Sprawy spadkowe – Opole

Sprawy spadkowe normują zagadnienia prawne związane ze śmiercią osoby fizycznej. Konieczne jest wtedy uregulowanie kwestii wynikających z przejęciem praw i obowiązków majątkowych zmarłego przez inne osoby.

Należą do nich w szczególności tematy związane z przyjęciem lub odrzuceniem spadku oraz kwestie powiązane z odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Ponadto sprawy spadkowe obejmują swym zakresem m.in. kolejność dziedziczenia, tworzenia testamentów zwykłych i szczególnych, zachowku, czy też spraw odnoszących się do zapisu i polecenia testamentowego.

Adwokat od spraw spadkowych prowadzi między innymi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku – zarówno wynikającego z testamentu, jak i z ustawy. Prawo spadkowe przewiduje także możliwość zrzeczenia się spadku w przypadku braku chęci dziedziczenia zadłużeń. Często spotykaną praktyką jest również dział spadku – prawnik od prawa spadkowego pomaga rozdzielić konkretne rzeczy spisane w testamencie między wszystkich interesariuszy. To ważne, ponieważ dokument (testament lub w przypadku jego braku – ustawa) zwykle nie precyzuje, które przedmioty mają trafić do danego dziedzica (określa jedynie ułamek majątku przysługujący danej osobie), co może wywołać wiele sporów rodzinnych.

Z uznawaniem, odrzucaniem czy dzieleniem spadku po zmarłej bliskiej osobie wiąże się zazwyczaj wiele emocji związanych ze stratą – dlatego tak istotna jest w takich sprawach obecność specjalisty z zakresu prawa spadkowego. Warto wiedzieć, że nie wszystkie kwestie spadkowe są rozwiązywane w sądzie – często zdarza się, że przy pomocy prawnika do spraw spadkowych, spadkobiercy dochodzą do porozumienia i wkraczanie na ścieżkę urzędową nie jest już konieczne.

Adwokat od spraw spadkowych w Opolu

Jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem w ciągu całej swojej kariery zawodowej prowadziłem już różne sprawy spadkowe. Na bieżąco aktualizuję specjalistyczną wiedzę z tego zakresu. Do każdego przedstawionego przypadku podchodzę indywidualnie, badając wszystkie okoliczności towarzyszące ubieganiu się danej osoby o przyznanie prawa do spadku oraz jego sprawiedliwy podział. Udzielam klientom praktycznych wskazówek na temat dalszego postępowania w sytuacji, gdy zostali oni pominięci w testamencie sporządzonym przez zmarłego krewnego. Biorę na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie wszystkich formalności związanych z uzyskiwaniem przez daną osobę spadku, reprezentuję także przed sądem jej interesy w sprawach o należny zachowek.

Prawo do nabycia spadku po zmarłej osobie zazwyczaj przysługuje jej najbliższym krewnym. Nawet jeśli spadkodawca nie zdążył sporządzić testamentu, odpowiednie przepisy prawa spadkowego przewidują, że majątek w pierwszej kolejności dziedziczą współmałżonek, dzieci, a także rodzice zmarłego. Co więcej, nawet jeśli w sporządzonym testamencie wyżej wymienione osoby zostały pominięte, prawo spadkowe przyznaje im możliwość otrzymania tzw. zachowku (o ile nie doszło do jednoznacznego wydziedziczenia potencjalnych spadkobierców przez autora „ostatniej woli”). Krewni, według których miał miejsce niesprawiedliwy zachowek, w takiej sytuacji często podejmują starania o podważenie testamentu. Jako doświadczony adwokat i specjalista od prawa spadkowego podejmę się reprezentowania ich interesów przed sądem. Czuwam też nad zachowaniem wszelkich obowiązujących terminów składania wniosków oraz załatwiania formalności związanych z przyjęciem bądź odrzuceniem dziedzictwa. Z profesjonalną pomocą wzrosną Państwa szanse na wygranie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

Uważają Państwo, że dokonany przez zmarłego podział majątku jest niesprawiedliwy? A może współspadkobiercy – pomimo tego, że prawo spadkowe stanowi inaczej – odmawiają Państwu prawa do pełnego korzystania z przyznanej części majątku? Sprawy spadkowe zazwyczaj są skomplikowane i bardzo trudno jest sobie z nimi poradzić samodzielnie. Jeśli jednak w następstwie za poczuciem osobistej krzywdy pójdą także konkretne działania na drodze sądowej, pozostaję do Państwa pełnej dyspozycji. Mam wieloletnie doświadczenie w dziedzinie załatwiania różnych spraw z zakresu prawa spadkowego. Dzięki temu zachodzi duże prawdopodobieństwo szybkiego i sprawnego załatwienia wszystkich formalności niezbędnych do uzyskania prawa do nabycia spadku.

