Jak odzyskać zaległe alimenty? – 3 najlepsze sposoby

10 sierpnia, 2023
zalegle-alimenty-jak-odzyskac-1280x853.jpg

Według niektórych źródeł łączne zaległości alimentacyjne sięgają w naszym kraju nawet 10 miliardów złotych, a niepłacenia tego rodzaju świadczeń dopuszcza się bardzo wiele osób. Jeżeli problem ten dotyka również Ciebie, sprawdź, jak odzyskać zaległe alimenty – wbrew pozorom nie stoisz na straconej pozycji!

Zaległe alimenty – jak je wyegzekwować?

Niepłacenie alimentów to duży problem nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Na szczęście istnieją metody ich odzyskiwania – choć nie masz gwarancji, że skorzystanie z którejkolwiek przyniesie satysfakcjonujący efekt, zdecydowanie warto spróbować. Które z tych sposobów są najskuteczniejsze?

1. Komornik a alimenty zaległe i bieżące zobowiązania dłużnika

Podstawą obowiązku alimentacyjnego jest najczęściej prawomocny wyrok sądu, który stanowi jednocześnie tytuł egzekucyjny. To z kolei pozwala Ci ubiegać się o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – oczywiście w sytuacji, gdy dłużnik zaprzestał płacenia alimentów albo nigdy tego nie robił.

Jak odzyskać zaległe alimenty poprzez komornika? Posiadając wyrok sądu, możesz udać się do komornika sądowego. To właśnie on jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, które pozwoli Ci odzyskać pieniądze. Egzekucja zwykle zostaje dokonana z wynagrodzenia za pracę, choć komornik może również zająć rachunek bankowy, a nawet ruchomości i nieruchomości w celu ich zlicytowania.

2. Wszczęcie postępowania karnego – pozew o zaległe alimenty

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 209 Kodeksu karnego niepłacenie alimentów może zostać uznane za przestępstwo – uchylanie się od obowiązku płacenia świadczenia grozi karą pozbawienia wolności do jednego roku. Co więcej, w przypadku narażenia osoby, której przyznano alimenty, na brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, kara ta może być jeszcze większa (nawet do dwóch lat pozbawienia wolności).

mężczyzna czytający pozew o zaległe alimenty

Wniosek o odzyskanie należności od dłużnika alimentacyjnego – kto powinien go złożyć?

Wszczęcie postępowania karnego ma miejsce na wniosek osoby pokrzywdzonej. Warto pamiętać, że skazanie dłużnika na karę ograniczenia lub pozbawienia wolności nie zwalnia go z obowiązku zapłaty zaległych alimentów i płacenia ich w przyszłości.

3. Czy fundusz alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty?

Jeżeli dłużnik nie płaci alimentów, możesz złożyć wniosek o wsparcie finansowe do Funduszu Alimentacyjnego. Jest to organ, który zajmuje się wypłacaniem tego rodzaju świadczeń, jednak udzieli Ci on pomocy wyłącznie w sytuacji, gdy średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Co więcej, maksymalna kwota, jaką możesz uzyskać, to 500 zł miesięcznie.

Czy pełnoletnie dziecko może ubiegać się o zaległe alimenty?

W przypadku wsparcia Funduszu Alimentacyjnego warto również pamiętać, że pieniądze z Funduszu należą się wyłącznie dzieciom, które nie ukończyły 18 roku życia lub uczą się/studiują (do 25 roku życia) oraz dzieciom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (bez względu na wiek).

Chcesz odzyskać zaległe alimenty? Skorzystaj z pomocy adwokata od spraw rodzinnych z Opola!

Wiesz już, jak odzyskać zaległe alimenty, jednak kwestie formalne mogą znacząco utrudnić Ci zadanie. Dlatego też chcąc mieć większe szanse na skuteczne dochodzenie swoich praw, warto skorzystać z pomocy adwokata od spraw alimentacyjnych w Opolu. Nasza kancelaria adwokacka w Opolu specjalizuje się w dochodzeniu zaległych alimentów. Wybierze dla Ciebie metodę, dzięki której znacząco zwiększysz swoje szanse na osiągnięcie celu.