Pozew o separację – jak go złożyć i uzasadnić?

12 grudnia, 2023
para-przed-pozwem-o-separacje-1280x695.jpg

Separacja to bardzo często trudny i emocjonalny czas dla obojga małżonków – podobnie jak w przypadku rozwodu. Jak od strony formalnej wygląda proces składania pozwu? O czym należy pamiętać, aby cała procedura przebiegła prawidłowo? Co powinno znaleźć się w uzasadnieniu? Poznaj najważniejsze informacje na temat tego, jak załatwić separację małżeńską!

Wniosek a pozew o separację – czym się różnią?

Różnica między wnioskiem a pozwem o separację polega przede wszystkim na przebiegu sprawy. W pierwszym mamy do czynienia z działaniem w trybie procesowym, a w drugim z zainicjowaniem postępowania procesowego. Upraszając – wniosek o separację ze względu na to, że obie strony postępowania wyraziły wspólną zgodę co do zaistniałej sytuacji, nie wymaga wydania orzeczenia przez sąd.

Warto dodać, że podobnie jak istnieje możliwość zmiany pozwu rozwodowego (np. bez orzekania o winie), tak samo można zmodyfikować powództwo i żądać orzeczenia separacji.

Formy pozwów – jak załatwić separację małżeńską?

Warto w tym momencie wyjaśnić pokrótce, czym jest separacja. Powszechnie panuje przekonanie, że dotyczy ona sytuacji, w której małżonkowie nie mieszkają ze sobą, będąc oficjalnie dalej w związku – mowa w takim przypadku o separacji faktycznej, która jest dobrowolna i nie niesie żadnych konsekwencji. W poniższym tekście skupimy się na separacji prawnej, oznaczającej zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, który niesie ze sobą skutki, takie jak rozdzielność majątkowa czy możliwość ustalenia obowiązku alimentacyjnego, aczkolwiek w przeciwieństwie do rozwodu nie ma trwałego charakteru. Z dalszej części wpisu dowiesz się, jak złożyć pozew o separację na różne sposoby.

Pozew o separację na zgodny wniosek stron

Pozew o separację na zgodny wniosek stron dotyczy sytuacji, w której została podjęta jednogłośna decyzja na temat dążenia do uchylenia wspólnoty małżeńskiej. Warto dodać, że wystarczy, aby wniosek złożyła jedna osoba. Druga ze stron musi go jedynie poprzeć – może to zrobić na różne sposoby, w tym m.in. poprzez pismo procesowe. Jeśli para posiada małoletnie dzieci, to rozstrzygnięcie postepowania w trybie nieprocesowym na podstawie zgodnego wniosku obojga małżonków, nie jest osiągalne.

Pozew o separację bez orzekania o winie

Celem pozwu o separację bez orzekania o winie jest formalne orzeczenie separacji przez sąd. Dokument powinien zawierać elementy takie jak dane osobowe obu stron, datę zawarcia związku małżeńskiego i uzasadnienie decyzji. Ponadto konieczne jest również wskazanie żądań dotyczących podziału majątku, czyli np. wspólnego mieszkania. Pozew o separację obejmuje również załączniki, w tym m.in. skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci.

Pozew o separację z orzekaniem o winie

Pozew o separację z orzekaniem o winie powinien zawierać wszystkie wymienione wyżej informacje. Jednak w tym przypadku należy dołączyć również odpowiednie dowody, które mają wykazać, że jedna ze stron ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia (np. zeznania świadków).

para podpisująca pozew o separację

Najważniejsze informacje – jak złożyć pozew o separację?

Zastanawiasz się, gdzie złożyć wniosek o separację i ile będzie Cię to kosztować? Poniżej znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o całej procedurze. Sprawdź, jak krok po kroku wygląda w praktyce wniesienie pozwu o separację!

Gdzie należy złożyć wniosek o separację?

Wniosek o separację należy złożyć do sądu okręgowego – właściwego dla aktualnego (lub ostatniego wspólnego) miejsca zamieszkania małżonków. Można to zrobić na kilka sposobów, np. osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku, gdy obie strony zmieniły adres i mieszkają obecnie w różnych okręgach, właściwym sądem staje się ten, który odpowiada miejscu zamieszkania pozwanego, a jeśli nie można tego ustalić – to wówczas powoda.

Uzasadnienie pozwu o separację – co powinno się w nim znaleźć?

W przypadku pozwu o separacje kluczową rolę odgrywa uzasadnienie, które powinno zawierać informacje dotyczące przebiegu relacji, a także powody rozpadu wspólnego pożycia. Jeśli dążymy do orzeczenia o winie, należy również odpowiednio uargumentować dlaczego to drugi małżonek odpowiada za zaistniałą sytuację.

Ile kosztuje złożenie wniosku o separację?

Opłata za zgodny wniosek obojga małżonków w sprawie żądania orzeczenia separacji w trybie nieprocesowym wynosi 100 zł. Złożenie pozwu – tak jak w przypadku rozwodu – stanowi wydatek w postaci 600 zł. Dodatkowo należy również uwzględnić odpis orzeczenia kosztujący 6 zł od strony.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o separację?

Załączniki, które muszą zostać dodane do pozwu o separację to akt małżeństwa oraz – wspomniane już wcześniej – akty narodzin małoletnich dzieci, o ile para je posiada. Oba powinny mieć formę skróconego odpisu. Wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Co zrobić, jeśli pozwany nie odpowie na pozew?

Jeśli nie uzyskasz odpowiedzi na pozew o separację, nie musisz się obawiać, dlatego że to druga strona poniesienie negatywne konsekwencje swojego działania, a raczej jego braku. Osoba pozwana, która nie złoży odpowiedzi przed określonym terminem, powinna liczyć się z tym, że sąd może wydać wyrok zaoczny i uznać stanowisko przedstawione przez powoda za fakty, orzekając na jego korzyść. Jeśli dojdzie do tego typu sytuacji, należy zachować spokój, a w razie wątpliwości – skontaktować się z pełnomocnikiem.

Wsparcie adwokata w sprawie o orzeczenie separacji – dlaczego warto z niego skorzystać?

Osoby rozważające separację mogą skorzystać z pomocy adwokata rozwodowego z Opola. Z jakiego powodu warto zwrócić się do kancelarii adwokackiej? Doświadczony w sprawach z zakresu prawa rodzinnego pełnomocnik nie tylko służy radą, ale i pomocą w przygotowaniu wniosku lub pozwu o separację w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Co więcej, zapewnia wsparcie i dąży do osiągnięcia najkorzystniejszego rozwiązania. W przypadku separacji z brakiem lub z orzeczeniem o winie konieczna będzie również reprezentacja przed sądem – to szczególnie istotne w sprawach, które dotyczą dobra dzieci i opieki nad małoletnimi.