Alimenty wstecz – kto i kiedy może ich żądać w 2023r?

19 marca, 2023
pexels-sora-shimazaki-5668481-1280x853.jpg

Samotne wychowywanie dziecka może stanowić dla Rodzica nie lada wyzwanie. Namiastką wsparcia i bezpieczeństwem mogą być alimenty wstecz. Mają one zaspokajać aktualne potrzeby osoby, względem której zostają zasądzone. W większości przypadków sąd przyznaje je na przyszłość.

Według przepisów prawnych istnieje także możliwość ubiegania się o alimenty za czas sprzed dnia wniesienia powództwa. W tym miejscu jednak należy zaznaczyć, że nie jest to powszechnie dostępna możliwość. Obowiązuje ona jedynie w określonych przypadkach. W dalszej części artykułu wyjaśniamy, jakie wymogi należy spełniać i jak uzyskać alimenty wstecz.

Jak uzyskać alimenty wsteczne?

Jak zostało wspomniane powyżej, możliwe jest uzyskanie alimentów wstecz. Wpływ na to ma zarówno zasada sprawiedliwości społecznej, jak i dobro osoby, wobec której zostało przyznane to świadczenie. Na samym początku warto zaznaczyć, iż alimenty wsteczne, również te zasądzone po rozwodzie powinny być przeznaczane na aspekty związane z wychowywaniem i utrzymaniem danej osoby. W przypadku, kiedy upoważniona osoba nie otrzymywała alimentów, a tym samym była zmuszona utrzymywać się we własnym zakresie, bardzo możliwe jest uzyskanie w takiej sytuacji alimentów wstecz. W tym przypadku osoba uprawniona powinna wykazać, że chcąc zaspokoić potrzeby dziecka, była zmuszona zaciągnąć zobowiązania wobec osób trzecich. Bardzo często zdarza się też, że są to zobowiązania w dalszym ciągu nieuregulowane. Takim zobowiązaniem może być na przykład czesne za żłobek czy przedszkole lub też pożyczka zaciągnięta na leczenie dziecka. Ponieważ w praktyce sądy bardzo rzadko wydają wyrok o alimentach wstecz na dzieci (co nie oznacza, że jest to niemożliwe)m nie wystarczy więc sam fakt, że dotychczas koszty utrzymania dziecka pokrywane były tylko przez jednego z Rodziców.

Alimenty wstecz na dziecko a roszczenie regresowe

Alternatywą do wniesienia pozwu o alimenty wstecz, jest roszczenie regresowe. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wyłącznie jeden z Rodziców utrzymywał dziecko, może on wystąpić do sądu z tzw. roszczeniem regresowym. Jest to poniekąd wniosek do sądu o zwrócenie części kosztów utrzymania dziecka. W takim wypadku zostaną one wyliczone przez sąd, a drugi Rodzic zostanie zobowiązany do zwrócenie połowy kwoty. W takim przypadku Rodzic utrzymujący dziecko jest zobowiązany do wykazania, iż zostały poniesione wydatki na „usprawiedliwione potrzeby” dziecka. Nie zawsze jest to łatwy proces, dlatego warto skorzystać w tym przypadku z pomocy doświadczonego prawnika. Warto też zaznaczyć, że roszczenie regresowe przedawnia się wraz z upływem 3 lat.

Alimenty wstecz na dziecko – za jaki okres można je uzyskać?

Starając się o uzyskanie alimentów wstecz, ważne jest nie tylko wykazanie niespłaconych zobowiązań lub niezaspokojonych potrzeb dziecka. Istotny jest w tym przypadku również czas. Przepisy jasno określają, do kiedy należą się alimenty wstecz. Jest to okres maksymalnie 3 lata do daty założenia sprawy. Warto też zaznaczyć, że istotne są też sformułowania zastosowane w pozwie o alimenty wstecz. Należy pamiętać, że jest to kwota jednorazowa, odpowiadająca niezaspokojonym potrzebom czy nieuregulowanym zobowiązaniom. W przypadku standardowego pozwu o alimenty jest to suma wypłacana co miesiąc. Nie zawsze jednak kwota zasądzona w pozwie o alimenty wstecz na dzieci może być jednorazowa. Zdarza się tak, że sąd może rozłożyć ją na raty.

Szukasz pomocy z sprawie alimentów? Skorzystaj z porady adwokata od spraw alimentacyjnych w Opolu – skontaktuj się z naszą kancelarią!