Trzeba mieć świadomość, że przyjęcie spadku obciążonego długiem może sprawić klientowi wiele problemów. Dlatego w ramach świadczonych usług podejmuję się sprawdzenia stanu majątkowego spadkodawcy. Jeśli okaże się, że na dobrach materialnych wchodzących w skład spadku ciążą niezapłacone zobowiązania finansowe, na zlecenie klienta zajmuję się załatwianiem wszelkich formalności związanych z odrzuceniem dziedzictwa.

W zakresie spraw spadkowych udzielam porad prawnych oraz reprezentuję klientów przed sądami wszystkich instancji. Dążę do tego, aby w postępowaniu sądowym doszło do stwierdzenia nabycia spadku.

Prawo spadkowe – Opole

W zakres usług, jakie oferuje moja kancelaria adwokacka, wchodzi m.in.: 

 • analiza stanu faktycznego; 
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszego rozwiązania danego zagadnienia; 
 • przygotowanie wniosków, pozwów, pism procesowych oraz innych niezbędnych dokumentów; 
 • udział w posiedzeniach sądowych. 

Prowadzenie spraw spadkowych Opole – doświadczony adwokat

Zawiłości prawa spadkowego często przysparzają wielu problemów w codziennym życiu i niestety – prędzej czy później – dotkną każdego z nas. Dlatego tak ważne jest, aby znaleźć specjalistę, adwokata od prawa spadkowego, który zadba o dobro naszych interesów, pomoże uchronić się przed dziedziczeniem niechcianego zadłużenia, którego nie jesteśmy sprawcami, lub w sądowym ustaleniu należnego nam zachowku, gdy zostaliśmy pominięci w testamencie. Aspekty złożonego prawa spadkowego poruszają wiele zagadnień oraz dotyczą szeregu osób z całej rodziny, dlatego ważnym jest, aby wybrać doświadczonego i dobrego adwokata od spraw spadkowych, który posiada szeroką wiedzę na temat meandrów tej gałęzi prawa.

W naszej kancelarii gwarantujemy opiekę najlepszych specjalistów z tej dziedziny. Nasi adwokaci nie tylko od lat zajmują się sprawami związanymi z podziałem majątku, ale też nieustannie poszerzają i aktualizują swoją wiedzę, gdyż prawo spadkowe, jak każde inne, często może ulegać zmianom ustawodawczym. Nasi klienci nie muszą martwić się o zmiany w aktach prawnych – gwarantujemy, że nasi prawnicy spadkowi doskonale się w nich odnajdują, dzięki czemu każdą sprawę przeprowadzą w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa spadkowego.

Adwokat prawa spadkowego – szeroki zakres działań

Z usług adwokata od prawa spadkowego zwykliśmy korzystać tylko w ostateczności, gdy zmusi nas do tego sytuacja. Najczęściej jest to śmierć najbliższej osoby, która pozostawiła, lub też nie, swoją ostatnią wolę w formie testamentu. Wówczas zachodzi konieczność oficjalnego przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Tę drugą opcję warto wykorzystać szczególnie w momencie, gdy osoba zmarła zamiast testamentu pozostawiła po sobie długi, których jesteśmy spadkobiercami.

Jakimi sprawami spadkowymi się zajmujemy?

Adwokat z zakresu prawa spadkowego pomoże również przeprowadzić postępowanie sądowe, gdy nie zgadzamy się z zapisami w testamencie osoby zmarłej, po której mamy prawo dziedziczenia lub gdy zostaliśmy w nim pominięci. Jednak, jak już zostało wspomniane, wszystkie te działania podejmowane są już post factum – po śmierci bliskiej nam osoby.

Z doradztwa dobrego adwokata od prawa spadkowego warto skorzystać również w innych sytuacjach. Planując przyszłość najbliższych nam osób, tj. zabezpieczenie swojej rodziny i dzieci, powinniśmy wziąć pod uwagę to, co nieuniknione, czyli własną śmierć. Jest to bardzo odpowiedzialna społecznie postawa. Adwokat pomoże nam przygotować testament w oparciu o aktualne przepisy prawa spadkowego, które pozwolą zabezpieczyć przyszłość rodziny. Adwokat prawa spadkowego Opole może nam również pomóc w zawarciu w testamencie jasnych zapisów wydziedziczających wybrane osoby, jeżeli taka jest nasza wola.


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość