Czy można zmienić pozew rozwodowy?

11 marca, 2024
rozwod-z-orzeczeniem-o-wine.jpg

To pytanie nurtuje wiele osób, które decydują się na rozwód lub rozważają tę możliwość. Okazuje się, że zmiana pozwu rozwodowego na taki z orzekaniem o winie lub bez takiego orzekania jest możliwa. Oznacza to, że można bez problemu dokonać wymienionej zmiany. Jest to spowodowane faktem, że w toku postępowania sprawy rozwodowej mogą pojawić się nowe, istotne fakty.

Warto zaznaczyć, że nawet na etapie II instancji obie strony mają prawo wnieść poprawki do pozwu rozwodowego. Wówczas sąd II instancji zazwyczaj uchyla wcześniejszy wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Pozew rozwodowy za porozumieniem stron

Jeśli małżeństwo decyduje się na rozwód, istnieją dwie możliwości. Pierwsza z nich to pozew rozwodowy za porozumieniem stron, nazywany także rozwodem bez orzekania o winie. Ta opcja pozwala na uzyskanie rozwodu stosunkowo szybko. Drugą możliwością jest złożenie pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie. W tym przypadku proces jest dłuższy, jednak z biegiem lat coraz więcej osób decyduje się na tę możliwość. Niektórzy wybierają ten wariant pod wpływem impulsu, wnosząc o rozwód z orzeczeniem o winie. W takiej sytuacji sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, co wydłuża czas oczekiwania na wyrok.

Od momentu złożenia pierwszych dokumentów rozwodowych do ostatecznej rozprawy może minąć od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jednak gdy emocje opadają, część małżonków decyduje się na zmianę i złożenie pozwu rozwodowego bez orzekania o winie. Istnieją też przypadki odwrotne, dlatego warto pamiętać, że możliwość zmiany pozwu rozwodowego na taki z orzekaniem o winie jest jak najbardziej realna.

 

Powody rozwodu z orzeczeniem o winie

W prawie wymieniono kilka powodów, przemawiających za rozwodem z orzeczeniem o winie. Zaliczają się do nich: niewierność małżeńska, nałogi, opuszczenie współmałżonka, przemoc fizyczna lub psychiczna, bezczynny tryb życia, popełnienie czynu w wysokim stopniu niemoralnego, naruszenie obowiązku wzajemnej pomocy, odmowa współżycia fizycznego, zły stosunek do dzieci czy rodziny współmałżonka.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie sąd będzie orzekał, który z małżonków ponosi winę za rozpad wspólnego pożycia. Możliwe są dwie opcje: sąd może wskazać winę jednego lub obu małżonków. Co ważne, sąd nie zajmuje się dochodzeniem, który z partnerów bardziej czy mniej przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Jeśli druga osoba nawet w niewielkim stopniu przyczyniła się do tego, sąd orzeknie winę obydwojga.

Powody pozwu rozwodowego bez orzekania o winie

Powodów rozwodu bez orzeczenia o winie jest wiele i mogą być one naprawdę różne. Do najczęstszych należą niezgodność charakterów współmałżonków, brak miłości lub wzajemnego zainteresowania jednej ze stron albo obojga. Często dochodzi także do rozwodów z powodu zdrady jednego z małżonków lub problemów z alkoholizmem. Mimo to para decyduje się na pozew rozwodowy za porozumieniem stron, a nie z orzeczeniem o winie.

Jeśli składamy do sądu pozew rozwodowy za porozumieniem stron, wówczas sąd zaniecha orzekania o winie któregokolwiek z małżonków. Ten sposób jest zdecydowanie tańszy i krótszy. Poza tym nie ma konieczności dzielenia się z innymi osobami sprawami prywatnymi i intymnymi.

Czy można wycofać pozew o rozwód lub zmienić jego treść?

Oczywiście, jest taka możliwość. Każdy ma prawo do zmiany zdania lub mogą pojawić się okoliczności, które przekonają nas, że jednak warto jest dać sobie drugą szansę. Mimo wszystko, zanim złożymy już dokumenty rozwodowe, warto dobrze przemyśleć, czy na pewno tego chcemy. Działanie pod wpływem impulsu czy emocji w takich sprawach nie powinno mieć miejsca. Warto ochłonąć i podejść do tematu z rozwagą.

Jeżeli masz wątpliwości skorzystaj z pomocy adwokata od spraw rozwodowych. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Opolu!