Czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

26 marca, 2021
czym-jest-ograniczenie-wladzy-rodzicielskiej.jpg

Rozwód może nieść za sobą wiele konsekwencji dla każdego z małżonków, wpływając między innymi na życie dziecka. Jedną z kluczowych kwestii jest w tym kontekście ograniczenie władzy rodzicielskiej, o którym decyduje sąd. Czym jest i w jakich sytuacjach jest rozpatrywane?

Czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Zanim przejdę do wyjaśnienia tego pojęcia, dla jego lepszego zrozumienia warto powiedzieć nieco więcej o samej władzy rodzicielskiej. Mówiąc krótko – jest to zbiór wszystkich praw i obowiązków, jakie rodzic posiada względem dziecka (osoby małoletniej). Przysługuje obojgu rodzicom i jest regulowana przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest więc odebraniem jednemu z rodziców możliwości podejmowania decyzji dotyczących jego wychowania czy majątku. Aby do niego doszło, niezbędne jest złożenie w sądzie odpowiedniego wniosku. Uwaga! