Sprawy karne Opole

Specyfika i charakter spraw karnych wymaga szybkiego podejmowania trafnych decyzji. Chcąc skutecznie zabezpieczyć swoje interesy w tego rodzaju postępowaniach, zaleca się zaangażowanie profesjonalnego adwokata od spraw karnych na możliwie najwcześniejszym etapie sprawy. Prawo karne to jeden z kluczowych obszarów specjalizacji naszej kancelarii adwokackiej. Jako doświadczeni adwokaci karniści od wielu lat efektywnie prowadzimy postępowania z rozległego obszaru prawa karnego. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w zawodzie oraz aktualizowanej na bieżąco wiedzy nasi Klienci mogą liczyć na kompleksowość świadczonej obsługi prawnej.

Prawo karne w Polsce jest dość restrykcyjne – dlatego obrońcą oskarżonego (podejrzanego) w postępowaniu tego typu może być tylko adwokat od spraw karnych lub aplikant adwokacki. Sprawy karne wiążą się bowiem z koniecznością posiadania doświadczenia w występowaniu przed sądem, ale także z wymogiem odpowiedniego przygotowania do takiej roli. Dlatego pomoc doradcy prawny w tym przypadku nie wystarczy, aby sprostać wszystkim wymaganiom zdefiniowanym przez prawo karne.

Skuteczny adwokat od spraw karnych nie tylko świadczy porady prawne, ale również opracowuje optymalne strategie działania. W kancelarii adwokackiej Paweł Figzał oferujemy profesjonalną opiekę prawną w zakresie spraw karnych ze strony uznanych adwokatów karnistów. Najczęstsze prowadzone przez nas postępowania z obszaru prawa karnego to m.in. udział w bójce, spowodowanie wypadku komunikacyjnego, poświadczenie nieprawdy, kradzież, włamanie, rozbój, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu czy posiadanie narkotyków lub handel nimi. Prawo karne reguluje odpowiednie przepisy, na mocy których dochodzi do ścigania tych przestępstw i wykroczeń.

Jak może pomóc Ci adwokat od spraw karnych (adwokat karnista) ?

W sprawach karnych i wykroczeniowych podejmujemy się obrony naszych Klientów, a także jako profesjonalni adwokaci karniści reprezentujemy osoby pokrzywdzone. Głównym regionem działalności naszej kancelarii adwokackiej jest Opole, jednak świadczymy usługi prawne również w innych miastach.

W ramach świadczonej przez nas pomocy prawnej przygotowujemy niezbędne wnioski i pisma procesowe, a także skargi i zażalenia. Nasi doświadczeni adwokaci od spraw karnych reprezentują Klientów przed sądami i organami ścigania, uczestniczą w postępowaniu przygotowawczym, towarzyszą oskarżonym w trakcie składania zeznań, będąc obecnymi na każdym etapie prowadzonej sprawy karnej.

W nagłych przypadkach, a mianowicie w momencie zatrzymania lub ewentualnie zastosowania tymczasowego aresztu pozostajemy do dyspozycji Klienta. W przypadku osadzenia w zakładzie karnym podejmujemy się reprezentacji w sprawie warunkowego zwolnienia. W sytuacji otrzymania skazującego wyroku w sprawie karnej dzielimy się doświadczeniem w zakresie zastosowania dobrodziejstwa odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego. Jako skuteczni adwokaci od spraw karnych nie pozostawiamy Klientów samym sobie w toczących się przeciwko nim postępowaniach.

kajdanki i plik banknotów leżące na szarym blacie - adwokat sprawy karne opole

Prawo karne regulacje – sprawy karne Opole

Prawo karne to obszerny zespół norm prawnych określających przestępstwa, czyli czyny zabronione pod groźbą kary, a także zasady i zakres odpowiedzialności za te czyny oraz możliwe kary i inne środki stosowane wobec oskarżonych. Skuteczna obrona w sprawach karnych wymaga zaangażowania profesjonalnego adwokata karnisty. Kontakt z doświadczoną kancelarią adwokacką na początkowym etapie postępowania daje bowiem znacznie większą szansę na korzystniejsze rozstrzygnięcie sprawy i zaplanowanie efektywnej linii obrony.

Prawo karne – specjalizacje naszej kancelarii

Zakres usług, jakie oferuje kancelaria prawna, obejmuje udzielanie ochrony prawnej na etapie postępowania przygotowawczego, jak również przed sądem pierwszej instancji, a także postępowania apelacyjnego, kasacyjnego oraz wykonawczego. Specjalizujemy się w różnego rodzaju sprawach karnych.

Jeśli przeraża Państwa perspektywa samodzielnego mierzenia się z polskim wymiarem sprawiedliwości w sprawach dotyczących wykroczeń ściganych na podstawie przepisów określanych przez prawo karne, jako adwokaci karniści możemy skutecznie zaradzić tym obawom. Sprawy karne od lat pozostają jedną z naszych wiodących specjalizacji.
Każdorazowo dążymy do tego, by prowadzone przez nas postępowania zakończyły się korzystnie dla naszych Klientów – zarówno osób pokrzywdzonych, jak i oskarżonych.
Nawet jeśli w Państwa przypadku finalnie dojdzie do postępowania karnego, w jego toku kwestia faktycznego wykonania kary nie jest jeszcze przesądzona. Trzeba pamiętać o tym, że po wydaniu przez sąd nieprawomocnego wyroku prawo postępowania karnego przewiduje jeszcze możliwość złożenia apelacji, której przygotowaniem również zajmie się nasza kancelaria adwokacka.

Polskie prawo karne znamy nie tylko w ujęciu teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym. Kancelaria adwokacka Paweł Figzał zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw karnych. W ciągu zaledwie kilku lat swojego istnienia przyczyniła się już do wydania wielu pomyślnych wyroków w sprawach karnych dla niesłusznie oskarżonych, jak również pokrzywdzonych czy też oskarżycieli posiłkowych. Indywidualne podejście do każdej sprawy oraz jej dokładne rozpoznanie pozwalają na podjęcie optymalnych decyzji odnośnie do przyjętej w postępowaniu karnym linii obrony czy też strategii oskarżania.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne zarówno dla osób pokrzywdzonych przestępstwem lub czynem zabronionym, jak i tych, które popadły w konflikt z prawem. W postępowaniu przygotowawczym reprezentujemy interesy osób podejrzanych o popełnienie różnych przestępstw, w tym czynów zabronionych z zakresu prawa karnego.

Reprezentacja w procesie karnym

W ramach pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię adwokacką Paweł Figzał zajmujemy się profesjonalną reprezentacją naszych Klientów w sprawach karnych przed sądami I i II instancji, a także w pozostałych postępowaniach takich jak wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem, postępowanie o ułaskawienie czy też kasacyjne. Obecność doświadczonego adwokata karnisty w sprawie karnej to bowiem szansa na efektywną obronę przed obliczem sądu.

Zatrzymanie i areszt

Nasza wieloletnia praktyka adwokacka udowadnia, że pierwsze czynności podejmowane w sprawie karnej okazują się częstokroć najważniejsze i w istotny sposób determinują dalszy przebieg postępowania. Dlatego towarzyszymy naszym Klientom już od samego rozpoczęcia sprawy karnej. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że szczególny charakter postępowań karnych wymaga szybkiego działania i zdecydowanych kroków prawnych. 

Warunkowe zwolnienie

W kancelarii adwokackiej Paweł Figzał zawsze dążymy do uzyskania możliwie najkorzystniejszych rezultatów w zakresie odbywania orzeczonych kar. Dlatego zajmując się daną sprawą karną, szczegółowo analizujemy sytuację naszych Klientów, szukamy alternatywnych rozwiązań i sporządzamy stosowne pisma. Nasi adwokaci od spraw karnych mają długoletnie doświadczenie m.in. w postępowaniach o odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia pozostałego wymiaru kary czy udzielenie przerwy w jej odbywaniu. 

Dozór elektroniczny

Jako adwokaci specjalizujący się w prawie karnym pomagamy również Klientom, wobec których zapadły skazujące wyroki. Wówczas jedną z możliwych form odbywania kary pozbawienia wolności jest dozór elektroniczny, pozwalający na odbycie wyroku w miejscu zamieszkania skazanego. W ramach pomocy prawnej sporządzimy dla Państwa stosowny wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, a także przygotujemy niezbędną dokumentację. Nasi Klienci mogą ponadto liczyć na profesjonalną reprezentację przez doświadczonego adwokata karnistę przed sądem. 

Prawo karne Opole – adwokat Paweł Figzał

Skorzystanie z usług naszej kancelarii adwokackiej dla wielu Klientów oznacza szczęśliwe zakończenie postępowania karnego i wydanie pomyślnego dla nich wyroku.


Formularz kontaktowy

Odpiszemy najszybciej jak to jest możliwe.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość  Reprezentacja w procesie karnym

  Reprezentujemy podejrzanych, oskarżonych, a także pokrzywdzonych oraz oskarżycieli w procesie karnym na każdym etapie postępowania.

  Dowiedz się więcej…


  Zatrzymanie i areszt

  Udzielamy ochrony prawnej wtedy kiedy jest naprawdę konieczna, tj. w przypadku zatrzymania lub aresztu.

  Dowiedz się więcej…


  Warunkowe zwolnienie

  Reprezentujemy skazanych w procesie starania się o warunkowe zwolnienie z reszty odbywania kary pozbawienia wolności.

  Dowiedz się więcej…


  Dozór elektroniczny

  Pomagamy uniknąć odbywania kary pozbawienia wolności w systemie zamkniętym poprzez skorzystanie z dobrodziejstwa dozoru elektronicznego.

  Dowiedz się więcej…