odszkodowanie-za-blad-lekarski-1280x853.jpg
29 listopada, 2023

Choć lekarze, odnosząc się do starożytnej Przysięgi Hipokratesa i działając zgodnie z kodeksem etyki zawodowej, są zobowiązani do służenia pacjentom, niekiedy popełniają błędy. Mogą one wynikać z różnych przyczyn, jednak w niektórych przypadkach poszkodowana w ich wyniku osoba może ubiegać się o zadośćuczynienie. Czym jest odszkodowanie za błąd lekarski i jak ubiegać się o nie skutecznie?

kto-ma-prawo-do-zachowku-i-czym-jest-zachowek-1280x853.jpg
3 listopada, 2023

Pominięcie bliskiej osoby w testamencie nie oznacza, że nie ma ona prawa do części spadku. Jej interesy chroni tzw. prawo do zachowku. Stanowi ono substytut spadku i warto dowiedzieć się o nim jak najwięcej – będąc zarówno spadkobiercą, jak i spadkodawcą. Co to jest zachowek, komu przysługuje i czy można stracić do niego prawo?

pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej-1280x960.jpg
31 października, 2023

Związek małżeński wiąże się z obowiązkami zarówno względem męża czy żony, jak i dziecka. Mowa tutaj między innymi o wychowaniu małoletniego, sprawowaniu opieki nad nim i zapewnieniu mu szans rozwoju. Taką opiekę nazywa się władzą rodzicielską, która w szczególnych przypadkach może zostać odebrana. Często ma to miejsce podczas sprawy rozwodowej, jednak rozwiązanie małżeństwa przez sąd nie jest jedynym powodem. W jakich sytuacjach jest więc możliwe pozbawienie władzy rodzicielskiej?

sprawa-cywilna-o-zaplate-co-warto-wiedziec-1280x1600.jpg
10 października, 2023

Sprawy cywilne obejmują bardzo wiele kwestii i mogą dotyczyć każdego z nas, dlatego też warto dowiedzieć się o nich jak najwięcej. Jedną z tych najczęstszych jest sprawa cywilna o zapłatę, która może dotyczyć braku płatności za produkt lub usługę, wynajem itd. Co warto o niej wiedzieć? Jak napisać pozew o zapłatę? I w końcu – jakie kroki podjąć, gdy dostaniesz pozew o zapłatę? Sprawdźmy!

znecanie-psychiczne-w-szkole-1280x853.jpg
10 października, 2023

Znęcanie psychiczne to zjawisko, które niestety wciąż pozostaje zbyt często bagatelizowane, a może mieć długotrwałe i głęboko szkodliwe skutki dla ofiary. Jak udowodnić znęcanie psychiczne? Sprawdź, jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie dochodzić swoich praw na drodze sądowej!

rozwody-w-polsce-1280x515.jpg
5 października, 2023

Małżeństwo to taka umowa, gdzie (co do zasady) małżonkowie zakładają się o majątek wspólny, że pozostaną razem, aż do śmierci - jedni się zaśmieją, inni zapłaczą. Faktem jest jednak, że życie pisze scenariusze, które stawia niektórych z nas przed wyborem czy wziąć rozwód czy też żyć obok siebie.

odszkodowanie-za-wypadek-samochodowy.jpg
3 października, 2023

Na samym wstępie warto dokładnie wyjaśnić, czym jest odszkodowanie za wypadek samochodowy. Jego definicję podaje kodeks cywilny, a mówiąc konkretniej art. 361.

Przeczytamy w nim, że odszkodowanie to naprawienie szkody należące się osobom, które w wyniku wypadku drogowego poniosły stratę albo straciły szansę na uzyskanie konkretnych korzyści.

sprawy-rozwodowe-rozwod-kancelarie-adwokackie-adwokat-opole.jpeg
21 września, 2023

Planujący rozwody klienci odwiedzający kancelarie adwokackie często zastanawiają się, czy istnieje możliwość powołania nieletniego do świadczenia w postępowaniu sądowym. Faktycznie, mieszkające na co dzień z rodzicami dziecko na ogół jest doskonale zorientowane w sprawach rodzinnych.

Ubezwlasnowolnienie-co-to-oznacza-1280x720.jpg
20 września, 2023

W teorii każda osoba, która kończy 18 lat, nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Może samodzielnie podejmować decyzje i rozporządzać swoimi prawami oraz obowiązkami. W niektórych przypadkach jednak taka możliwość jest odbierana – np. w sytuacji, gdy u danej osoby wystąpią różnego rodzaju zaburzenia. Nazywane jest to ubezwłasnowolnieniem, które może być całkowite lub częściowe. Sprawdź, co się z tym wiąże i w jakich sytuacjach można o nie wnioskować.