Jak napisać pozew o rozwód?

11 maja, 2021
Photogenica-PHX21187181.jpg

Początkiem sprawy rozwodowej w Opolu lub jakimkolwiek innym mieście jest napisanie i złożenie pozwu o rozwód. To na jego podstawie sąd ustali termin i godzinę rozprawy, a także będzie mógł przeprowadzić postępowanie dowodowe, które zakończy się wydaniem stosownego wyroku.

Musisz jednak pamiętać, aby taki pozew był prawidłowy zarówno pod względem formalnym, jak i prawnym – jakiekolwiek błędy mogą doprowadzić do przedłużenia całej sprawy rozwodowej. Sprawdź zatem, na co zwrócić szczególną uwagę podczas jego sporządzania.

Pismo rozwodowe – jak je napisać i jakie informacje zawrzeć?

Aby pozew o rozwód był sporządzony prawidłowo, należy umieścić w nim wszystkie niezbędne elementy – od dokładnych danych małżonków, przez wszelkie prośby i uzasadnienia, aż do załączników.

Niezbędne dane – od czego zacząć pozew rozwodowy?

Podstawą każdego pozwu są oczywiście niezbędne dane. Musisz przede wszystkim umieścić w nim:

 • datę i miejsce sporządzenia pozwu;
 • dane powoda oraz pozwanego – są to imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL obojga współmałżonków;
 • nazwę i adres sądu, do którego składany jest pozew.

Pamiętaj, że dokument ten należy wysłać do sądu okręgowego, adekwatnego do miejsca zamieszkania małżonków.

Dodatkowe kwestie związane z rozwodem i alimentami – co umieścić we wniosku?

Kolejną istotną kwestią jest umieszczenie w pozwie rozwodowym wszystkich najważniejszych kwestii, których dotyczy. Mowa tutaj przede wszystkim o wniosku o rozwiązanie małżeństwa – w dokumencie należy wskazać ponownie strony, a także Urząd Stanu Cywilnego oraz numer aktu małżeństwa.

Oprócz tego należy/można wnieść o:

 • ustalenie nieograniczonych kontaktów z dziećmi powoda lub strony pozwanej;
 • zobowiązanie małżonka do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci;
 • obowiązek płacenia alimentów przez małżonka w konkretnej kwocie;
 • zniesienie wzajemnych kosztów procesu między stronami;
 • udział w rozprawie świadków, którzy potwierdzą okoliczności związane z rozkładem pożycia małżeńskiego czy sytuacją dzieci.

Oczywiście kwestie do rozpatrzenia, jakie zamieścisz w pozwie, mogą się różnić – przede wszystkim pod kątem tego, czy rozwód jest z orzeczeniem o winie, czy nie.

Uzasadnienie pozwu o rozwód

Wszelkie powyższe kwestie dotyczące sprawy rozwodowej należy jeszcze uzasadnić. W tym miejscu pozwu należy umieścić informacje dotyczącego tego:

 • z jakich przyczyn nastąpił rozkład małżeństwa;
 • kto jest odpowiedzialny za rozkład małżeństwa;
 • dlaczego to jeden z małżonków ma zyskać pełnię władzy rodzicielskiej;
 • dlaczego małżonek ma płacić alimenty w konkretnej kwocie i inne.

Oprócz tego należy wskazać okoliczności, na jakie świadkowie składać będą swoje zeznanie. Dokładne i prawidłowe uzasadnienie pozwu jest bardzo istotne, dlatego też warto tę kwestię omówić z adwokatem od rozwodów w Opolu.

Załączniki – konieczny element w piśmie rozwodowym

W przypadku każdego pozwu rozwodowego, niezbędne jest dodanie odpowiednich załączników. Mowa tutaj o:

 • skróconym odpisie aktu małżeństwa z dowodem wniesienia opłaty skarbowej;
 • w przypadku posiadania dzieci – skróconym odpisie aktu urodzenia dziecka z dowodem wniesienia opłaty skarbowej;
 • wniosku o zwolnieniu z opłaty sądowej (jeżeli chcesz, aby tak się stało);
 • opłacie sądowej w wysokości 600 zł.

Sporządzenie pozwu o rozwód – samodzielnie czy z pomocą adwokata?

W teorii napisanie pozwu rozwodowego nie jest skomplikowane, jednak pod wpływem stresu czy pośpiechu mogą pojawić się błędy formalne, które przedłużą cały proces i narażą Cię na dodatkowe, niepotrzebne koszty. Co więcej, zamieszczone w pozwie uzasadnienie może okazać się niewystarczające, dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tej kwestii adwokatowi od rozwodów w Opolu.

Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu pozew zostanie sporządzony prawidłowo, a do tego adwokat może reprezentować Cię podczas całej rozprawy, co znacząco zwiększy Twoje poczucie bezpieczeństwa i szanse na pomyślne zakończenie sprawy rozwodowej.

Dlatego też zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią i skorzystania z pomocy skutecznego adwokata z Opola i okolic!