Kara za posiadanie narkotyków na własny użytek – odpowiedzialność karna za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków

29 kwietnia, 2024
kara-za-posiadanie-narkotykow-na-wlasny-uzytek-1280x854.png

Zażywanie narkotyków nie jest karalne, ale ich posiadanie – już tak. Nawet niewielkie ilości przeznaczone na własny użytek mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Czy rodzaj narkotyków wpływa na wymiar kary? Poznaj najważniejsze informacje!

Kary za posiadanie narkotyków na własny użytek wg. Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Zgodnie z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadanie narkotyków na własny użytek jest uznawane za przestępstwo. Wymiar i forma kary różni się w zależności od ilości i rodzaju substancji. Posiadanie jakichkolwiek narkotyków jest uznawane za czyn zabroniony i może skutkować: grzywną, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności.

Posiadanie substancji odurzających: jakie narkotyki i środki psychotropowe się do nich zaliczają?

Pod pojęciem „substancji odurzających” oraz „substancji psychotropowych” kryją się różnorodne narkotyki i środki psychoaktywne. Definicja tych substancji zawarta jest w art. 4 pkt 25 i 26 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W praktyce często są to substancje takie jak marihuana, amfetamina, ecstasy, kokaina, heroina, LSD czy ketamina.

Czy rodzaj posiadanych narkotyków ma znaczenie?

Rodzaj posiadanych narkotyków ma istotne znaczenie przy określaniu kary. Niektóre substancje są uznawane za bardziej szkodliwe lub niebezpieczne niż pozostałe.

Przykładowo – posiadanie narkotyków o większym ryzyku uzależnienia lub tych, które niosą poważniejsze zagrożenie dla zdrowia publicznego, może skutkować surowymi konsekwencjami prawymi.

Jaka grozi kara za posiadanie marihuany?

Marihuana stanowi jedną z najczęściej posiadanych substancji w przypadkach spraw o narkotyki. Zgodnie ze wspomnianymi już wcześniej przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zależności od ilości posiadanej substancji sprawcy może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat. Jeśli jednak uznano posiadaną ilość marihuany za znaczną, to sprawca może spodziewać się kary pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Kary za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w zależności od ilości

W praktyce postępowań karnych ilość posiadanych narkotyków przelicza się na porcje, im jest ich więcej, tym surowsza jest również odpowiedzialność karna. Posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, przeznaczonej na własny użytek, może być uznane za przypadek mniejszej wagi, co skutkuje łagodniejszą karą. W praktyce znaczna ilość oznacza, że posiadany narkotyk mógłby zaspokoić potrzeby kilkudziesięciu osób.

Posiadanie nieznacznej ilość narkotyków lub dopalaczy na użytek własny

Posiadanie nieznacznej ilości narkotyków lub dopalaczy na własny użytek jest uznawane za mniej surowe przestępstwo niż posiadanie znacznych ilości. W praktyce oznacza to posiadanie niewielkiej ilości substancji, która jest przeznaczona wyłącznie do osobistego użytku. Jest to zazwyczaj ilość, która odpowiada doraźnym potrzebom jednego użytkownika, a nie sugeruje działalności handlowej.

Za posiadanie każdej, nawet nieznacznej ilości narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jednak w przypadku niewielkiej ilości wyrok sądu może być łagodniejszy – w takim przypadku sprawca zostaje ukarany np.  karą grzywny lub karą ograniczenia wolności. W najkorzystniejszej sytuacji postępowanie karne może zostać warunkowo umorzone, zwłaszcza jeśli osoba oskarżona nie miała wcześniej styczności z wymiarem sprawiedliwości.

Posiadanie znacznej ilości narkotyków – co konkretnie oznacza?

Posiadanie znacznej ilości narkotyków jest traktowane jako poważne przestępstwo o dużej społecznej szkodliwości. Co konkretnie oznacza „znaczna ilość”? Przyjmuje się, że chodzi tu o ilość wystarczającą do jednorazowego odurzenia kilkudziesięciu osób. W praktyce może to być kilkadziesiąt porcji danej substancji odurzającej lub psychotropowej. Warto podkreślić, że definicja nie jest jednoznaczna i może się różnić w zależności od kontekstu.

W większości przypadków jednak sądy interpretują to jako ilość wykraczającą poza osobiste potrzeby jednego użytkownika i tym samym sugerującą możliwość handlu narkotykami. 

mężczyzna ukarany za posiadanie narkotyków

Czy jest możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o narkotyki?

Jak już zostało to wspomniane wcześniej – istnieje szansa na warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawach związanych z posiadaniem narkotyków. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Warunkowe umorzenie postępowania jest najczęściej stosowane wobec osób po raz pierwszy mających do czynienia z wymiarem sprawiedliwości i niebędących wcześniej karanych za popełnienie przestępstwa umyślnego.

Obrona w sprawie karnej o posiadanie narkotyków i dopalaczy – Kancelaria Adwokacka w Opolu

W sprawach karnych, które dotyczą posiadania narkotyków i dopalaczy, adwokat odgrywa bardzo istotną rolę w zapewnieniu kompleksowej ochrony interesów swojemu klientowi. Zadaniem pełnomocnika jest przygotowanie linii obrony, staranne przeanalizowanie wszystkich dowodów i na podstawie uzyskanych informacji reprezentowanie osoby oskarżonej na każdym etapie postępowania.

Adwokat dąży do uzyskania jak najłagodniejszego wymiaru kary. W przypadku sprawy o posiadanie niewielkiej ilości jego zaangażowanie i doświadczenie może mieć wpływ na rozstrzygnięcie, zwłaszcza że istnieje szansa na warunkowe umorzenie postępowania. Z tego powodu warto zadbać o profesjonalną obronę w sprawie karną.