Ubezwłasnowolnienie – co to oznacza?

20 września, 2023
Ubezwlasnowolnienie-co-to-oznacza-1280x720.jpg

W teorii każda osoba, która kończy 18 lat, nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Może samodzielnie podejmować decyzje i rozporządzać swoimi prawami oraz obowiązkami. W niektórych przypadkach jednak taka możliwość jest odbierana – np. w sytuacji, gdy u danej osoby wystąpią różnego rodzaju zaburzenia. Nazywane jest to ubezwłasnowolnieniem, które może być całkowite lub częściowe. Sprawdź, co się z tym wiąże i w jakich sytuacjach można o nie wnioskować.

Co to jest ubezwłasnowolnienie?

Zanim odpowiemy na pytanie „co to jest ubezwłasnowolnienie?”, rozwińmy nieco kwestię zdolności do czynności prawnych, jaką uzyskuje się w momencie ukończenia 18. roku życia. Dzięki temu każda osoba ma możliwość nabywania praw i zaciągania obowiązków, a co za tym idzie:

  • rozporządzania zarówno swoimi prawami, jak też obowiązkami;
  • decydowania o własnym rozwoju i nauce;
  • decydowania o swoim majątku;
  • decydowania o swoim zdrowiu i leczeniu;
  • zawierania różnego rodzaju umów itd.

Ubezwłasnowolnienie sprawia, że osoba traci takie możliwości. Wynika to przede wszystkim z konieczności ochrony jej samej oraz majątku, jaki posiada. Ze względu na stwierdzone zaburzenia, uzależnienia, chorobę psychiczną albo upośledzenie umysłowe nie jest w stanie samodzielnie zadbać o swoje interesy. Potrzebuje więc wsparcia, dzięki któremu jej codzienne życie stanie się o wiele prostsze. Decyzję o ubezwłasnowolnieniu wydaje sąd, który musi wcześniej zweryfikować poczytalność danej osoby.

Wyróżniamy dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia:

  • całkowite, które dotyczy osób niebędących w stanie samodzielnie kierować swoim postępowaniem – w takiej sytuacji przydzielany jest im opiekun (najczęściej jest to małżonek albo rodzice);
  • częściowe, które dotyczy osób niebędących w stanie kierować samodzielnie swoim postępowaniem, ale które mogą dokonywać niektórych czynności – dzięki temu mają one możliwość podejmowania czynności prawnych, ale tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą składać małżonkowie, krewni w linii prostej (zstępni i wstępni oraz rodzeństwo), przedstawiciele ustawowi albo prokuratorzy.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie – co musi zawierać?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się do sądu okręgowego przynależnego do miejsca, które zamieszkuje lub w którym przebywa dana osoba. Należy w nim określić rodzaj ubezwłasnowolnienia (całkowite lub częściowe), wskazać opiekuna prawnego, a także załączyć niezbędne dokumenty – przede wszystkim potwierdzające przynależność wnioskodawcy do kręgu osób uprawnionych oraz świadectwo o stanie zdrowia lub stanie umysłowym osoby, która ma być ubezwłasnowolniona.

Aby mieć możliwość złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, niezbędne jest wniesienie opłaty w wysokości 40 zł.

Skorzystaj z pomocy adwokata od spraw rodzinnych w Opolu

Kwestia ubezwłasnowolnienia jest bardzo delikatna i często wymaga wsparcia specjalisty. W naszej kancelarii znajdziesz stosowną pomoc – adwokat od spraw rodzinnych w Opolu wypełni wniosek o ubezwłasnowolnienie i zajmie się wszelkimi sprawami formalnymi, dzięki czemu sprawa zostanie rozpatrzona tak szybko, jak to tylko możliwe.

Zapraszam do współpracy, a w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości – do bezpośredniego kontaktu.