Podział majątku wspólnego małżonków – na czym polega?

4 października, 2023
Photogenica-PHX131711156.jpg

Podział majątku wspólnego małżonków jest jednym z najczęstszych punktów spornych podczas spraw rozwodowych. Okazuje się bowiem, że po zawarciu związku małżeńskiego wszelkie dobra materialne męża i żony stają się własnością obojga małżonków i nie podlegają podziałowi. Co obejmuje taki majątek wspólny i czym różni się od osobistego?

Rozdzielność majątkowa a podział majątku

Podział majątku wspólnego ma miejsce w trakcie sprawy rozwodowej, chyba że wcześniej ustanowiona została rozdzielność majątkowa, nazywana powszechnie intercyzą. Takie porozumienie można podpisać zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie, co zapewnia obojgu małżonkom pełną niezależność finansową i eliminuje późniejszą konieczność podziału majątku wspólnego w trakcie sprawy rozwodowej.

Majątek wspólny

Jeżeli do podpisania intercyzy nie doszło, mamy do czynienia z majątkiem wspólnym. Oznacza to, że wszelkie dobra materialne, jakie posiadają mąż i żona, wchodzą w skład wspólnej własności. O jakich dobrach mowa? Między innymi o:

  • nieruchomościach (mieszkaniach, domach, a także innych posiadanych budynkach czy gruntach);
  • ruchomościach (mowa o wszystkim tym, co nie jest nieruchomością i można fizycznie przenieść);
  • wynagrodzeniach obojga małżonków;
  • oszczędnościach gromadzonych na koncie bankowym;
  • środkach gromadzonych na funduszach emerytalnych.

Majątek osobisty

Majątek osobisty to z kolei wszystkie przedmioty majątkowe, które nie zostały objęte wspólnością. Wliczamy to przykładowo rzeczy, które zostały nabyte przez małżonka przed powstaniem wspólności ustawowej, niezbywalnych prawach przysługujących jednej osobie lub przedmiotach służących do zaspokajania potrzeb tylko jednego z małżonków. Do majątku osobistego zaliczamy także nagrody i prawa autorskie, odszkodowania i zadośćuczynienia, darowizny, majątek dziedziczony oraz renty, jakie zostały przydzielone w wyniku utraty zdolności do pracy zarobkowej.

Podział majątku wspólnego małżonków a rozwód

Podziału majątku wspólnego małżonków zazwyczaj dokonywany jest przez sąd w trakcie sprawy rozwodowej, jednak może dojść do niego również polubownie. Jeżeli małżonkowie wyrażają taką chęć, istnieje możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej w formie umowy – jego to metoda najłatwiejsza, która zwykle oznacza równy podział majątku dla obu stron.

Jeżeli jednak małżonkowie nie są w stanie pójść na kompromis, możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej sądownie. W takiej sytuacji jedna ze stron powinna złożyć w sądzie rejonowym stosowny wniosek, w którym uwzględnione będą podstawa prawna ustania wspólnoty małżeńskiej oraz opis majątku, który podlega podziałowi.

Sąd dzieli majątek, biorąc pod uwagę nakład pracy małżonków, a także wkład w wychowanie dzieci czy prowadzenie gospodarstwa domowego. Taki wniosek można złożyć nawet bez zgody drugiego małżonka, jednak zawsze niezbędne jest wskazanie konkretnych przyczyn ustanowienia nierównych podziałów majątku wspólnego. W takiej sytuacji istotną rolę odgrywają zebrane dowody, a także zeznania świadków.

Rozdzielność majątkowa a podział majątku – w czym pomoże Ci adwokat?

Sprawy rozwodowe są niezwykle delikatne i często prowadzą do zaognienia konfliktu między małżonkami. Ma to miejsce zwłaszcza przy podziale majątku wspólnego – jeżeli ma on być ustanowiony sądownie, niezbędne jest skorzystanie z pomocy adwokata od spraw rodzinnych w Opolu. Specjalista stworzy odpowiedni plan działania, pomoże zebrać dowody i w ten sposób zwiększy Twoje szanse na to, by podział majątku był dla Ciebie jak najbardziej korzystny.

Jeżeli więc potrzebujesz wsparcia w sprawie rozwodowej, postaw na sprawdzoną kancelarię z Opola – doświadczenie, wiedza oraz wiele wygranych spraw powodują, że warto rozpocząć z nami współpracę i zadbać o swoją przyszłość. Zapraszamy do kontaktu.

Intercyza małżeńska Opole – wsparcie naszej Kancelarii

Intercyza małżeńska to ważny dokument, który może zabezpieczyć majątek oraz uregulować wiele kwestii finansowych i prawnych w przypadku rozstania lub rozwodu małżonków. Dzięki temu można też uniknąć spraw w sądzie dotyczących podziału majątku małżonków. Warto pamiętać, że jej przygotowanie i podpisanie to proces, który wymaga staranności, wiedzy prawniczej oraz indywidualnego podejścia. Dlatego też, jeśli rozważasz intercyzę małżeńską w Opolu, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.

Nasza kancelaria w Opolu specjalizuje się w prawie rodzinnym i małżeńskim, i jesteśmy gotowi służyć Ci kompleksowym wsparciem na każdym etapie tworzenia intercyzy. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Ci dokładnie zrozumieć wszystkie aspekty tego dokumentu oraz dostosować go do Twoich indywidualnych potrzeb i sytuacji. Podczas tworzenia intercyzy zapewnimy Ci rzetelną poradę prawna, pomożemy sprecyzować wszystkie kluczowe punkty, takie jak podział majątku czy zobowiązania finansowe, oraz zadbamy o to, aby dokument był w pełni zgodny z obowiązującym prawem.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci w przygotowaniu intercyzy małżeńskiej w Opolu.