Odszkodowanie za wypadek samochodowy – co warto wiedzieć?

3 października, 2023
odszkodowanie-za-wypadek-samochodowy.jpg

Na samym wstępie warto dokładnie wyjaśnić, czym jest odszkodowanie za wypadek samochodowy. Jego definicję podaje kodeks cywilny, a mówiąc konkretniej art. 361.

Przeczytamy w nim, że odszkodowanie to naprawienie szkody należące się osobom, które w wyniku wypadku drogowego poniosły stratę albo straciły szansę na uzyskanie konkretnych korzyści.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy w kodeksie cywilnym

Z kodeksu cywilnego wynika również, że to osoba poszkodowana decyduje, jaka będzie forma naprawienia szkody – może zdecydować się na przywrócenie stanu poprzedniego dobra materialnego, które uległo uszkodzeniu albo domagać się konkretnej sumy pieniężnej, która pozwoli pokryć szkodę.

Oczywiście odszkodowanie po wypadku samochodowym może dotyczyć nie tylko naprawienia szkody stricte materialnej, np. pokrycia kosztów naprawy samochodu czy uszkodzonego w wyniku kolizji telefonu.

W kodeksie cywilnym jest również mowa o „szkodzie osobowej”, która dotyczy zwrotu kosztów, jakie osoba poszkodowana poniosła w wyniku leczenia, rehabilitacji, zakupu leków czy dojazdów do szpitala.

Co więcej, kwota odszkodowania może pokryć także starty w wynagrodzeniu czy też koszty kursów i szkoleń, jakie były niezbędne w celu przekwalifikowania się i podjęcia nowej pracy.

Odszkodowanie, a zadośćuczynienie za wypadek samochodowy

Warto dodać, że odszkodowanie za wypadek drogowy to nie wszystko. W polskim prawie istnieje również pojęcie „zadośćuczynienia”, które obowiązuje także na płaszczyźnie wypadków drogowych.

Obejmuje ono wszelkie szkody niemajątkowe takie jak ból, cierpienie i wszelkie innych negatywne doznania, jakie były następstwem wypadku. Jak pokazuje praktyka, bardzo często kwota zadośćuczynienia może być wielokrotnie wyższa niż kwota odszkodowania.

Komu i kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek samochodowy?

Osobom poszkodowanym w incydentach drogowych przysługuje odszkodowanie za poniesione szkody materialne i skutki dla zdrowia. Zazwyczaj należy się ono z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia. Istnieje również możliwość uzyskania rekompensaty z polisy dobrowolnego ubezpieczenia autocasco (AC), jednakże na pokrycie kosztów naprawy uszkodzeń w pojeździe sprawcy.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym – kwota

Wysokość odszkodowania po wypadku drogowym może być różna – wypłacona poszkodowanemu kwota będzie zależała od tego, jakie koszty naprawy czy leczenia musiał on ponieść. Pokrywa je ubezpieczyciel sprawcy wypadku (OC).

Przepisy precyzyjnie ustalają górną granicę wypłacanych odszkodowań po zdarzeniach drogowych. W przypadku uszczerbku na zdrowiu, suma ta może wynieść nawet 5.210.000 euro, zaś maksymalna kwota przy szkodach majątkowych nie przekracza 1.050.000 euro. Jednakże są to sumy przewidziane dla sytuacji wyjątkowych.

Nieco inaczej wygląda kwestia kwoty zadośćuczynienia – ta uzależniona jest od tzw. procentu uszczerbku na zdrowiu.

Inaczej „wycenione” zostanie więc złamanie ręki, a inaczej kilkumiesięczna hospitalizacja.

Zwykle kwoty przyznawanego zadośćuczynienia wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku trwałych uszczerbków na zdrowiu można ubiegać się także o rentę, która będzie wypłacana poszkodowanemu co miesiąc (zwykle wynosi kilkaset złotych).

Walcz o odszkodowanie za wypadek samochodowy lub zadośćuczynienie z pomocą adwokata

Jako specjaliści w zakresie odszkodowań w Opolu zachęcamy do współpracy wszystkie te osoby, które pragną skutecznie dochodzić swoich praw. Będziemy reprezentować Cię przed firmami ubezpieczeniowymi i dołożymy wszelkich starań, abyś nie tylko otrzymał odszkodowanie i zadośćuczynienie, ale również by ich kwoty okazały się dla Ciebie satysfakcjonujące.