Czy można zmienić pozew rozwodowy?

11 kwietnia, 2023
rozwod-z-orzeczeniem-o-wine.jpg

To pytanie nurtuje wiele osób, które decydują się, albo myślą o rozwodzie. Okazuje się, że zmiana pozwu rozwodowego na orzekanie o winie lub bez orzekania o winie jest możliwa. Oznacza to, że można bez problemu dokonać ww. zmiany. Jest to spowodowane faktem, że w toku postępowania sprawy rozwodowej mogą pojawić się nowe, znaczące fakty.
Warto wspomnieć, że nawet na etapie II instancji obie strony mają prawo wnieść poprawki do pozwu rozwodowego. Wówczas sąd II instancji przeważnie uchyla wcześniejszy wyrok, a sprawę przekazuje do ponownego rozpatrzenia.

Pozew rozwodowy za porozumieniem stron

Jeśli małżeństwo decyduje się na rozwód, istnieją dwie możliwości. Pierwsza z nich to pozew rozwodowy za porozumieniem stron, inaczej nazywany też rozwodem bez orzekania o winie. Ta opcja pozwala na uzyskanie w stosunkowo najkrótszym czasie rozwodu. Drugą możliwością jest wniesienie pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie. W tym przypadku proces będzie dłuższy, jednak z biegiem lat coraz więcej osób decyduje się właśnie na tę możliwość. Niektórzy wybierają ten wariant pod wpływem impulsu, wnosząc o rozwód z orzeczeniem o winie. W takiej sytuacji sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, stąd właśnie wydłużony czas oczekiwania na wyrok.

Od momentu złożenia pierwszych dokumentów rozwodowych do ostatecznej rozprawy może minąć od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jednak gdy emocje opadają, część małżonków decyduje się na zmianę i wniesienie pozwu rozwodowego bez orzekania o winie. Istnieją też przypadki odwrotne, dlatego warto pamiętać, że możliwość zmiany pozwu rozwodowego na orzekanie o winie jest jak najbardziej możliwa.

Jakie są powody rozwodu z orzeczeniem o winie?

W prawie wymienionych zostało kilka powodów, przemawiających za rozwodem z orzeczeniem o winie. Znajdują się wśród nich: niewierność małżeńska, nałogi, opuszczenie współmałżonka, przemoc fizyczna lub psychiczna, bezczynny tryb życia, popełnienie czynu w wysokim stopniu niemoralnego, naruszenie obowiązku wzajemnej pomocy, odmowa współżycia fizycznego, zły stosunek do dzieci czy rodziny współmałżonka.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie sąd będzie orzekał, który z małżonków ponosi winę za rozpad wspólnego pożycia. Możliwe są dwie opcje: sąd może wskazać winę jednego lub obydwojga małżonków. Co ważne, sąd nie zajmuje się dochodzeniem, który z partnerów bardziej czy mniej przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Jeśli druga osoba nawet w niewielkim stopniu się do tego przyczyniła, sąd orzeknie winę obydwojga.

Jakie są powody pozwu rozwodowego bez orzekania o winie?

Powodów rozwodu bez orzekania o winie jest sporo i mogą one być naprawdę różne. Do najczęstszych zalicza się niezgodność charakterów współmałżonków, a także brak miłości, czy wzajemnego zainteresowania jednej ze stron albo obu. Niejednokrotnie mają miejsce rozwody, których przyczyną jest zdrada męża lub żony, albo alkoholizm jednej ze stron. Mimo to para decyduje się na pozew rozwodowy za porozumieniem stron, a nie z orzeczeniem o winie.

Jeśli składamy do sądu pozew rozwodowy za porozumieniem stron, wówczas sąd zaniecha orzekania o winie któregokolwiek z małżonków. Ten sposób jest zdecydowanie tańszy i krótszy. Poza tym nie ma konieczności dzielenia się z innymi osobami sprawami prywatnymi i intymnymi.

Czy można wycofać pozew o rozwód lub zmienić jego treść?

Oczywiście, jest taka możliwość. Każdy ma prawo do zmiany zdania lub mogą pojawić się pewne okoliczności, które przekonają nas, że jednak warto jest dać sobie drugą szansę. Mimo wszystko, zanim złożymy już dokumenty rozwodowe, warto jest dobrze przemyśleć, czy aby na pewno tego chcemy. Działanie pod wpływem impulsu czy emocji w takich sprawach nie powinno mieć miejsca. Warto ochłonąć i podejść do tematu z rozwagą.

Jeżeli masz wątpliwości skorzystaj z pomocy adwokata od spraw rozwodowych. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Opolu!