Sprawa o znęcanie psychiczne – jak wygląda i jak je udowodnić?

10 października, 2023
znecanie-psychiczne-w-szkole-1280x853.jpg

Znęcanie psychiczne to zjawisko, które niestety wciąż pozostaje zbyt często bagatelizowane, a może mieć długotrwałe i głęboko szkodliwe skutki dla ofiary. Jak udowodnić znęcanie psychiczne? Sprawdź, jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie dochodzić swoich praw na drodze sądowej!

Znęcanie psychiczne – czym jest przemoc psychiczna?

Jako przemoc psychiczną należy rozumieć przemoc psychiczną, która ma długotrwały charakter i prowadzi do znaczącego pogorszenia samopoczucia i stanu psychicznego ofiary, a także naruszenia godności osobistej. Choć sprawca przemocy nie korzysta z siły fizycznej i nie zostawia widocznych śladów na ciele, to swoimi działaniami krzywdzi drugą osobę celowo, sprawiając jej ból. 

Co jest uznawane za znęcanie się psychiczne?

W przypadku dręczenia psychicznego mamy do czynienia z przemocą słowną i niewerbalną, która może obejmować zachowania takie jak:

  • lżenie,
  • wyśmiewanie,
  • upokarzanie,
  • zastraszanie,
  • ograniczanie kontaktu z bliskimi,
  • ciągłe poddawanie krytyce,
  • wszczynanie awantur.

Odpowiedzialne organy – jak i gdzie zgłosić znęcanie psychiczne?

Jesteś ofiarą znęcania psychicznego – jak się bronić w takiej sytuacji? Spektrum możliwości jest szerokie. Zgłoszenie groźby na policję (lub innej formy przemocy psychicznej), a także skierowanie sprawy do prokuratury to podstawowe, choć oczywiście nie jedyne opcje dotyczącego tego, gdzie zgłosić znęcanie psychiczne. Warto dodać, że zawiadomienie może zostać wówczas złożone na dwa sposoby – zarówno ustnie, jak i pisemnie.

Jeśli sprawca przemocy psychicznej to np. współmałżonek, można wówczas zadzwonić na Niebieską Linię lub zgłosić się do lokalnych instytucji pomocy społecznej, takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przebieg procesu – jak wygląda sprawa karna o znęcanie?

Po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (znęcania psychicznego) do wskazanych wyżej organów ścigania rozpoczyna się sprawa karna, która dzieli się na dwa etapy. W trakcie postępowania przygotowawczego zbierany jest materiał dowodowy oraz przesłuchiwani są świadkowie, a wszystkie działania z tym związane prowadzone są przez policję lub prokuraturę. Następnie sprawa trafia przed sąd, a jej przebieg reguluje kodeks postępowania karnego. Na tym etapie najczęściej powtarzane są czynności dowodowe, a sąd ocenia, czy doszło do znęcania psychicznego.

Jak założyć sprawę o przestępstwo znęcania psychicznego?

Założenie sprawy jest możliwe zarówno samodzielnie, jak i z pomocą kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie karnym. Reprezentacja pokrzywdzonego w sądzie przez doświadczonego adwokata może mieć wpływ na korzystne rozstrzygnięcie sprawy i udowodnienie, że doszło do znęcania psychicznego.

Jak napisać wniosek o dręczenie psychiczne?

W piśmie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa należy wskazać informacje, takie jak: kim jest osoba pokrzywdzona i sprawca przemocy psychicznej, szczegółowy opis czynu zarzucanego oraz uzasadnienie. Przy składaniu zawiadomienia można wnioskować również o przeprowadzenie dowodów (np. przesłuchania świadków, uwzględnienie nagrań czy wiadomości SMS).

Jak długo trwa sprawa o znęcanie?

Na to, jak długo trwa sprawa o znęcanie psychiczne, ma wpływ wiele czynników, a każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Czas prowadzenia postępowania zależy m.in. od objętości materiału dowodowego czy przyjętej strategii obrony. Warto podkreślić, że w wielu przypadkach decydującą rolę odgrywa również nagromadzenie spraw w prokuraturze.

Kluczowe zeznania i materiał dowodowy – jak udowodnić znęcanie psychiczne?

 Często zdarza się, że przemoc psychiczna dotyczy rodzin, a więc odbywa się za zamkniętymi drzwiami. W takiej sytuacji trudno uzyskać zeznania osób trzecich. Istnieje jednak kilka innych sposobów na to, jak udowodnić znęcanie psychiczne. Osoba pokrzywdzona może  zaangażować się w przeprowadzenie czynności dowodowych, zbierając i dostarczając materiały, takie jak dokumentacja medyczna (jeśli uczestniczy w terapii), nagrania kłótni czy wiadomości, które zawierają groźby.

kobieta doświadczająca przemocy psychicznej online

Konsekwencje prawne – co grozi za znęcanie?

Wymiar konsekwencji prawnych zależy bezpośrednio od danej sprawy, ciężkości przewinienia, którego dopuścił się oskarżony, a także stanu ofiary. Warto bliżej przyjrzeć się temu, co grozi sprawcy przemocy psychicznej.

Czy dręczenie i znęcanie się psychiczne podlega karze pozbawienia wolności?

Standardowa kara za znęcanie psychiczne wynosi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Istnieją jednak dwa typy kwalifikowane. Co to oznacza w praktyce? Od 6 miesięcy do 8 lat grozi za stosowanie przemocy psychicznej wobec osób nieporadnych ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny. Jeśli przestępstwo nosi znamiona szczególnego okrucieństwa, to kara może wynosić 1 roku do 10 lat więzienia.

Jak bronić się przed oskarżeniem o znęcanie?

Jeśli zostałeś niesłusznie oskarżony o znęcanie psychiczne, musisz działać z rozwagą. Pierwszym krokiem w takiej sytuacji jest skontaktowanie się z adwokatem, który pomoże Ci w przygotowaniu linii obrony i zebraniu dowodów potwierdzających Twoją niewinność (m.in. e-maile, zeznania świadków, czyli ten sam zakres materiałów, co w przypadku osoby pokrzywdzonej). W ramach przyjętej strategii można np. wnieść, że druga strona nie wykazuje cech typowych dla ofiar przemocy psychicznej.

Pomoc kancelarii adwokackiej w procesie – jak wygrać sprawę o znęcanie?

Pomoc adwokata do spraw karnych z Opola w postępowaniu karnym jest niezwykle istotna i może prowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia na rzecz osoby pokrzywdzonej. Doświadczona kancelaria pomaga opracować skuteczną strategię prawną, gromadzi niezbędne dowody i reprezentuje interesy klienta przed sądem. Dzięki specjalistom ofiara przemocy psychicznej może liczyć na profesjonalne wsparcie w uzyskaniu sprawiedliwości i ochronie swoich praw.