Jak napisać pozew o alimenty? Sprawdź o czym warto pamiętać

28 lutego, 2023
Photogenica-PHX162643926.jpg

Pozew o alimenty składa się do sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich) i najczęściej ma to miejsce w sytuacji, gdy po rozwodzie jeden z rodziców samodzielnie wychowuje dziecko, a drugi nie przekazuje dobrowolnie jakichkolwiek środków na pomoc w jego utrzymaniu. Aby był on skuteczny i mógł zostać pozytywnie rozpatrzony przez sąd, powinien przede wszystkim zostać prawidłowo sporządzony – zarówno pod kątem formalnym, jak i prawnym.

Co powinien zawierać skuteczny pozew o alimenty?

Zanim przejdziemy do uzasadnienia, sprawdźmy, co powinien zawierać skuteczny pozew o alimenty. Mowa tutaj o takich elementach, jak:

  • miejscowość i data sporządzenia pozwu;
  • adres sądu rejonowego, do którego składany jest pozew o alimenty;
  • dane, w tym imię, nazwisko i adres zamieszkania rodzica składającego wniosek oraz dziecka (lub dzieci), które wychowuje;
  • dane, w tym imię, nazwisko i adres rodzica, który ma płacić alimenty;
  • miesięczna kwota alimentów, o jaką wnioskuje jeden z rodziców;
  • termin, w jakim mają być płacone alimenty (konkretny dzień miesiąca);
  • uzasadnienie, a więc wyjaśnienie dlaczego drugi z rodziców ma płacić alimenty;
  • załączniki, w tym odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa i rozwodu, zaświadczenia o sytuacji zawodowej rodzica wychowującego dziecko, zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia rodzica lub dziecka itd.;
  • własnoręczny podpis.

Jeżeli nie wiesz, jak napisać pozew o alimenty, a chcesz mieć pewność, że jest on sporządzony prawidłowo i decyzja sądu zostanie podjęta możliwie jak najszybciej, zgłoś się do adwokata od rozwodów w Opolu.

Zadbaj o uzasadnienie pozwu o alimenty

Chcąc napisać skuteczny pozew o alimenty, należy go odpowiednio uzasadnić. W oparciu o Twoje argumenty sąd będzie mógł rozpatrzyć wniosek pozytywnie.
Oczywiście sytuacja rodzinna każdego z nas jest inna, dlatego też nie istnieje jeden złoty środek czy schemat uzasadniania pozwu.
Dlatego też warto dokładnie przeanalizować sytuację swoją oraz drugiego rodzica.

Kluczową rolę w uzasadnieniu pozwu o alimenty odgrywają:

 • sytuacja materialna opiekuna dziecka, czyli to, ile zarabia i jakie są koszty utrzymania małoletniego – warto tutaj zwrócić uwagę na koszty związane z nauką, zajęciami dodatkowymi, wyżywieniem czy ubraniami, w jakie rodzic musi zaopatrywać dziecko;
 • sytuacja materialna drugiego rodzica, a więc to ile zarabia, jakie ma wykształcenia, czy posiada własne mieszkanie itd. – istotne może okazać się również to, jak długo nie pomaga on w utrzymaniu dziecka.

Niezwykle istotne jest więc przedstawienie sądowi tego, jakie potrzeby ma dziecko i ile kosztuje jego utrzymanie oraz wykazanie, że pomoc drugiego rodzica okaże się niezbędna, by mogło się ono prawidłowo rozwijać. Uzasadnienie warto podeprzeć stosownymi dokumentami, a także zeznaniami świadków.

Chcesz napisać skuteczny pozew o alimenty? Skorzystaj z pomocy adwokata

Mimo tego, że wiesz już jak napisać pozew o alimenty, jego sporządzenie może okazać się problematyczne. Dlatego też warto skorzystać ze wsparcia adwokata od rozwodów w Opolu, który pomoże Ci określić koszty utrzymania dziecka, prawidłowo uzasadnić oczekiwaną kwotę alimentów, a także zdobyć niezbędną dokumentację czy zeznania świadków.

Korzystając z usług naszej kancelarii, uzyskasz kompleksowe wsparcie, dzięki któremu znacząco zwiększysz swoje szanse na otrzymanie świadczenia i szybkie zakończenie sprawy.