Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia – najważniejsze różnice

12 kwietnia, 2021
zrzeczenie-sie-spadku.jpg

Pozostawiony przez zmarłego spadek nie zawsze będzie korzystny dla osób, które go dziedziczą. Akceptując go, można narazić się na konieczność spłaty zobowiązań, jakie pozostały po członku rodziny. W takiej sytuacji pojawiają się dwa bardzo często mylone ze sobą pojęcia – odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia. Okazuje się, że są to dwie odmienne instytucje, dlatego też jako adwokat do spraw spadkowych wyjaśnię, czym się różnią.

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia – podstawowe różnice

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia poszczególnych pojęć, warto powiedzieć nieco więcej o zdolności do dziedziczenia. Posiada ją każda osoba powołana do tego z mocy ustawy lub testamentu. Nieco inaczej wygląda kwestia zdolności do przyjęcia lub odrzucenia spadku – przysługuje ono wyłącznie tym osobom, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku chęci przyjęcia lub odrzucenia spadku przez spadkobiercę, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie woli można złożyć tylko w przypadku wyrażenia zgody przedstawiciela ustawowego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z dziedziczeniem warto zwrócić się do adwokata, który specjalizuje się w prawie spadkowym.

Odrzucenie spadku

Pora przejść do najważniejszej kwestii, a więc pojęć odrzucenia spadku i zrzeczenia się dziedziczenia. Zacznijmy od tego pierwszego. Odrzucenie spadku może mieć miejsce dopiero po śmierci spadkodawcy i jeżeli – jako spadkobierca – nie chcesz dziedziczyć, powinieneś złożyć przed notariuszem lub w sądzie rejonowym specjalne oświadczenie o odrzucenie. Masz na to 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedziałeś się o dziedziczeniu – niezłożenie takiego oświadczenia w tym terminie jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to rozwiązanie, które stosuje się najczęściej w sytuacji, gdy długi osoby zmarłej przewyższają wartość spadku.

Warto dodać, że po odrzuceniu spadku do dziedziczenia powołani zostaną zstępni spadkobiercy. Jeżeli więc posiadasz dzieci, powinieneś odrzucić spadek również w ich imieniu.

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia różni się od odrzucenia spadku tym, że ma miejsce jeszcze za życia spadkodawcy. Jest umową sporządzoną w formie aktu notarialnego, którą spadkodawca zawiera ze spadkobiercą ustawowym. Zgodnie z nią dana osoba nie będzie dziedziczyła po spadkodawcy po jego śmierci.

W tym wypadku zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych, a więc dzieci oraz wnuki.

Czy można uchylić się od skutków odrzucenia spadku lub zrzeczenia się dziedziczenia?

W przypadku odrzucenia spadku z reguły nie jest możliwe odwołanie się od oświadczenia, chyba że zostało ono złożone w wyniku błędu lub groźby. W takiej sytuacji uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem.

W kwestii zrzeczenia się dziedziczenia jest nieco inaczej – jeżeli chcesz uchylić się od umowy, konieczne będzie podpisanie ze spadkodawcą nowej, również w formie aktu notarialnego.

Potrzebna pomoc? Skorzystaj z usług adwokata od spraw spadkowych w Opolu

Moja kancelaria adwokacka w Opolu, która specjalizuje się w sprawach spadkowych, zapewni Ci kompleksowe wsparcie zarówno w zakresie odrzucenia spadku, jak i zrzeczenia się dziedziczenia. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do bezpośredniego kontaktu.