hero_12-1280x733.jpg
15 września, 2021

Pozbawienie wolności – nawet to tymczasowe – prowadzi do ogromnego stresu. W tak trudnej sytuacji warto mimo wszystko nie wpadać w panikę. Będzie Ci o to łatwiej, jeżeli poznasz swoje prawa. Dlatego też w tym artykule zamieszczam najważniejsze informacje – czym jest i ile trwa tymczasowe aresztowanie, a także jak zachować się w jego obliczu.

hero_slider_1-1280x600.jpg
8 września, 2021

W każdym kraju obowiązują przepisy stanowiące o tym, jakie czyny są uznawane za niedozwolone przez obywatela, i w których zawarto kary grożące za ich popełnienie. Mowa tutaj o prawie karnym – jest równe dla wszystkich i pełni kilka istotnych ról. W tym artykule zajmiemy się wyjaśnieniem funkcji prawa karnego – dzięki temu dowiesz się, dlaczego przepisy zostały skonstruowane w taki, a nie inny sposób.

Photogenica-PHX273278520.jpg
31 sierpnia, 2021

Nie zawsze wyrok sądu jest satysfakcjonujący dla oskarżonego lub poszkodowanego, jednak nawet w takim przypadku istnieje możliwość odwołania się od jego decyzji. Wynika to z faktu, że postępowanie karne toczy się w dwóch instancjach – pozwala to na odwołanie się od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Co to jest apelacja, komu przysługuje i jakie są szanse na to, by pierwszy wyrok sądu został zmieniony?

Photogenica-PHX287840816.jpg
17 sierpnia, 2021

Do najważniejszych zadań kancelarii od spraw karnych zaliczamy reprezentowanie klienta przed sądem oraz innymi instytucjami, doradztwo prawne, sporządzanie opinii i dokumentów, a także tworzenie strategii, która pozwoli osiągnąć klientowi określone cele w postępowaniu. Kluczową kwestią jest w pracy adwokata stosowanie się do wytycznych znajdujących się w dwóch dokumentach, jakimi są Regulamin Wykonywania Zawodu Adwokata oraz Kodeks Etyki Adwokackiej. Dzięki nim klient ma pewność, że skorzysta ze wsparcia niezależnie od sytuacji, w jakiej się znalazł – bez oceniania ze strony adwokata.

Photogenica-PHX162643926.jpg
23 lipca, 2021

Pozew o alimenty składa się do sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich) i najczęściej ma to miejsce w sytuacji, gdy po rozwodzie jeden z rodziców samodzielnie wychowuje dziecko, a drugi nie przekazuje dobrowolnie jakichkolwiek środków na pomoc w jego utrzymaniu. Aby był on skuteczny i mógł zostać pozytywnie rozpatrzony przez sąd, powinien przede wszystkim zostać prawidłowo sporządzony – zarówno pod kątem formalnym, jak i prawnym.

Photogenica-PHX177306628.jpg
16 lipca, 2021

Kara pozbawienia wolności to jeden z najpowszechniejszych sposobów karania osób łamiących prawo. Polega ona na zamknięciu sprawcy na określony czas w zamkniętym zakładzie karnym. I choć sąd, w przypadku rażącego złamania prawa, może orzec bezwzględną karę pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie, w wielu przypadkach jest ono jak najbardziej możliwe.

odszkodowanie-za-wypadek-samochodowy.jpg
9 lipca, 2021

Na samym wstępie warto dokładnie wyjaśnić, czym jest odszkodowanie za wypadek drogowy. Jego definicję podaje kodeks cywilny, a mówiąc konkretniej art. 361.

Przeczytamy w nim, że odszkodowanie to naprawienie szkody należące się osobom, które w wyniku wypadku drogowego poniosły stratę albo straciły szansę na uzyskanie konkretnych korzyści.

Photogenica-PHX55947983.jpg
31 maja, 2021

Separacja bardzo często kojarzona jest z sytuacją, w której małżonkowie – w wyniku różnych problemów – nie mieszkają ze sobą i, pomimo trwającego małżeństwa, prowadzą osobne życie. Nie jest to oczywiście mylne postrzeganie, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że taki stan określa się jako „separację faktyczną”. Istnieje jeszcze separacja prawna, orzekana przez sąd. Jaka jest jej definicja i jakie są różnice między rozwodem a separacją?

Photogenica-PHX196115108.jpg
24 maja, 2021

Rozwód zawsze niesie za sobą mnóstwo emocji, najczęściej tych negatywnych. Nie zawsze jednak musi być przeprowadzony w sposób impulsywny i konfliktowy – w niektórych sytuacjach, nawet w przypadku sprzeczności interesów między małżonkami, można rozwiązać sprawę polubownie, bez angażowania w to sądu. Służy temu mediacja rodzinna, w której wsparcie zapewni Ci adwokat od spraw rodzinnych w Opolu. Czym jest taka mediacja, co daje i dlaczego warto się na nią zdecydować?

Photogenica-PHX131711156.jpg
17 maja, 2021

Podział majątku wspólnego małżonków jest jednym z najczęstszych punktów spornych podczas spraw rozwodowych. Okazuje się bowiem, że po zawarciu związku małżeńskiego wszelkie dobra materialne męża i żony stają się własnością obojga małżonków i nie podlegają podziałowi. Co obejmuje taki majątek wspólny i czym różni się od osobistego?