Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

3 kwietnia, 2023
pexels-kindel-media-7979428-1280x853.jpg

Najbardziej skomplikowane sprawy rozwodowe są w stanie ciągnąć się latami, szczególnie jeśli małżonkowie nie są w stanie porozumieć się w fundamentalnych kwestiach. Najczęstszym zarzewiem długotrwałego konfliktu jest właśnie podział majątku wspólnego – po rozwodzie każda ze stron chce wyjść „obronną ręką” i zabrać część, która się jej należy

Wspólnie zgromadzonym majątkiem są też wszelkie zobowiązania pieniężne, zaciągane w bankach, na przykład kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości, wpływające w określonych sytuacjach na czas trwania całego procesu. Czy w takim razie podział majątku po rozwodzie może ulec przedawnieniu? Ile małżonkowie mają czasu, aby załatwić między sobą tę sprawę i jaki sposób jest najlepszy? Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

W jaki sposób przebiega podział majątku przy rozwodzie i ile czasu trwa?

Możliwe jest przeprowadzenie podziału majątkowego w toku trwania sprawy rozwodowej, jednak rozwiązanie to nie jest rekomendowane. Kiedy podział majątku po rozwodzie jest najlepszym momentem? Uporządkowania spraw związanych z podziałem tworzonej przez lata współwłasności można dokonać polubownie, jeśli małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału. Wtedy wystarczy obecność notariusza i spisanie odpowiedniego aktu. Jeśli kwestia majątku jest sporna, konieczne jest powołanie biegłego rzeczoznawcy, a nierzadko oznacza to kolejny proces sądowy, który może się trwać przez wiele lat. Aby rozdzielić te dwie sprawy, warto zgromadzonymi dobrami zająć się osobno.

Ile trwa sprawa o podział majątku?

Podziału majątku wspólnego można dokonać nie tylko po rozwodzie, także przed nim lub w trakcie trwania. Nie ma też jednoznacznie określonego ostatecznego terminu, kiedy ów musi zostać przeprowadzony. W praktyce oznacza to, że podział majątku po rozwodzie nie ulega przedawnieniu i można do niego wrócić w dowolnym momencie.

Który sposób podziału majątku jest najlepszy?

Sposób podziału majątku po rozwodzie bez orzekania o winie przebiega w identyczny sposób jak w chwili stwierdzenia winy tylko jednej ze stron. Chociaż osoba poszkodowana w małżeństwie szuka sprawiedliwości i chce sobie w pewien sposób zadośćuczynić, druga strona ma te same prawa do wspólnej część majątku, na który pracowali razem. Z chwilą wyroku sądu o ustaniu małżeństwa, ustaje jednocześnie wspólnota majątkowa. Po tym, na wniosek jednego z uczestników rozwodu, sąd może zająć się podziałem posiadanych dóbr pod warunkiem, że sprawa ta nie będzie zbyt rozciągnięta w czasie.

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Podział majątku po rozwodzie bez orzekania o winie może przybrać jedną z trzech form. Małżonkowie mogą ustalić wspólnie prawo do posiadania konkretnych przedmiotów. W przypadku rzeczy, na których ciąży obowiązek spłaty zobowiązania, jedna ze stron musi spłacić drugą, jeśli daną rzecz chce nabyć do własnego majątku. Przedmioty uznane za nabyte razem rozwodnicy mają możliwość też sprzedać na drodze licytacji i podzielić się uzyskanym w ten sposób zyskiem.

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Podział majątku po rozwodzie regulują głównie przepisy prawa rodzinnego i cywilnego. W szczególnych wypadkach mogą w grę wchodzić także uzupełniająco, np. przepisy prawa gospodarczego. Warto również mieć na uwadze, że podział majątku wspólnego po rozwodzie nie zawsze musi oznaczać drogę orzeczenia sądowego. Może także odbyć się w oparciu o umowę, lub porozumienie zawarte pomiędzy małżonkami. Takie rozwiązanie sprawia, że podział majątku po rozwodzie jest szybszy, łatwiejszy i przede wszystkim zdecydowanie mniej obciążający psychicznie. W tym przypadku rolą kompetentnego i doświadczonego prawnika jest doprowadzenie do zawarcia ugody korzystnej dla obu stron. Zaangażowany i empatyczny adwokat weźmie pod uwagę wszystkie aspekty, które będą miały na celu złagodzić skutki podatkowe podziału majątku wspólnego, uniknięcie odszkodowań, kar i długo trwających sporów sądowych.

Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

W momencie, kiedy podział majątku małżonków po rozwodzie staje się koniecznym do przeprowadzenia, ludzi często przeraża obszerna dokumentacja sądowa z nim związana. Nie wiedzą, jak poprawnie napisać wszelkie wnioski i uzasadnienia, czy też jak skonstruować zgodne z przepisami prawa porozumienie. Profesjonalne doradztwo prawne pozwoli uniknąć wszelkich potknięć i niedopatrzeń, o które nietrudno podczas podziału majątku wspólnego po rozwodzie. Nie wiesz na jakie zapisy kodeksów prawa się powołać? Nie wiesz jakich sformułowań użyć, aby były one niepodważalne i nie pozostawiały szerokich możliwości interpretacyjnych na drodze sądowej? Zdaj się na pomoc naszego zespołu najlepszych i doświadczonych adwokatów od podziału majątku w Opolu! Skontaktuj się z nami też w przypadku, gdy potrzebujesz wsparcia adwokata w sprawie rozwodowej w Opolu!