Groźby karalne – jak udowodnić? Co za nie grozi?

30 marca, 2023
Grozby-karalne-a-odpowiedzialnosc-karna-1280x851.jpg

Stosowanie gróźb karalnych jest zabronione, a przepisy z tym związane znajdują się w artykule 190 Kodeksu karnego. Mają charakter umyślny i mogą wiązać się z odpowiedzialnością karną nawet w sytuacji, gdy sprawca nie planował popierania swoich słów czynami. Czym jest groźba karalna, jak udowodnić jej zaistnienie i jakie kary grożą za złamanie prawa w tym zakresie?

Co to jest groźba karalna?

Mówiąc krótko – jest to działanie, które polega na grożeniu innej osobie popełnieniem względem niej albo osób jej bliskich czynu zabronionego. 

Definicja groźby karalnej została ujęta we wspomnianym na wstępie artykule 190 Kodeksu karnego i brzmi:

Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jakie groźby są karalne?

Groźbę karalną nazywamy jednak przestępstwem wyłącznie wtedy, gdy w pokrzywdzonym zachodzi obawa, że zostanie ona spełniona i ma podstawy do tego, by sądzić, że możliwa jest jej realizacja. Nie jest natomiast przestępstwem wtedy, gdy – nawet pomimo obawy pokrzywdzonego – nie jest ona uzasadniona, a realizacja groźby jest niemożliwa (i np. jest formą żartu). 

Warto również dodać, że za groźbę karalną uważa się zapowiedź popełnienia zbrodni, występku albo przestępstwa skarbowego. Nie jest nią natomiast zapowiedź popełnienia wykroczenia czy deliktu.

Podział gróźb karalnych

  • słowne, kiedy skierowane są do osoby pokrzywdzonej w sposób bezpośredni (w cztery oczy) albo telefonicznie;
  • pisemne – kiedy mają formę listu albo wiadomości elektronicznej (mowa tutaj również o groźbach w Internecie, np. za pośrednictwem portalu społecznościowego).

Jak wspomnieliśmy wcześniej, groźba karalna może dotyczyć bezpośrednio osoby pokrzywdzonej, jak również jej bliskich. Nie może być natomiast skierowana do osób prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych, ponieważ nie mogą one odczuwać obawy przed spełnieniem groźby.

mężczyzna w jasnej marynarce krzyczy do słuchawki telefonu - grożby karalne jak udowodnić

Co grozi za groźby karalne?

Karą za umyślne groźby karalne, które wzbudziły obawę osoby pokrzywdzonej, może być nie tylko grzywna (jej wysokość ustala sąd). W Kodeksie karnym uwzględniono również karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Warto dodać, że ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego – np. poprzez zgłoszenie przestępstwa na policji lub w prokuraturze.

Groźby karalne – jak udowodnić?

Aby udowodnić groźbę karalną, należy przedstawić organom ścigania np. nagranie, na którym zostały uwiecznione groźby albo otrzymane od sprawcy listy czy wiadomości. 

Padłeś ofiarą groźby? Skonsultuj się z adwokatem od spraw karnych

Jako specjaliści w tym zakresie pomożemy Ci w udowodnieniu gróźb i dochodzeniu Twoich praw przed sądem. Obecnie, w dobie Internetu i możliwości korzystania z wielu dostępnych kanałów komunikacji, groźby są na porządku dziennym. W każdym z przypadków, gdy istnieje uzasadniona obawa ich realizacji, warto zgłosić się do kancelarii adwokackiej – w ten sposób można uniknąć tragedii.

W trudnych sprawach karnych w Opolu niezastąpiony jest doświadczony adwokat. Nasza kancelaria oferuje wsparcie w opracowywaniu skutecznych strategii prawnych, zbieraniu niezbędnych dowodów oraz reprezentowaniu klientów przed sądem. Zaufaj ekspertom, zadbaj o swoje prawa!