Warunkowe zwolnienie – kiedy jest możliwe?

16 lipca, 2021
Photogenica-PHX177306628.jpg

Kara pozbawienia wolności to jeden z najpowszechniejszych sposobów karania osób łamiących prawo. Polega ona na zamknięciu sprawcy na określony czas w zamkniętym zakładzie karnym. I choć sąd, w przypadku rażącego złamania prawa, może orzec bezwzględną karę pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie, w wielu przypadkach jest ono jak najbardziej możliwe.

Zasady z tym związane reguluje oczywiście Kodeks karny – w art. 77 k.k. znajdziemy następującą informację:

„Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.”

Co więcej, zgodnie z art. 78 k.k. warunkowe zwolnienie jest możliwe po odbyciu co najmniej połowy kary przez osadzonego w zakładzie karnym (tylko w niektórych przypadkach okres ten może być dłuższy – np. recydywista może być zwolniony warunkowo po odbyciu 2/3 kary, zaś multirecydywista po ¾).

Warunkowe zwolnienie – jakie wymagania należy spełnić?

Sąd decyduje o warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego w oparciu o jego postawę, warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie skazanego zarówno po popełnieniu przestępstwa, jak i w trakcie odbywania kary.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie zaliczane jest do tzw. środków probacyjnych, których celem jest poddanie sprawcy próbie. Mówiąc prościej – osadzonemu może zostać zwrócona wolność szybciej w sytuacji, gdy jego zachowanie w trakcie odbywania kary jest odpowiednie i jeżeli personel więzienny wyraża o nim pozytywną opinię. Oczywiście po zwolnieniu z zakładu karnego sprawca musi żyć zgodnie z prawem – w przeciwnym razie może wrócić za mury więzienia.

Warto dodać, że warunkowe zwolnienie jest możliwe również w przypadku odbywania kary dożywotniego pozbawienia wolności. W tej sytuacji jednak osadzony musi odbyć co najmniej 25 lat kary.

Jak napisać wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Aby mieć możliwość warunkowego zwolnienia z zakładu karnego, należy napisać specjalny wniosek. Konieczne jest umieszczenie w nim elementów takich jak:

  • adresat wniosku, czyli sąd, do którego skierowany jest dokument;
  • dane skazanego oraz jego adres zamieszkania;
  • podpis skazanego;
  • informacje dotyczące wyroku – adres sądu, który go wydał, sygnaturę akt sprawy, datę wyroku oraz wymiar kary w latach lub miesiącach;
  • zakład karny, w którym osadzony odbywa karę pozbawienia wolności;
  • uzasadnienie, w którym umieszcza się argumenty za warunkowym zwolnieniem;
  • potwierdzenie opłaty za wniosek (jej wysokość to 45 zł).

Aby prawidłowo napisać wniosek i mieć szansę na przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego, warto skorzystać z pomocy adwokata od spraw karnych w Opolu. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią – dzięki temu zwiększysz swoje szanse na odzyskanie wolności i zyskasz doświadczonego reprezentanta, który zajmie się Twoją sprawą.