Odszkodowania powypadkowe – co warto o nich wiedzieć?

18 września, 2023
Odszkodowanie-powypadkowe-co-warto-o-nim-wiedziec-1-1280x853.jpg

Wypadki komunikacyjne albo w pracy zdarzają się bardzo często. Powodują uszczerbek na zdrowiu i straty materialne, dlatego też poszkodowanym w zdecydowanej większości przypadków należą się odszkodowania powypadkowe. Czym są i w jakich sytuacjach możesz się o nie ubiegać?

Odszkodowanie powypadkowe – na czym polega?

Odszkodowanie powypadkowe to jednorazowe świadczenie, którego celem jest pokrycie wszelkich kosztów wynikających z następstw wypadku. Poszkodowany może więc ubiegać się o nie w przypadku uszkodzeń ciała, uszczerbku na zdrowiu, a także niezdolności do pracy. Odszkodowanie można uzyskać bezpośrednio od sprawcy wypadku albo od jego ubezpieczyciela (np. z polisy OC) – niezależnie od tego, jakie straty poniosłeś w wyniku wypadku i jak wpłynął on na Twoje aktualne oraz przyszłe życie.

Świadczenie to pełni funkcję kompensacyjną, ponieważ zapewnia możliwość uzyskania finansowej rekompensaty adekwatnej do wielkości szkody oraz utraconych korzyści. Najczęściej mówimy o odszkodowania powypadkowych z OC sprawcy (wypadki komunikacyjne) oraz pracowniczych (wypadki w pracy).

Odszkodowania powypadkowe z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Na polskich drogach każdego dnia dochodzi do wielu kolizji. Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną , należy Ci się odszkodowanie powypadkowe. Obowiązek naprawienia wszystkich szkód posiada sprawca wypadku. Jeżeli jednak posiada on ubezpieczenie, za wypłatę odszkodowania powypadkowego z OC sprawcy zobowiązane jest jego towarzystwo ubezpieczeniowe.

O co możesz się ubiegać w przypadku odszkodowania powypadkowego?

Przede wszystkim o:

  • odszkodowanie za zniszczony pojazd – szkoda może być naprawiona na dwa sposoby: gotówkowo oraz bezgotówkowo (naprawa pojazdu w warsztacie, z którym umowę podpisał ubezpieczyciel);
  • pokrycie kosztów holowania pojazdu;
  • pokrycie kosztów samochodu zastępczego;
  • zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji, jeżeli w kolizji doznałeś uszczerbku na zdrowiu;
  • zwrot utraconych korzyści – np. w sytuacji, gdy uraz, jakiego doznałeś, uniemożliwił Ci zarobek.

Warto dodać, że oprócz odszkodowania powypadkowego z OC sprawcy można uzyskać także zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie, co dotyczy również bliskich – np. w sytuacji, gdy poszkodowany w kolizji kierowca zmarł.

Kiedy przysługuje odszkodowania powypadkowe w pracy ?

Jeżeli doznałeś urazu podczas wykonywania swoich obowiązków, możesz ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe w pracy od swojego pracodawcy. Jest to świadczenie jednorazowe, wypłacone przez zakład pracy w sytuacji, gdy ten nie dopełnił wszystkich obowiązków związanych z zapewnieniem zatrudnionemu niezbędnych środków bezpieczeństwa.

Co więcej, może należeć Ci się również odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – jeżeli jest on stały lub długotrwały. Wypłacane jest ono przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do innych świadczeń, o które możesz się ubiegać po wypadku w pracy, zaliczamy:

  • zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli jesteś niezdolny do pracy w wyniku urazów, jakich doznałeś w wypadku;
  • zasiłek wyrównawczy, jeżeli w wyniku długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu i niezdolności do pracy Twoje wynagrodzenie uległo obniżeniu;
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli w wyniku wypadku lub choroby zawodowej stałeś się całkowicie niezdolny do pracy.

W niektórych przypadkach poszkodowanemu należeć się mogą również: renta rodzinna, szkoleniowa oraz dodatek pielęgnacyjny.

Warto dodać, że odszkodowanie powypadkowe w pracy przysługuje nie tylko tym pracownikom, którzy doznali urazu podczas wykonywania swoich obowiązków, ale również byli w drodze do siedziby firmy. W przypadku śmierci pracownika odszkodowanie należy się jego rodzinie.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w Opolu? Skorzystaj z pomocy adwokata!

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu to temat bardzo rozległy, podobnie jak wysokość świadczeń. Dlatego też chcąc dowiedzieć się wszystkiego o swoich prawach oraz możliwościach, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Nasza kancelaria adwokacka w Opolu specjalizuje się w odszkodowaniach powypadkowych i pomoże odzyskać to, co Ci przysługuje. Zapewnimy kompleksowe wsparcie i odciążymy Cię od wielu obowiązków. Zapraszamy do kontaktu!