Photogenica-PHX162643926.jpg
23 lipca, 2021

Pozew o alimenty składa się do sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich) i najczęściej ma to miejsce w sytuacji, gdy po rozwodzie jeden z rodziców samodzielnie wychowuje dziecko, a drugi nie przekazuje dobrowolnie jakichkolwiek środków na pomoc w jego utrzymaniu. Aby był on skuteczny i mógł zostać pozytywnie rozpatrzony przez sąd, powinien przede wszystkim zostać prawidłowo sporządzony – zarówno pod kątem formalnym, jak i prawnym.

Photogenica-PHX177306628.jpg
16 lipca, 2021

Kara pozbawienia wolności to jeden z najpowszechniejszych sposobów karania osób łamiących prawo. Polega ona na zamknięciu sprawcy na określony czas w zamkniętym zakładzie karnym. I choć sąd, w przypadku rażącego złamania prawa, może orzec bezwzględną karę pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie, w wielu przypadkach jest ono jak najbardziej możliwe.

odszkodowanie-za-wypadek-samochodowy.jpg
9 lipca, 2021

Na samym wstępie warto dokładnie wyjaśnić, czym jest odszkodowanie za wypadek drogowy. Jego definicję podaje kodeks cywilny, a mówiąc konkretniej art. 361.

Przeczytamy w nim, że odszkodowanie to naprawienie szkody należące się osobom, które w wyniku wypadku drogowego poniosły stratę albo straciły szansę na uzyskanie konkretnych korzyści.

Photogenica-PHX55947983.jpg
31 maja, 2021

Separacja bardzo często kojarzona jest z sytuacją, w której małżonkowie – w wyniku różnych problemów – nie mieszkają ze sobą i, pomimo trwającego małżeństwa, prowadzą osobne życie. Nie jest to oczywiście mylne postrzeganie, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że taki stan określa się jako „separację faktyczną”. Istnieje jeszcze separacja prawna, orzekana przez sąd. Jaka jest jej definicja i jakie są różnice między rozwodem a separacją?

Photogenica-PHX196115108.jpg
24 maja, 2021

Rozwód zawsze niesie za sobą mnóstwo emocji, najczęściej tych negatywnych. Nie zawsze jednak musi być przeprowadzony w sposób impulsywny i konfliktowy – w niektórych sytuacjach, nawet w przypadku sprzeczności interesów między małżonkami, można rozwiązać sprawę polubownie, bez angażowania w to sądu. Służy temu mediacja rodzinna, w której wsparcie zapewni Ci adwokat od spraw rodzinnych w Opolu. Czym jest taka mediacja, co daje i dlaczego warto się na nią zdecydować?

Photogenica-PHX131711156.jpg
17 maja, 2021

Podział majątku wspólnego małżonków jest jednym z najczęstszych punktów spornych podczas spraw rozwodowych. Okazuje się bowiem, że po zawarciu związku małżeńskiego wszelkie dobra materialne męża i żony stają się własnością obojga małżonków i nie podlegają podziałowi. Co obejmuje taki majątek wspólny i czym różni się od osobistego?

Photogenica-PHX21187181.jpg
11 maja, 2021

Początkiem sprawy rozwodowej w Opolu lub jakimkolwiek innym mieście jest napisanie i złożenie pozwu o rozwód. To na jego podstawie sąd ustali termin i godzinę rozprawy, a także będzie mógł przeprowadzić postępowanie dowodowe, które zakończy się wydaniem stosownego wyroku. Musisz jednak pamiętać, aby taki pozew był prawidłowy zarówno pod względem formalnym, jak i prawnym – jakiekolwiek błędy mogą doprowadzić do przedłużenia całej sprawy rozwodowej. Sprawdź zatem, na co zwrócić szczególną uwagę podczas jego sporządzania.

Photogenica-PHX57612879.jpg
4 maja, 2021

Przebieg sprawy rozwodowej nie ogranicza się wyłącznie do wizyty w sądzie i oczekiwania na wyrok. Cały proces rozpoczyna się od napisania i złożenia pozwu, w czym pomoże Ci adwokat od spraw rodzinnych w Opolu. To jednak nie wszystko, dlatego chcąc zapewnić Ci pełną wiedzę w tym temacie, postanowiliśmy dokładnie opisać przebieg rozwodu. W ten sposób przygotujesz się do niego i nic nie zaskoczy Cię w trakcie postępowania.

sporzadzanie-testamentu.jpg
19 kwietnia, 2021

Sporządzenie testamentu jest bardzo istotną kwestią i warto pomyśleć o nim niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy wielkości posiadanego majątku. Zyskuje się wtedy pewność, że po śmierci sprawy spadkowe będą uregulowane i nie dojdzie do sporów, które dotykają wielu rodzin. W tym miejscu pojawia się jednak pytanie – czy testament można sporządzić własnoręcznie, czy lepiej zrobić to u notariusza?

zrzeczenie-sie-spadku.jpg
12 kwietnia, 2021

Pozostawiony przez zmarłego spadek nie zawsze będzie korzystny dla osób, które go dziedziczą. Akceptując go, można narazić się na konieczność spłaty zobowiązań, jakie pozostały po członku rodziny. W takiej sytuacji pojawiają się dwa bardzo często mylone ze sobą pojęcia – odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia. Okazuje się, że są to dwie odmienne instytucje, dlatego też jako adwokat do spraw spadkowych wyjaśnię, czym się różnią.