Zatrzymanie i areszt

W przypadku zatrzymania podejrzanego pierwsze czynności z jego udziałem najczęściej przesądzają o losach całego postępowania. Zatrzymanie następuje zazwyczaj na okres maksymalnie do 48 godzin. Ta czynność nie jest jednoznaczna z zastosowaniem wobec zatrzymanego aresztu, który w zależności od popełnionego czynu, może wynosić nawet 3 miesiące.

 Z tych też względów szybkość działania i udział obrońcy w podejmowanych czynnościach procesowych jest kluczem do skutecznej obrony. Zachowanie spokoju i racjonalne decyzje zmniejszają ryzyko popełnienia błędów, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na dalszy tok sprawy. Podczas tymczasowego aresztowania nieoceniona będzie pomoc niezaangażowanego emocjonalnie specjalisty, który skupi się przede wszystkim na interesach klienta.

Tymczasowe zatrzymanie Opole – profesjonalna pomoc

Jeśli  areszt tymczasowy ma miejsce, w pierwszej kolejności wobec zatrzymanego przeprowadza się szereg czynności, które są opisane w art. 313 § 1k.p.k. lub art. 314 k.p.k., albo badań, o których mowa w art. 74 § 2 lub 3 k.p.k. tj. W praktyce najczęściej następuje:

 • przedstawienie zarzutów wobec osoby zatrzymanej;
 • przesłuchanie;
 • oględziny zewnętrzne ciała, a także inne badania, które nie są połączone z naruszeniem integralności ciała;
 • fotografowanie osoby zatrzymanej oraz pobieranie od niej odcisków;
 • w niektórych przypadkach następuje również badanie psychologiczne i psychiatryczne;
 • pobranie krwi, włosów, wydzielin ciała oraz wymazu ze śluzówki policzków.

Zatrzymany może żądać, aby o fakcie zatrzymania został poinformowany wskazany przez niego obrońca lub osoba mu najbliższa. W przypadku wskazania obrońcy zatrzymany winien sprecyzować, z jakim konkretnie adwokatem żąda kontaktu. Jeśli nie zostanie wskazany prawnik, zatrzymany ma prawo do poinformowania osoby dla niego najbliższej lub innej osoby o fakcie jego zatrzymania. Wyżej wskazane osoby stają się wówczas uprawnione do nawiązania kontaktu z adwokatem i udzielenia mu tymczasowego pełnomocnictwa do działania.

W momencie przyjęcia sprawy adwokat ma prawo uzyskać zgodę na widzenie z podejrzanym, ustalić okoliczności zatrzymania, zarzucanego mu czynu, a także zebrać informacje pozwalające odeprzeć wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Zatrzymanie przez policję

Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli funkcjonariusze mają uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a istnieje obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza jeśli taka czynność została jej zagrożona. Zatrzymanie jest również możliwe, gdy istnieje obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanej osoby, zatarcia śladów przestępstwa lub gdy nie można ustalić jej tożsamości. Ponadto, zatrzymanie osoby podejrzanej może mieć miejsce, gdy zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania w trybie przyspieszonym.

Zwolnienie z aresztu tymczasowego – jak pomagamy?

Nie zawsze jest możliwe zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec sprawcy. W pierwszej kolejności należy wskazać, że sąd może nie zastosować tymczasowego aresztowania, gdy istnieje wystarczający inny środek zapobiegawczy wobec oskarżonego, na przykład dozór.

Sąd powinien zrezygnować z tymczasowego aresztowania w przypadku, gdy pozbawienie wolności powodowałoby poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia sprawcy albo spowodowałoby wyjątkowo ciężkie konsekwencje dla niego, czy dla jego najbliższej rodziny.

W sytuacji, gdy można przewidzieć, że sąd orzeknie karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą, albo gdy okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary, nie powinno się stosować tymczasowego aresztowania. Podobnie, gdy przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku.

Doświadczeni specjaliści z Kancelarii Adwokackiej w Opolu oferują pomoc w zakresie aresztu tymczasowego. Tego typu sprawy wymagają wiedzy z zakresu prawa karnego oraz obiektywnego podejścia, bez zaangażowania emocjonalnego. Nawiązanie współpracy z obrońcą na jak najwcześniejszym etapie aresztowania zmniejsza ryzyko popełnienia błędów, które będą miały wpływ na późniejszą sytuację aresztowanego.

Zatrzymanie i areszt – specjalizacja kancelarii adwokackiej Paweł Figzał

Nasza Kancelaria Adwokacka w Opolu specjalizuje się w sprawach z zakresu tymczasowego aresztowania, zatrzymania przez policję oraz aresztu wydobywczego. Na wsparcie ze strony specjalisty zasługuje każdy zatrzymany, ponieważ stosowanie się do procedur oraz udzielanie odpowiedzi (najlepiej skonsultowanych z prawnikiem) przedstawicielom instytucji prawnych z pomocą adwokata będzie przebiegało bez niepotrzebnych emocji oraz stresu. Specjalista z zakresu prawa karnego zapozna się ze sprawą zatrzymanego i doradzi, jakie kroki należy podjąć, aby cały proces możliwie w jak najmniejszym stopniu wpłynął na życie aresztowanego. 

Adwokat Opole – w jakich innych sprawach karnych możemy pomóc?


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość