Jak przebiega rozwód? Poradnik krok po kroku, jak się rozwieść

27 sierpnia, 2023
Photogenica-PHX57612879.jpg

Przebieg sprawy rozwodowej nie ogranicza się wyłącznie do wizyty w sądzie i oczekiwania na wyrok. Cały proces rozpoczyna się od napisania i złożenia pozwu, w czym pomoże Ci adwokat rozwodowy w Opolu. To jednak nie wszystko, dlatego chcąc zapewnić Ci pełną wiedzę w tym temacie, postanowiliśmy dokładnie opisać przebieg rozwodu. W ten sposób przygotujesz się do niego i nic nie zaskoczy Cię w trakcie postępowania.

Jak się rozwieść – Pierwszy krok, czyli napisanie pozwu

Rozwód orzeka się w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami wystąpił trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Pierwszym krokiem do jego uzyskania jest zawsze napisanie odpowiedniego wniosku, który powinien odpowiadać wszelkim wymogom prawnym i formalnym.

Pierwszymi elementami, jakie powinny znaleźć się w pozwie, to oznaczenie stron – powoda i pozwanego, a także ich dane (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, ew. pesel). Niezbędne są również uzupełnienie go datą oraz miejscem sporządzenia, a także wskazanie sądu, do którego będzie kierowany.

Kolejnym ważnym elementem pozwu rozwodowego są żądania. Mowa tu nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa, ale także kwestiach, które się z tym wiążą, jak np. wykonywanie władzy rodzicielskiej, zobowiązanie pozwanego do płacenia alimentów czy dopuszczenie dowodu z zeznań konkretnych świadków.

Żądania trzeba także uzasadnić. Niezbędne będzie wskazanie, dlaczego nastąpił rozkład małżeństwa, jakie czynniki okazały się decydujące oraz wskazać świadków i okoliczności, na jakie mają oni złożyć swoje zeznania. Pamiętaj o własnoręcznym podpisie pozwu rozwodowego, a także załączeniu odpowiednich dokumentów takich jak odpisy aktów stanu cywilnego czy zaświadczeń o zarobkach.

Jak wziąć rozwód – Krok drugi, czyli złożenie pozwu rozwodowego w sądzie

Pozew rozwodowy należy złożyć zawsze do sądu okręgowego (w przypadku rozwodu w Opolu będzie to Sąd Okręgowy w Opolu na placu Daszyńskiego 1, chyba że ostatnie miejsce zamieszkania małżonków było inne). Jest to istotna kwestia, ponieważ złożenie pozwu do niewłaściwego sądu sprawi, że będzie on musiał przekazać go do rozpoznania temu właściwego, co może wpłynąć na przedłużenie całej sprawy.

Stała opłata za złożenie pozwu rozwodowego wynosi 600 zł i należy uiścić ją w tym samym sądzie, do którego składany jest wniosek.

Jeżeli chcesz uniknąć jakichkolwiek błędów formalnych i mieć pewność, że pozew rozwodowy będzie napisany prawidłowo, skorzystaj z pomocy specjalisty. Adwokat od spraw rodzinnych z naszej kancelarii w Opolu zajmie się tym za Ciebie, dzięki czemu zaoszczędzisz sporo czasu i unikniesz ewentualnych trudności.

Jak przebiega rozwód i jak wydawany jest wyrok?

Po złożeniu pozwu rozwodowego należy poczekać na wyznaczenie terminu i godziny rozprawy przez sąd. Przebieg sprawy rozwodowej dotyczy przede wszystkim przeprowadzenia przez sąd postępowania dowodowego i ustalenia okoliczności rozkładu małżeństwa. Niezbędne do tego okażą się przesłuchania obojga małżonków, a także świadków i dzieci. W przypadku wyrażenia zgody na rozwód przez obie strony, postępowanie zostanie ograniczone wyłącznie do przesłuchania stron.

Co więcej, możliwe jest również skierowanie stron do mediacji, która pozwoli na rozwiązanie wszelkich kwestii spornych takich jak podział majątku, władza rodzicielska, alimenty itd.

Wyrok zostanie wydany przez sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Zostanie w nim rozstrzygnięte to, który z małżonków odpowiada za trwały rozkład małżeństwa. Sąd ustali również kwestie związane z obowiązkiem płacenia alimentów, przyzna władzę rodzicielską, orzeknie na wniosek jednego z małżonków o eksmisji czy podziale majątku wspólnego itd.

Przebieg sprawy rozwodowej, a adwokat od spraw rodzinnych w Opolu

Niezależnie od relacji obojga małżonków, a także stopnia skomplikowania sprawy rozwodowej, warto skorzystać z pomocy adwokata od spraw rodzinnych w Opolu. Będzie on reprezentował Cię przed sądem, w mediacjach, jak również zapewni kompleksowe wsparcie – w tym psychologiczne. Dzięki niemu zyskasz poczucie bezpieczeństwa i zwiększysz swoje szanse na to, by orzeczony przez sąd wyrok był dla Ciebie korzystny.