Apelacja karna – czym jest i komu przysługuje?

20 stycznia, 2024
Photogenica-PHX273278520.jpg

Nie zawsze wyrok sądu jest satysfakcjonujący dla oskarżonego lub poszkodowanego, jednak nawet w takim przypadku istnieje możliwość odwołania się od jego decyzji. Wynika to z faktu, że postępowanie karne toczy się w dwóch instancjach – pozwala to na odwołanie się od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Co to jest apelacja, komu przysługuje i jakie są szanse na to, by pierwszy wyrok sądu został zmieniony?

Co to jest apelacja?

Stanowi ona jeden ze środków odwoławczych od wyroku sądu pierwszej instancji, gdy ten nie jest zadowalający dla strony – zarówno pokrzywdzonego, jak i oskarżonego. Ma ona charakter bezwzględnie dewolutywny, co oznacza, że apelacja może zostać rozpoznana jedynie przez sąd odwoławczy.

Do jakiego organu wnosi się odwołanie od wyroku sądu?

Warto pamiętać, że apelację kieruje się zawsze do sądu wyższej instancji – np. w sytuacji, gdy wyrok orzekł sąd rejonowy, odwołanie należy wnieść do sądu okręgowego. Dzięki temu strona składające apelację może zyskać możliwość:

 • zmiany wyroku sądu i instancji;
 • uchylenia wyroku i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania;
 • uchylenia wyroku i umorzenia postępowania.

Co więcej, apelacja w sprawie karnej jest bezwzględnie suspensywna – w praktyce oznacza to, że wstrzymuje ona z jednej strony prawomocność, a z drugiej wykonalność wyroku. Stanowi szansę dla pokrzywdzonego lub oskarżonego, dla którego wyrok sądu wydaje się niesprawiedliwy albo niewystarczająco satysfakcjonujący.

Komu przysługuje apelacja karna?

Aby móc odwołać się od decyzji sądu, należy w pierwszej kolejności wiedzieć, kto znajduje się w kręgu osób uprawnionych do wniesienia apelacji. Zgodnie z ustawą są to:

 • oskarżyciel (publiczny, posiłkowy i prywatny);
 • oskarżony;
 • pokrzywdzony;
 • adwokat strony.

Niezbędne informacje i wnioski – jak napisać apelację karną?

Kluczową kwestią jest prawidłowe sporządzenie apelacji w sprawie karnej. Najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata od spraw karnych, który nie tylko przygotuje pismo, ale również je podpisze. Każda strona ma na to 14 dni od otrzymania wyroku, a w dokumencie powinny znajdować się konkretne informacje. Mowa tutaj o:

 • dacie sporządzenia apelacji;
 • wskazaniu organu, do którego kierowana jest apelacja;
 • wskazaniu imienia i nazwiska strony wnoszącej apelację;
 • sygnaturze akt sprawy w pierwszej instancji;
 • wskazaniu osoby, która wnosi apelację;
 • wskazaniu zaskarżonego orzeczenia;
 • treści wniosku i podpisie.

Adwokat pomoże w określeniu przyczyn odwoławczych, które pozwolą na zmianę lub uchylenie wyroku – dlatego też pomoc kancelarii specjalizującej się w sprawach karnych jest niezwykle istotna.

Jakie są szanse wygrania apelacji od wyroku karnego?

Apelacja w sprawie karnej jest drugą szansą, jaką otrzymuje oskarżony. Jej skuteczność zależy przede wszystkim od odpowiedniego uzasadnienia zaskarżanego wyroku – powinna wskazywać na uchybienia procesowe, niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego, a także błędne określenie stanu faktycznego sprawy.

Określenie tego, jakie są szanse wygrania apelacji, to kwestia indywidualna – każda sprawa jest inna i każde postępowanie przebiega w odmienny sposób.

Zdobądź pomoc doświadczonego adwokata specjalizującego się w sprawach karncyh w Opolu, aby skutecznie bronić swoich praw w procesie sądowym. Kancelaria o szerokim doświadczeniu pomoże Ci opracować solidną strategię prawna, zgromadzi niezbędne dowody i zdecydowanie reprezentuje Twoje interesy przed sądem. Jeżeli chcesz mieć większe szanse na pozytywne rozpatrzenie apelacji przez sąd drugiej instancji, skontaktuj się z naszą kancelarią, która specjalizuje się w sprawach karnych w Opolu.