan określa się jako „separację faktyczną”.

Istnieje jeszcze separacja prawna, orzekana przez sąd. Jaka jest jej definicja i jakie są różnice między rozwodem a separacją?

 

Co to jest separacja faktyczna?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, separacja faktyczna jest taką, w której małżonkom nie układa się w związku albo którzy zdecydowali się – na krótszy lub dłuższy czas – zamieszkiwać osobno. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w prawie rodzinnym nie istnieją żadne normy prawne związane z tak postrzeganą separacją – ma ona miejsce zwykle za dobrowolną zgodą obojga małżonków i nie niesie za sobą żadnych konsekwencji.

Często stosuje się ją, by dać sobie czas na poukładanie pewnych spraw i gdy jest nadzieja na to, że da się uratować związek, a sprawa rozwodowa nie będzie potrzebna.

 

Czym jest separacja prawna?

Nazywana jest często uchyleniem związku małżeńskiego i orzeka ją sąd na wniosek jednego z małżonków. Ma ona miejsce wtedy, gdy nastąpił zupełny, ale nie trwały rozkład pożycia małżeńskiego – oznacza to, że między małżonkami ustały wszelkie łączące ich do tej pory więzi, w tym duchowe, fizyczne i gospodarcze.

Separacja i rozwód są więc dwoma odrębnymi kwestiami, ponieważ w przypadku rozwodu mówimy nie tylko o zupełnym, ale również trwałym rozkładzie małżeństwa.

 

Orzeczenie separacji a wspólne miejsce zamieszkania

Orzeczenie przez sąd separacji oznacza, że małżonkowie mogą (ale oczywiście nie muszą) mieszkać pod jednym dachem i nie musi być rozwiązaniem trwałym. Bardzo często decydują się na nią te małżeństwa, które mają nadzieję na odbudowanie relacji w przyszłości i nie chcą decydować się na definitywne zakończenie małżeństwa poprzez sprawę rozwodową.

 

Jakie są skutki prawne separacji małżeńskiej?

Uzyskanie separacji jest o wiele łatwiejsze i szybsze, niż w przypadku rozwodu, co jednak nie oznacza, że będzie to możliwe w każdej sytuacji. Sąd nie orzeknie separacji wtedy, gdy mogłaby ona wpłynąć negatywnie na małoletnie dzieci albo w przypadku innych czynników, takich jak np. ciężka choroba jednego z małżonków.

Skutki prawne separacji są natomiast bardzo podobne do tych, do których dochodzi w przypadku rozwodu. Mowa tutaj przede wszystkim o:

  • powstaniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami;
  • możliwości powstania obowiązku alimentacyjnego nieograniczonego czasowo;
  • rozstrzyganiu przez sąd kwestii związanych z władzą rodzicielską;
  • ustaleniu przez sąd kontaktów z dzieckiem.

 

Rozwód a separacja – główne różnice i którą opcję wybrać?

Różnicą w tym wypadku jest przede wszystkim to, że po rozwodzie można ponownie zawrzeć związek małżeński, natomiast po separacji nie. Kolejną kwestią różniącą te pojęcia jest możliwość na zniesienie separacji, co pozwoli na przywrócenie małżeństwa.

Problemy, jakie mają miejsce w związkach małżeńskich, wcale nie należą do rzadkości, więc jeżeli spotkały również Ciebie – nie obwiniaj się. Czasami w życiu dwojga ludzi dochodzi do nieporozumień albo błędów, a związek z czasem może się nieco wypalić, co jednak nie oznacza, że jego płomień zgaśnie na zawsze.

I właśnie tym należy kierować się podczas wyboru między rozwodem a separacją – ten pierwszy rozwiąże Twoje małżeństwo na dobre i zalecany jest wtedy, gdy nie widzisz jakichkolwiek szans na odbudowę związku. Separacja natomiast takie szanse zakłada i jest stanem pośrednim, który jest idealnym rozwiązaniem dla osób niezdecydowanych albo posiadających nadzieję na powrót do normalności.

 

Wsparcie adwokata w sprawie separacyjnej i rozwodowej – czy warto z niego skorzystać?

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na sprawę rozwodową, czy chcesz wnieść do sądu o separację – skorzystaj ze wsparcia adwokata od spraw rodzinnych w Opolu. Zapewni Ci on pełne doradztwo, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, a także będzie reprezentował Cię przed sądem. Da również tak bardzo potrzebne wsparcie psychologiczne, którego potrzebujesz w tym trudnym okresie.

Pamiętaj – sprawy rozwodowe w Opolu nie zawsze są koniecznością. Porozmawiajmy na ten temat i wspólnie podejmijmy decyzję!