Sprawy spadkowe – Opole

Sprawy spadkowe normują zagadnienia prawne związane ze śmiercią osoby fizycznej. Konieczne jest wtedy uregulowanie kwestii związanych z poszczególnymi zagadnieniami związanymi z przejściem praw i obowiązków majątkowych zmarłego na inne osoby.

Należą do nich w szczególności kwestie związane z przyjęciem lub odrzuceniem spadku oraz kwestie związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Ponadto sprawy spadkowe obejmują swym zakresem m.in. kolejność dziedziczenia, tworzenia testamentów zwykłych i szczególnych, zachowku, czy też spraw odnoszących się do zapisu i polecenia testamentowego.

Adwokat w sprawach spadkowych prowadzi między innymi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku – zarówno wynikającego z testamentu, jak i z ustawy. Prawo spadkowe przewiduje także możliwość zrzeczenia się spadku w przypadku braku chęci dziedziczenia zadłużeń. Często spotykaną praktyką jest również dział spadku – prawnik pomaga rozdzielić konkretne rzeczy spisane w testamencie między wszystkich spadkobierców. To ważne, ponieważ dokument (testament lub w przypadku jego braku ustawa) zwykle nie precyzuje, które przedmioty mają trafić do danego dziedzica (określa jedynie ułamek majątku przysługujący danej osobie), co może wywołać wiele sporów rodzinnych.

Z uznawaniem, odrzucaniem czy dzieleniem spadku po zmarłej bliskiej osobie wiąże się zazwyczaj wiele emocji związanych ze stratą – dlatego tak istotna jest w takich sprawach obecność specjalisty z zakresu prawa spadkowego. Warto wiedzieć, że nie wszystkie kwestie spadkowe są rozwiązywane w sądzie – często zdarza się, że przy pomocy prawnika spadkobiercy dogadują się między sobą i wkraczanie na ścieżkę urzędową nie jest już konieczne.

Adwokat od spraw spadkowych w Opolu

Jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem w ciągu całej swojej kariery zawodowej prowadziłem już różne sprawy spadkowe. Na bieżąco aktualizuję specjalistyczną wiedzę z tego zakresu. Do każdego przedstawionego przypadku podchodzę indywidualnie, badając wszystkie okoliczności towarzyszące ubieganiu się danej osoby o przyznanie prawa do spadku oraz jego sprawiedliwy podział. Udzielam klientom praktycznych wskazówek na temat dalszego postępowania w sytuacji, gdy zostali oni pominięci w testamencie sporządzonym przez zmarłego krewnego. Biorę na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie wszystkich formalności związanych z uzyskiwaniem przez daną osobę spadku, reprezentuję także przed sądem jej interesy w sprawach o należny zachowek.

Prawo do nabycia spadku po zmarłej osobie zazwyczaj przysługuje jej najbliższym krewnym. Nawet jeśli spadkodawca nie zdążył sporządzić testamentu, odpowiednie przepisy prawa spadkowego przewidują, że majątek w pierwszej kolejności dziedziczą współmałżonek, dzieci, a także rodzice zmarłego. Co więcej, nawet jeśli w sporządzonym testamencie wyżej wymienione osoby zostały pominięte, prawo spadkowe przyznaje im możliwość otrzymania tzw. zachowku (o ile nie doszło do jednoznacznego wydziedziczenia potencjalnych spadkobierców przez autora „ostatniej woli”). Krewni w takiej sytuacji często podejmują starania o podważenie testamentu. Jako doświadczony adwokat i specjalista od prawa spadkowego podejmę się reprezentowania ich interesów przed sądem. Czuwam też nad zachowaniem wszelkich obowiązujących terminów składania wniosków oraz załatwiania formalności związanych z przyjęciem bądź odrzuceniem dziedzictwa. Z profesjonalną pomocą wzrosną Państwa szanse na wygranie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

Uważają Państwo, że dokonany przez zmarłego podział majątku jest niesprawiedliwy? A może współspadkobiercy – pomimo tego, że prawo spadkowe stanowi inaczej – odmawiają Państwu prawa do pełnego korzystania z przyznanej części majątku? Sprawy spadkowe zazwyczaj są skomplikowane i bardzo trudno jest sobie z nimi poradzić samodzielnie. Jeśli jednak w następstwie za poczuciem osobistej krzywdy pójdą także konkretne działania na drodze sądowej, pozostaję do Państwa pełnej dyspozycji. Mam wieloletnie doświadczenie w dziedzinie załatwiania różnych spraw z zakresu prawa spadkowego. Dzięki temu zachodzi duże prawdopodobieństwo szybkiego i sprawnego załatwienia wszystkich formalności niezbędnych do uzyskania prawa do nabycia spadku.

