Czym jest separacja?

31 maja, 2021
Photogenica-PHX55947983.jpg

Separacja bardzo często kojarzona jest z sytuacją, w której małżonkowie – w wyniku różnych problemów – nie mieszkają ze sobą i, pomimo trwającego małżeństwa, prowadzą osobne życie. Nie jest to oczywiście mylne postrzeganie, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że taki stan określa się jako „separację faktyczną”. Istnieje jeszcze separacja prawna, orzekana przez sąd. Jaka jest jej definicja i jakie są różnice między rozwodem a separacją?

Co to jest separacja?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, separacja faktyczna jest taką, w której małżonkom nie układa się w związku albo którzy zdecydowali się – na krótszy lub dłuższy czas – zamieszkiwać osobno. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w prawie rodzinnym nie istnieją żadne normy prawne związane z tak postrzeganą separacją – ma ona miejsce zwykle za dobrowolną zgodą obojga małżonków i nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Często stosuje się ją, by dać sobie czas na poukładanie pewnych spraw i gdy jest nadzieja na to, że da się uratować związek, a sprawa rozwodowa nie będzie potrzebna.

Co to jest separacja prawna? Nazywana jest często uchyleniem związku małżeńskiego i orzeka ją sąd na wniosek jednego z małżonków. Ma ona miejsce wtedy, gdy nastąpił zupełny, ale nie trwały rozkład małżeństwa – oznacza to, że między małżonkami ustały wszelkie łączące ich do tej pory więzi, w tym duchowe, fizyczne i gospodarcze. Separacja i rozwód są więc dwoma odrębnymi kwestiami, ponieważ w przypadku rozwodu mówimy nie tylko o zupełnym, ale również trwałym rozkładzie małżeństwa.

Orzeczenie przez sąd separacji oznacza, że małżonkowie mogą (ale oczywiście nie muszą) mieszkać pod jednym dachem i nie musi być rozwiązaniem trwałym. Bardzo często decydują się na nią te małżeństwa, które mają nadzieję na odbudowanie relacji w przyszłości i nie chcą decydować się na definitywne zakończenie małżeństwa poprzez sprawę rozwodową.

Jakie są skutki prawne separacji?

Uzyskanie separacji jest o wiele łatwiejsze i szybsze, niż w przypadku rozwodu, co jednak nie oznacza, że będzie to możliwe w każdej sytuacji. Sąd nie orzeknie separacji wtedy, gdy mogłaby ona wpłynąć negatywnie na małoletnie dzieci albo w przypadku innych czynników, takich jak np. ciężka choroba jednego z małżonków.

Skutki prawne separacji są natomiast bardzo podobne do tych, do których dochodzi w przypadku rozwodu. Mowa tutaj przede wszystkim o:

  • powstaniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami;
  • możliwości powstania obowiązku alimentacyjnego nieograniczonego czasowo;
  • rozstrzyganiu przez sąd kwestii związanych z władzą rodzicielską;
  • ustaleniu przez sąd kontaktów z dzieckiem.

Różnicą w tym wypadku jest przede wszystkim to, że po rozwodzie można ponownie zawrzeć związek małżeński, natomiast po separacji nie. Tę ostatnią można jednak znieść, co pozwoli na przywrócenie małżeństwa.

Rozwód a separacja – które rozwiązanie wybrać?

Problemy, jakie mają miejsce w związkach małżeńskich, wcale nie należą do rzadkości, więc jeżeli spotkały również Ciebie – nie obwiniaj się. Czasami w życiu dwojga ludzi dochodzi do nieporozumień albo błędów, a związek z czasem może się nieco wypalić, co jednak nie oznacza, że jego płomień zgaśnie na zawsze.

I właśnie tym należy kierować się podczas wyboru między rozwodem a separacją – ten pierwszy rozwiąże Twoje małżeństwo na dobre i zalecany jest wtedy, gdy nie widzisz jakichkolwiek szans na odbudowę związku. Separacja natomiast takie szanse zakłada i jest stanem pośrednim, który jest idealnym rozwiązaniem dla osób niezdecydowanych albo posiadających nadzieję na powrót do normalności.

Skorzystaj ze wsparcia w trakcie rozwodu i separacji

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na sprawę rozwodową, czy chcesz wnieść do sądu o separację – skorzystaj ze wsparcia adwokata od spraw rodzinnych w Opolu. Zapewni Ci on pełne doradztwo, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, a także będzie reprezentował Cię przed sądem. Da również tak bardzo potrzebne wsparcie psychologiczne, którego potrzebujesz w tym trudnym okresie.

Pamiętaj – sprawy rozwodowe w Opolu nie zawsze są koniecznością. Porozmawiajmy na ten temat i wspólnie podejmijmy decyzję!