Adwokat – podział majątku małżonków

Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków mają swój początek z chwilą ustania wspólności ustawowej, która najczęściej następuje wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego lub wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa.

Ustanie wspólności majątkowej ma miejsce również w razie śmierci jednego z małżonków oraz w momencie:

 • zawarcia majątkowej umowy małżeństwa, w której to ustanawia się, rozszerza lub ogranicza rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków;
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd;
 • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub ogłoszenia jego upadłości;
 • orzeczenia separacji.

Sprawy o podział majątku Opole

Warto pamiętać, że nie wszystkie przedmioty, które nabyli Państwo w czasie trwania związku małżeńskiego, podlegają podziałowi majątku po rozwodzie. Wyróżnia się tutaj kategorię majątku osobistego – są to głównie przedmioty nabyte przez małżonków przed zawarciem aktu małżeństwa oraz spadki czy darowizny.

W celu ustanowienia rozdzielności wspólności majątkowej małżeńskiej należy złożyć odpowiedni wniosek do wydziału cywilnego sądu rejonowego (w przypadku śmierci drugiego małżonka – do sądu spadku). Aby mieć pewność co do zasadności przedłożonego wniosku, warto zlecić jego przygotowanie wykwalifikowanemu adwokatowi od podziału majątku – to jednak niejedyny argument przemawiający za skorzystaniem z profesjonalnej pomocy prawnej.

Z uwagi na burzliwe emocje towarzyszące sprawom o podział majątku wspólnego małżonków warto powierzać je doświadczonemu adwokatowi, który – jako osoba trzecia – zachowa dystans i obiektywizm, dzięki czemu będzie bardziej wiarygodny w ocenie sądu.

W sprawach o podział majątku przy rozwodzie kluczowa jest także znajomość prawa rodzinnego, którą może zaoferować tylko dobry prawnik wyspecjalizowany w tym obszarze prawa. Jeśli zależy więc Państwu na pomyślnym rozstrzygnięciu sprawy, warto podjąć zawczasu współpracę z doświadczonym adwokatem od podziału majątku. 

Jak można podzielić majątek?

Zastanawiają się Państwo, w jaki sposób efektywnie przeprowadzić podział majątku po rozwodzie? Z reguły dochodzi do tego automatycznie w chwili uprawomocnienia się rozwodu – następuje wówczas ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej. W efekcie poszczególne składniki majątku wspólnego zostają rozdzielone pomiędzy byłych współmałżonków w oparciu albo o zawartą przez nich obopólną ugodę (wtedy najczęściej dochodzi do tego w formie aktu notarialnego), albo w oparciu o wyrok sądu.

Niekiedy jednak zdarza się, że małżonkowie z różnych powodów życzą sobie, aby rozdziały rozmaitych elementów wchodzących w skład majątku wspólnego zostały podzielone jeszcze przed formalnym ustaniem związku małżeńskiego albo dopiero po rozwodzie w ramach osobnego postępowania sądowego. Rzeczywiście, obowiązujące w Polsce prawo dopuszcza możliwość zaistnienia sytuacji, kiedy to podział majątku następuje niezależnie od rozprawy rozwodowej. Kwestie te warto jednak powierzyć profesjonalnej kancelarii, która posiada doświadczenie w sprawach o podział majątku i zajmie się całością niezbędnych formalności. 

Podział mieszczących się w majątku wspólnym składników można przeprowadzić na trzy sposoby. Są to kolejno:

 • podział majątku wspólnego w naturze (np. rozdzielenie pieniędzy na dwie osoby lub podzielenie mieszkania na pół);
 • przyznanie jednemu ze współmałżonków prawa do wyłącznego dysponowania danym dobrem po spłacie drugiej strony lub bez obowiązku takiej spłaty;
 • rozdzielenie po równo zysku uzyskanego ze sprzedaży określonych składników majątku wspólnego.

Udziały obojga stron ubiegających się o ustanie związku małżeńskiego w majątku wspólnym są zazwyczaj równe. Małżonkowie, którzy nie zgadzają się z takim podziałem, mają jednak prawo do złożenia do sądu wniosku o inny podział majątku wspólnego. Za główną przesłankę wydania takiej decyzji uznaje się roztrwonienie albo sprzeniewierzenie majątku wspólnego.

Sporządzenie majątkowej umowy małżeństwa Opole

Kancelaria adwokacka Paweł Figzał oferuje profesjonalną pomoc również w zakresie przygotowania kompletnej dokumentacji niezbędnej w trakcie sprawy o podział majątku. Jako doświadczeni adwokaci sporządzamy ponadto majątkowe umowy małżeństwa i przygotowujemy ogólne dokumenty rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami (w tym także te niezwiązane bezpośrednio z rozwodem).

Podział majątku po rozwodzie – pomoc adwokata

Zanim nastąpi rozdzielność majątkowa, trzeba zadać sobie pytanie, co wchodzi w skład majątku każdego z małżonków z osobna. Składniki majątku osobistego przynależącego do danej osoby nie podlegają bowiem podziałowi majątku przy rozwodzie.

Aby nie zgubić się w gąszczu przepisów prawnych obowiązujących przy podziale majątku przy rozwodzie, mogą Państwo skontaktować się z kancelarią adwokacką specjalizującą się w tej dziedzinie. Kancelaria Paweł Figzał, w ramach świadczonych usług, oferuje kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie:

 • podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej;
 • ustalenia nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego;
 • przygotowania umów dotyczących podziału majątku wspólnego.

Prowadzimy również negocjacje w przedmiocie pozasądowego podziału majątku.

 

Adwokat Opole – skontaktuj się i umów termin spotkania.


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość