Dozór elektroniczny – czym jest i kiedy się go stosuje?  

5 stycznia, 2024
dozor-elektroniczny.jpg

Kara pozbawienia wolności kojarzy się jednoznacznie i w większości przypadków oznacza osadzenie skazanego w zakładzie karnym. W przepisach polskiego prawa istnieje jednak możliwość odbywania takiej kary poza murami więzienia – mowa tutaj o systemie dozoru elektronicznego, którego zastosowanie jest możliwe w niektórych przypadkach. W jakich?

Co to jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny jest rozwiązaniem prawnym, które umożliwia odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Rozwiązanie te normują przepisy zawarte w artykule 43a–43zae Kodeksu karnego wykonawczego, gdzie dozór elektroniczny definiowany jest jako kontrola zachowania skazanego za pomocą specjalnych urządzeń.

Na czym polega dozór elektroniczny w praktyce?

W praktyce więc osoba skazana może przebywać na wolności, ale zazwyczaj w konkretnym miejscu albo na określonym obszarze, którego przekroczenie wiąże się z prawnymi konsekwencjami. Jest to rozwiązanie uważane za niezwykle korzystne, które pozwala na kontrolowanie zachowań skazanego i stanowi doskonałą alternatywę dla osadzenia go w zakładzie karnym, szczególnie w przypadku krótkoterminowych kar pozbawienia wolności.

Jak wygląda system nadzoru elektronicznego?

Możemy wyróżnić trzy formy dozoru elektronicznego:

  • stacjonarny, w przypadku którego kontroluje się, czy osoba skazana przebywa w wyznaczonym miejscu o określonej porze;
  • mobilny, które pozwala kontrolować miejsce przebywania osoby skazanej niezależnie od tego, gdzie się aktualnie znajduje;
  • zbliżeniowy, który pozwala monitorować, czy osoba skazana zachowuje wyznaczoną odległość od wskazanej przez sąd osoby.

Zamiana kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny – co bierze pod uwagę sąd?

Aby możliwe było zamienienie kary pozbawienia wolności odbywanej w zakładzie karnym na system dozoru elektronicznego, muszą być spełnione liczne warunki. W pierwszej kolejności bierze się więc pod uwagę warunki techniczne, a więc liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów, a także kwestie organizacyjne, związane z ich obsługą. Kiedy nie ma w tym względzie przeciwwskazań do zastosowania dozoru elektronicznego, sąd może rozpatrzyć wniosek.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dozór elektroniczny?

Tutaj jednak również musi zostać spełnionych wiele warunków. Do tych najważniejszych zaliczamy:

  • długość kary pozbawienia wolności, która nie może przekraczać jednego roku;
  • możliwość osiągnięcia celów związanych z karą;
  • posiadanie przez skazanego stałego miejsca pobytu;
  • wyrażenie zgody przez osoby pełnoletnie, które zamieszkują wraz ze skazanym;
  • brak ponownego popełnienia przestępstwa w ciągu 5 lat od poprzedniej, odbytej już kary pozbawienia wolności.

Niezwykle istotne okazują się również kwestie związane z zachowaniem osoby skazanej, jej stopniem demoralizacji oraz potencjalnym niebezpieczeństwem, jakie stanowi dla innych.

Wniosek o dozór elektroniczny – kiedy skorzystać z wsparcia adwokata?

Niezbędne jest w tym wypadku złożenie specjalnego wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w tym systemie. Niezbędne jest również udowodnienie, że takie rozwiązanie będzie wystarczające do osiągnięcia celów wymierzonej kary. Niezbędna okaże się w tej sytuacji pomoc adwokata do spraw karnych – dlatego też zachęcam do kontaktu z moją kancelarią adwokacką w Opolu, która pomoże Ci w uzyskaniu takiego zezwolenia.