Sporządzenie testamentu u notariusza – czy jest konieczne?

19 września, 2023
sporzadzanie-testamentu.jpg

Sporządzenie testamentu jest bardzo istotną kwestią i warto pomyśleć o nim niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy wielkości posiadanego majątku. Zyskuje się wtedy pewność, że po śmierci sprawy spadkowe będą uregulowane i nie dojdzie do sporów, które dotykają wielu rodzin. W tym miejscu pojawia się jednak pytanie – czy testament można sporządzić własnoręcznie, czy lepiej zrobić to u notariusza?

Czym jest testament?

Jest dokumentem określającym ostatnią wolę i pozwalającym na rozporządzenie posiadanym majątkiem na wypadek śmierci. Może być sporządzony przez każdą osobę, która posiada zdolność do czynności prawnych. Moc prawną zyskuje jednak wyłącznie wtedy gdy:

  • jest sporządzony jednostronnie, a więc przez jedną osobę;
  • jest sporządzony przez osobę mającą prawo do dysponowania własnym majątkiem i świadomą tego, co robi;
  • nie jest sporządzony przez pośredników.

W sytuacji, gdy osoba zmarła nie pozostawi testamentu, sprawę spadku rozstrzygać będzie sąd – często jest to długotrwały proces, stanowiący źródło rodzinnych konfliktów. Dlatego też sporządzenie takiego dokumentu jest jak najbardziej wskazane.

Jak sporządzić testament?

W prawie spadkowym funkcjonuje kilka form sporządzania testamentu, które dzielą się na zwykłe oraz szczególne. Do tej pierwszej grupy zaliczamy spisywanie testamentu własnoręcznie, notarialnie i allograficznie, zaś do drugiej sytuacje rychłego zagrożenia śmiercią oraz braku możliwości sporządzenia go pisemnie i odręcznie.

W praktyce najczęściej sporządza się testament własnoręcznie i notarialnie. Wiele osób, pragnąc uniknąć kosztów, decyduje się na tę pierwszą formę – jest ona oczywiście dopuszczalna, jednak należy liczyć się z pewnymi niedogodnościami. Przede wszystkim taki testament musi być spisany ręcznie (bez użycia komputera) i powinien zawierać podpis spadkodawcy oraz datę. Największym problemem może być jednak to, że treść takiego testamentu może zostać podważona, a sam dokument może ulec zniszczeniu.

Sporządzenie testamentu u notariusza – dlaczego warto?

Dlatego też polecane jest sporządzenie testamentu u notariusza. Kosztuje to niewiele, a daje pewność tego, że:

  • testament będzie spisany w sposób prawidłowy i zgodny z prawem;
  • dokument zostanie przechowany w bezpiecznym miejscu;
  • podważenie jego treści będzie o wiele trudniejsze lub niemożliwe.

Warto jednak pamiętać, że nawet w przypadku sporządzenia testamentu u notariusza osoby do niego niewpisane, ale bliskie osobie zmarłej, będą miały prawo do zachowku. Jedynym sposobem na to, aby osoby uprawnione do dziedziczenia nie mogły domagać się go, jest wydziedziczenie, możliwe w szczególnych sytuacjach – np. gdy spadkobierca ustawowy popełnił przestępstwo, znęcał się nad spadkodawcą itd.

Ile kosztuje sporządzenie testamentu u notariusza?

Jak wspomniałem wcześniej, spisanie testamentu u notariusza nie niesie za sobą dużych kosztów, dlatego też warto się na to zdecydować. Maksymalne stawki wynoszą:

  • 50 zł za sporządzenie testamentu;
  • 150 zł za sporządzenie testamentu z pozbawieniem uprawnionego prawa do zachowku;
  • 30 zł za odwołanie testamentu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości sporządzenia testamentu i kwestii spadku czy dziedziczenia zapraszam do kontaktu. Jako adwokat do spraw spadkowych w Opolu wyjaśnię wszelkie kwestie i, w razie konieczności, będę reprezentował Cię w procesie dochodzenia swoich praw.