Odszkodowanie za błąd lekarski – co warto wiedzieć?

29 listopada, 2023
odszkodowanie-za-blad-lekarski-1280x853.jpg

Choć lekarze, odnosząc się do starożytnej Przysięgi Hipokratesa i działając zgodnie z kodeksem etyki zawodowej, są zobowiązani do służenia pacjentom, niekiedy popełniają błędy. Mogą one wynikać z różnych przyczyn, jednak w niektórych przypadkach poszkodowana w ich wyniku osoba może ubiegać się o zadośćuczynienie. Czym jest odszkodowanie za błąd lekarski i jak ubiegać się o nie skutecznie?

Odszkodowanie za błąd lekarski – kiedy mi się należy?

Odszkodowanie za błąd lekarski jest kwestią niezwykle istotną i często złożoną. Zanim zajmiemy się szczegółami dotyczącymi procedur i możliwości otrzymania rekompensaty, warto zrozumieć, co tak naprawdę oznacza ten termin oraz jakie błędy mogą być objęte tym pojęciem. Poznanie definicji oraz rodzajów pomyłek popełnianych przez lekarzy jest istotnym krokiem w zrozumieniu, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z błędem lekarskim. To wiedza, która może pomóc w zidentyfikowaniu sytuacji, w której warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w sprawach błędów medycznych oraz podjąć dalsze kroki w kierunku dochodzenia swoich praw.

Czym jest błąd w sztuce lekarskiej?

Błąd w sztuce lekarskiej to sytuacja, gdy lekarz nieprawidłowo stosuje zasady medycyny, co prowadzi do niezamierzonego uszkodzenia ciała pacjenta. Popełnienie takiego błędu niesie za sobą ryzyko konsekwencji prawnych dla lekarza, w tym odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz dyscyplinarnej. Może on wynikać z niewłaściwej diagnostyki, terapii albo np. zaniechania i dotyczy wyłącznie lekarzy. Pojęcie to różni się bowiem od „błędu medycznego”, który popełnić może również pielęgniarka czy ratownik medyczny.

Jednak aby w pełni zrozumieć to pojęcie, warto odnieść się do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r., który mówi:

„Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Zaniedbania lekarza w zakresie obowiązków otoczenia chorego opieką oraz w zakresie organizacji bezpieczeństwa higieny i opieki nad chorym nie są błędem w sztuce lekarskiej.”

Kiedy można dochodzić odszkodowania za błędy lekarskie?

Do najczęstszych błędów lekarskich, po których można ubiegać się o odszkodowanie, zaliczamy:

  • błędy diagnostyczne, polegające na nieprawidłowej ocenie stanu zdrowia pacjenta pomimo uzyskania prawidłowych badań diagnostycznych;
  • błędy terapeutyczne, a więc niewłaściwe działania związane z leczeniem pacjenta, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu – mowa tu np. o niewłaściwym dawkowaniu lekarstw;
  • błędy techniczne, które wynikają z niewłaściwego przeprowadzenia operacji czy braku ostrożności, np. przy stosowaniu narzędzi chirurgicznych lub aparatury;
  • błędy rokowania, czyli wszelkie pomyłki dotyczące prognoz lekarza na temat przyszłego zdrowia pacjenta, co może doprowadzić do niewłaściwego leczenia.

Pojawiają się także błędy informacyjne, występujące w momencie, w którym lekarz odmówi pacjentowi poinformowania go o jego stanie zdrowia. W tym przypadku jednak uzyskanie odszkodowania po błędzie lekarskim nie zawsze jest możliwe – może mieć miejsce dopiero wtedy, gdy takie niedoinformowanie wpłynęło bezpośrednio na zdrowie pacjenta.

Popełniający błąd lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, zawodowej, pracowniczej oraz karnej. Zależy to od popełnionego przez niego czynu – więcej informacji na ten temat udzieli Ci adwokat od odszkodowań z naszej kancelarii w Opolu.

lekarze podczas pracy na sali operacyjnej - odszkodowanie za błąd lekarski - adwokat Figzał

Odszkodowanie za błąd lekarski – wniosek i kwestie formalne

Jeżeli chcesz ubiegać się o odszkodowanie za błąd lekarski, powinieneś złożyć specjalny wniosek o  ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. To ona stwierdzi, czy zdarzenie, które spowodowało szkodę, miało miejsce w wyniku błędu lekarza. W takim wniosku należy zamieścić dane poszkodowanego pacjenta, lekarza, popełniony błąd medyczny, uzasadnienie, a także propozycję wysokości odszkodowania. Oczywiście w przypadku śmierci pacjenta o odszkodowanie po błędzie lekarskim może ubiegać się rodzina.

Odszkodowanie za błąd lekarski – kwota

Na jaką kwotę można liczyć? Wysokość roszczeń, które są zgłaszane w sprawach o odszkodowania związane z błędami medycznymi, jest uzależniona od stopnia szkody doznanej przez poszkodowanego. Kwota ta może się wahać od 20 000 do 1 000 000 złotych. To, ile zostanie przyznane jako odszkodowanie lub zadośćuczynienie za błąd medyczny, zależy głównie od skuteczności podejmowanych działań w walce o nie oraz od tego, jaki konkretny efekt niesie za sobą błąd medyczny.

Wysokość odszkodowania za błąd lekarski zależy od rodzaju szkody – np. w przypadku uszkodzenia ciała, zakażenia albo uszczerbku na zdrowiu można ubiegać się o maksymalnie 100 tysięcy złotych, a w przypadku śmierci pacjenta – 300 tysięcy złotych. 

Błąd lekarski – Adwokat: Pomoc w walce o odszkodowanie w Opolu

Odpowiednie postępowanie po błędzie lekarskim wymaga nie tylko składania wniosków i gromadzenia dokumentów, ale także rozległej wiedzy oraz doświadczenia w prawie. Wiele osób bagatelizuje tę sprawę, nie zdając sobie sprawy z złożoności procedur i trudności związanych z uzyskaniem należnego odszkodowania. To właśnie wtedy kluczowa staje się rola specjalisty – adwokata zajmującego się przypadkami błędów lekarskich.

Wybór odpowiedniego adwokata, specjalizującego się w przypadkach błędów lekarskich, to kluczowy krok w skutecznym dochodzeniu swoich praw. Warto zaznaczyć, że poszukiwanie profesjonalnego adwokata, który ma doświadczenie w obszarze odszkodowań za błąd lekarski, może zdecydowanie zwiększyć szanse na sukces. Warto zwrócić uwagę na doświadczenie oraz skuteczność adwokata w takich sprawach. Dobry adwokat specjalizujący się w błędach lekarskich będzie w stanie skutecznie doradzić i reprezentować klienta na każdym etapie procesu. Posiadanie wsparcia specjalisty nie tylko ułatwia całą procedurę, ale także zwiększa szanse na uzyskanie należnego zadośćuczynienia.

Niebagatelne jest również zrozumienie, że adwokat specjalizujący się w przypadkach błędów lekarskich posiada wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie prawa, ale także medycyny. To połączenie kompetencji umożliwia mu trafne analizowanie sytuacji oraz efektywne reprezentowanie interesów klienta przed sądem czy innymi instytucjami.

Jeżeli chcesz skutecznie walczyć o zadośćuczynienie, skorzystaj z pomocy adwokata od odszkodowań w Opolu. Specjalista naszej kancelarii zajmie się kwestiami formalnymi, będzie reprezentował Cię przed instytucjami i zapewni pełne wsparcie na każdym etapie współpracy. Pamiętaj – zawsze masz prawo dochodzić swoich praw, a profesjonalny adwokat może być kluczowym czynnikiem w tej walce!