Trzeba mieć świadomość, że przyjęcie spadku obciążonego długiem może sprawić klientowi wiele problemu. Dlatego w ramach świadczonych usług podejmuję się sprawdzenia stanu majątkowego spadkodawcy. Jeśli okaże się, że na dobrach materialnych wchodzących w skład spadku ciążą niezapłacone zobowiązania finansowe, na zlecenie klienta zajmuję się załatwianiem wszelkich formalności związanych z odrzuceniem dziedzictwa.

W zakresie spraw spadkowych udzielam porad prawnych oraz reprezentuję klientów przed sądami wszystkich instancji. Dążę do tego, aby w postępowaniu sądowym doszło do stwierdzenia nabycia spadku.

Prawo spadkowe – Opole

W zakres usług, jakie oferuje moja kancelaria adwokacka, wchodzi m.in. analiza stanu faktycznego, doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszego rozwiązania danego zagadnienia, jak również przygotowanie wniosków, pozwów, pism procesowych oraz udział w posiedzeniach sądowych. Udzielam klientom fachowej pomocy prawnej, wspierając ich na każdym etapie postępowania sądowego dotyczącego uzyskania prawa do spadku.

Doświadczony adwokat – prawo spadkowe bez tajemnic

Zawiłości prawa spadkowego często przysparzają wielu problemów w codziennym życiu i niestety – prędzej czy później – dotkną każdego z nas. Dlatego tak ważne jest, aby znaleźć specjalistę, adwokata od prawa spadkowego, który zadba o dobro naszych interesów, pomoże uchronić się przed dziedziczeniem niechcianego zadłużenia, którego nie jesteśmy sprawcami, lub w sądowym ustaleniu należnego nam zachowku, gdy zostaliśmy pominięci w testamencie. Aspekty złożonego prawa spadkowego poruszają wiele zagadnień oraz dotyczą szeregu osób z całej rodziny, dlatego ważnym jest, aby wybrać doświadczonego adwokata, który posiada szeroką wiedzę na temat meandrów prawa spadkowego. W naszej kancelarii gwarantujemy opiekę najlepszych specjalistów z tej dziedziny. Nasz adwokat nie tylko od lat zajmuje się sprawami związanymi z podziałem majątku, ale też nieustannie poszerza i aktualizuje swoją wiedzę, gdyż prawo spadkowe, jak każde inne, często może ulegać zmianom ustawodawczym. Nasi klienci nie muszą martwić się o zmiany w aktach prawnych – gwarantujemy, że nasz adwokat doskonale się w nich odnajduje, dzięki czemu każdą sprawę przeprowadzi w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa spadkowego.

Adwokat prawa spadkowego – szeroki zakres działań

Z usług adwokata od prawa spadkowego zwykliśmy korzystać tylko w ostateczności, gdy zmusi nas do tego sytuacja. Najczęściej jest to śmierć najbliższej osoby, która pozostawiła, lub też nie, swoją ostatnią wolę w formie testamentu. Wówczas zachodzi konieczność oficjalnego przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Tę drugą opcję warto wykorzystać szczególnie w momencie, gdy osoba zmarła zamiast testamentu pozostawiła po sobie długi, których jesteśmy spadkobiercami. Adwokat z zakresu prawa spadkowego pomoże nam też przeprowadzić postępowanie sądowe, gdy nie zgadzamy się z zapisami w testamencie osoby zmarłej, po której mamy prawo dziedziczenia lub gdy zostaliśmy w nim pominięci. Jednak, jak już wspominaliśmy, wszystkie te działania podejmowane są już post factum – w momencie po śmierci bliskiej nam osoby. 

Z doradztwa adwokata od prawa spadkowego warto skorzystać również w innych sytuacjach. Planując przyszłość najbliższych nam osób, tj. zabezpieczenie swojej rodziny i dzieci, powinniśmy wziąć pod uwagę to, co nieuniknione, czyli własną śmierć. Jest to bardzo odpowiedzialna społecznie postawa. Adwokat pomoże nam przygotować testament w oparciu o aktualne przepisy prawa spadkowego, które pozwolą zabezpieczyć przyszłość rodziny. Adwokat prawa spadkowego może nam również pomóc w zawarciu w testamencie jasnych zapisów wydziedziczających wybrane osoby, jeżeli taka jest nasza wola.


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.    Imię i nazwisko (wymagane)

    E-mail (wymagane)

    Telefon (wymagane)

    Wiadomość