Dozór elektroniczny

Wyrok sądu skazujący na karę pozbawienia wolności nie zawsze musi oznaczać umieszczenie winnego za murami zakładu karnego. Kilka lat temu w polskim prawie pojawił się zapis zawierający zgodę na dozór elektroniczny jako alternatywę dla więzienia w niektórych, określonych przypadkach. Dozór elektroniczny jest jedną z form odbywania kary pozbawienia wolności. Od czasu jego wprowadzenia cieszy się on coraz większą popularnością, albowiem umożliwia odbycie kary w miejscu zamieszkania skazanego.

Dozór elektroniczny – jak działa?

W praktyce skazany jest zobowiązany do noszenia specjalnego nadajnika na nodze lub ręce, jeśli sąd wydał zgodę na dozór elektroniczny. Opaska to nadajnik radiowy, który jest dodatkowo połączony z urządzeniem monitorującym. Dzięki temu organy mają stały dostęp do obecnego miejsca przebywania skazanego. Przed instalacją nadajnika ustalane są dokładne adresy określające miejsce zamieszkania, zatrudnienia lub szkołę, do której uczęszcza winny. Brak konieczności pobytu w zakładzie karnym wiąże się z tym, że nie ma potrzeby rezygnacji z nauki lub wykonywanej pracy.

Skazany jest zobowiązany przebywać w określonych godzinach w miejscu zamieszkania, zakładzie pracy lub szkole. O każdorazowym naruszeniu zasad jest informowany odpowiedni sędzia oraz kurator.

Takie warunki odbywania kary wpływają pozytywnie na proces resocjalizacji, ponieważ forma dozoru elektronicznego eliminuje problem tzw. powrotu do społeczeństwa.

W ramach świadczonych usług specjaliści z naszej Kancelarii Adwokackiej dokonują szczegółowej analizy sytuacji skazanego i udzielają informacji o możliwości ubiegania się o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Nie każdy może złożyć wniosek o dozór elektroniczny. Ubiegać się o to może:

 • obrońca skazanego;
 • skazany;
 • prokurator;
 • sądowy kurator zawodowy;
 • dyrektor zakładu karnego (jeśli skazany przebywa obecnie w takiej placówce).

Dodatkowo sąd może udzielić pozwolenia, po wcześniejszym odbyciu posiedzenia o dozór elektroniczny, na realizację wyroku w formie dozoru osobom skazanym na pozbawienie wolności, w tym także wszystkim winnym kary zastępczej za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (nieprzekraczające 1 roku i 6 miesięcy). Kolejnymi warunkami są posiadanie stałego miejsca zamieszkania oraz zgoda od wszystkich osób pełnoletnich, które będą mieszkać ze skazanym.

Dozór elektroniczny Opole – profesjonalne sporządzenie wniosku

Najważniejszym etapem ubiegania się o odbywanie kary w postaci dozoru elektronicznego jest złożenie odpowiednio sporządzonego wniosku. Dokument rozpatruje konkretny Sąd Penitencjarny, który znajduje się w okręgu, w jakim przebywa skazany. Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać go pocztą. 

Sporządzony dokument najlepiej dostarczyć do odpowiedniego sądu jak najszybciej po orzeczeniu przez organ kary pozbawienia wolności. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby skazany złożył wniosek, kiedy już przebywa w zakładzie karnym (jeśli spełnia warunki wymienione w poprzednim akapicie). 

Nasza Kancelaria Adwokacka w Opolu oferuje pomoc skazanym w sporządzaniu adekwatnego wniosku oraz przesłaniu dokumentu do Sądu Penitencjarnego w danym okręgu. Doświadczeni adwokaci specjalizują się w:

 • profesjonalnym sporządzaniu wniosku o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego;
 • przygotowywaniu stosownych dokumentów;
 • reprezentowaniu skazanego przed sądem, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pamiętaj, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne ze wstrzymaniem wykonywania kary. Jeśli skazany nie chce trafić do zakładu karnego od razu po otrzymaniu wyroku, dobrym rozwiązaniem będzie wnioskowanie o wstrzymanie wykonania kary do czasu uzyskania zgody na dozór elektroniczny. W tym zakresie nasza Kancelaria Adwokacka w Opolu również pomaga klientom.

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego w Opolu

Podstawowym obowiązkiem skazanego, wobec którego zastosowany został dozór elektroniczny, jest nieprzerywanie noszenia specjalnego nadajnika oraz dbanie o powierzone mu środki techniczne. Dodatkowo niezbędnym elementem odbywania kary w ten sposób jest regularna kontrola opaski elektronicznej przez podmioty dozorujące środki techniczne. 

Kolejnym obowiązkiem winnego jest udzielanie upoważnionemu sędziemu, prezesowi sądu lub innym wyznaczonym osobom wyjaśnień z zakresu przebiegu odbywania kary oraz wykonywania nałożonych obowiązków, a także stawianie się na wezwania wydane przez sędziego lub kuratora.

Pilnowanie przydzielonych sprzętów elektronicznych to niezwykle istotna kwestia. W przypadku umyślnego dopuszczenia do zniszczenia lub uszkodzenia nadajnika oraz rejestratora sąd może nałożyć na skazanego opłatę na rzecz podmiotu dozorującego.

Adwokat Opole – inne sprawy karne, w których możemy Ci pomóc


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość