Dozór elektroniczny w Opolu – alternatywa dla kary więzienia

Wyrok sądowy skazujący na karę pozbawienia wolności nie zawsze musi oznaczać uwięzienie winnego za murami zakładu karnego. W polskim prawie kilka lat temu pojawiła się opcja dozoru elektronicznego jako alternatywa dla więzienia w niektórych, ściśle określonych przypadkach. Dozór elektroniczny, jako forma odbywania kary pozbawienia wolności, zdobywa coraz większą popularność, umożliwiając skazanym karę w miejscu ich zamieszkania.

Na czym polega dozór elektroniczny?

Skazany jest zobowiązany do noszenia specjalnego nadajnika na nodze lub ręce, jeśli sąd wyrazi zgodę na dozór elektroniczny. Nadajnik to opaska radiowa, połączona z urządzeniem monitorującym, co umożliwia organom ścigania ciągły nadzór nad lokalizacją skazanego. Przed instalacją nadajnika określa się precyzyjnie miejsca zamieszkania, pracy lub nauki winnego. Dzięki temu nie ma potrzeby rezygnacji ze szkoły czy pracy.

Skazany musi pozostawać w określonych godzinach w miejscu zamieszkania, pracy lub szkole. O każdym naruszeniu zasad informowany jest odpowiedni sędzia oraz kurator.

Takie warunki wykonania kary korzystnie wpływają na proces resocjalizacji, eliminując problem reintegracji społecznej.

W ramach świadczonych usług specjaliści z naszej Kancelarii Adwokackiej dokonują szczegółowej analizy sytuacji skazanego i udzielają informacji o możliwości ubiegania się o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

adwokat rozmawiający z klientem na temat kary w formie dozoru elektronicznego w Opolu

Kto może złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Nie każdy może złożyć wniosek o dozór elektroniczny. Ubiegać się o to może:

 • obrońca skazanego;
 • skazany;
 • prokurator;
 • sądowy kurator zawodowy;
 • dyrektor zakładu karnego (jeśli skazany przebywa obecnie w takiej placówce).

Dodatkowo sąd może wyrazić zgodę na odbycie kary w formie dozoru dla osób skazanych na karę pozbawienia wolności, również tych, którzy otrzymali karę zastępczą za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (nieprzekraczające 1 roku i 6 miesięcy), pod warunkiem posiadania stałego miejsca zamieszkania oraz zgody wszystkich dorosłych osób zamieszkujących razem ze skazanym.

Dozór elektroniczny w Opolu – Pomoc w sporządzeniu wniosku

Najważniejszym etapem ubiegania się o odbywanie kary w formie dozoru elektronicznego jest złożenie odpowiednio przygotowanego wniosku. Dokument rozpatruje Sąd Penitencjarny w danym okręgu, gdzie przebywa skazany. Wniosek można złożyć osobiście lub drogą pocztową.

Sporządzony wniosek należy dostarczyć do sądu jak najszybciej po ogłoszeniu wyroku o karze pozbawienia wolności. Skazany może także złożyć wniosek będąc już w zakładzie karnym, jeśli spełnia warunki.

Nasza Kancelaria Adwokacka w Opolu oferuje wsparcie w sporządzeniu odpowiedniego wniosku oraz przesłaniu go do właściwego Sądu Penitencjarnego. Nasi doświadczeni adwokaci specjalizują się w:

 • profesjonalnym sporządzaniu wniosku o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego;
 • przygotowywaniu stosownych dokumentów;
 • reprezentowaniu skazanego przed sądem, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Złożenie wniosku nie oznacza wstrzymania wykonywania kary. Jeśli skazany nie chce natychmiast trafić do zakładu karnego po ogłoszeniu wyroku, może ubiegać się o wstrzymanie wykonania kary do czasu uzyskania zgody na dozór elektroniczny. Nasza Kancelaria Adwokacka w Opolu także pomaga w tej sprawie.

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego w Opolu

Skazany, podlegający dozorowi elektronicznemu, musi nieprzerwanie nosić nadajnik oraz dbać o powierzone mu urządzenia techniczne. Dodatkowo musi regularnie kontrolować opaskę elektroniczną przez odpowiednie podmioty.

Skazany ma obowiązek udzielać wyjaśnień sędziemu, prezesowi sądu lub innym wyznaczonym osobom dotyczących przebiegu kary oraz wykonywania nałożonych obowiązków oraz stawiać się na wezwania sędziego lub kuratora.

Pilnowanie przydzielonych urządzeń elektronicznych jest niezwykle istotne. W przypadku celowego zniszczenia lub uszkodzenia nadajnika lub rejestratora, sąd może nałożyć na skazanego opłatę na rzecz podmiotu dozorującego. Zaufaj doświadczeniu i profesjonalizmowi naszej Kancelarii Adwokackiej w Opolu.

Kancelaria Adwokacka w Opolu – inne sprawy karne, w których możemy Ci pomóc


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość