Warunkowe przedterminowe zwolnienie

W przypadku skazania, należy mieć świadomość, że istnieje szereg przepisów, które pozwalają w istotny sposób zmodyfikować odbywanie orzeczonej kary. Osoba skazana na pozbawienia wolności, w określonych okolicznościach może ubiegać się o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary w zakładzie karnym. W takim przypadku pomoc doświadczonego adwokata będzie nieoceniona. Dzięki ciągle aktualizowanej wiedzy w zmianach w przepisach prawnych, specjalista przeprowadzi proces składania wniosku w odpowiednim Sądzie Penitencjarnym według obowiązujących zasad, w związku z czym zwiększy szansę na pozytywną decyzję.

Warunkowe zwolnienie – co to i jak z niego skorzystać?

Na czym dokładnie polega warunkowe zwolnienie i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc z niego skorzystać? Zwolnienie warunkowe to procedura, która pozwala skazanemu opuścić zakład karny przed upływem całej orzeczonej kary pozbawienia wolności. Oznacza to, że skazana osoba zostaje uwolniona przed czasem, ale podlega pewnym warunkom.

Skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie po odbyciu przynajmniej połowy ustalonej przez sąd kary, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy. Wyjątkiem są sytuacje, gdy winny działał w warunkach recydywy, nawrotu do przestępstwa lub należał do zorganizowanej grupy przestępczej. Wtedy musi on odbyć trzy czwarte kary, a warunkowe zwolnienie nastąpi dopiero po roku odbywania kary (jeśli sąd wyda stosowną zgodę). Przykładem może być sytuacja, gdy winny został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. Wtedy może on zostać warunkowo zwolniony po odbyciu przynajmniej 15 lat kary. Natomiast w przypadku kary dożywotniego pozbawienia wolności, warunkowe zwolnienie jest możliwe dopiero po odbyciu 25 lat kary.

Po warunkowym zwolnieniu, skazany podlega okresowi próby, który stanowi pozostały czas do odbycia kary. Okres próby wynosi minimum 2 lata, a najdłuższy czas jego trwania to 5 lat. Jeśli skazany działał w warunkach powrotu do przestępstwa lub był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, okres próby nie może być krótszy niż 3 lata. Jeśli skazany uzyskał warunkowe zwolnienie z kary dożywotniego pozbawienia wolności, okres próby trwa 10 lat.

Skazany odbywający karę pozbawienia wolności może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, które oznacza wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego. Przed rozpatrzeniem wniosku konieczne jest przeprowadzenie wywiadu przez kuratora sądowego w miejscu zamieszkania skazanego oraz uzyskanie opinii dzielnicowego.

Do najczęściej spotykanych spraw w omawianym zakresie zalicza się sprawy:

 • o odroczenie wykonania kary;
 • o warunkowe zawieszenie wykonania kary;
 • o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary;
 • o udzielenie przerwy w odbywaniu kary;
 • o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

We wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach, nasza Kancelaria Adwokacka w Opolu oferuje pomoc swoim klientom. Wsparcie doświadczonego adwokata zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez odpowiedni sąd.

Jak zmodyfikować odbywanie kary w Opolu?

Osoba skazana na karę pozbawienia wolności może złożyć wniosek do odpowiedniego Sądu Penitencjarnego o przedterminowe warunkowe zwolnienie. Zanim jednak sędzia rozpatrzy sporządzony dokument, musi mieć pewność, że postawa, wartości, życie skazanego przed popełnieniem przestępstwa oraz po, a także czas spędzony w zakładzie karnym będą wystarczającymi przesłankami do tego, że po zwolnieniu nie powróci on do dawnego stylu życia i zacznie przestrzegać porządku prawnego.

Należy jednak mieć świadomość tego, że spełnienie wyżej opisanego przekonania nie jest jednoznaczne z warunkowym zwolnieniem z odbycia reszty kary. Ostatecznie to decyzja sędziego na wystosowany przez skazanego wniosek będzie wpływać na to, czy winny może opuścić zakład karny.

Jakiekolwiek złamanie prawa podczas przebywania na zwolnieniu warunkowym będzie oznaczało odwołanie odbywania kary w ten sposób. To wiąże się z bezzwłocznym powrotem do zakładu karnego. W przypadku odwołania zwolnienia warunkowego, szanse na ponowne skorzystanie z takiej możliwości odbywania kary znacząco maleją.

Ubieganie się o zwolnienie warunkowe wiąże się z wieloma formalnościami oraz koniecznością kontaktu z różnymi instytucjami prawnymi. Nawiązanie współpracy z adwokatem ściąga ciężar z barków skazanego. Specjalista dopilnuje poprawności wszystkich dokumentów, ich terminowego złożenia w odpowiednim sądzie i będzie reprezentować klienta w przypadku kontaktu z organami prawa.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – profesjonalna pomoc adwokacka Paweł Figzał

Profesjonalne świadczenie usług w wyżej wskazanym zakresie pozwala uzyskać korzystne efekty związane z odbywaniem kary przez skazanego. Warunkowe zwolnienie to możliwość, o którą może ubiegać się każda osoba z zakładu karnego, jednak należy zadbać o dopełnienie wszystkich formalności. Doświadczony adwokat z Kancelarii Adwokackiej w Opolu dopilnuje istotnych kwestii związanych z procedurą składania wniosku, tak aby zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi od sądu.

W swojej praktyce specjaliści z naszej Kancelarii Adwokackiej szczegółowo analizują sytuację skazanego, sporządzają i składają odpowiednie pisma oraz reprezentują go przed sądami wszystkich instancji.

Adwokat Opole – inne sprawy karne, w których możemy Ci pomóc


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość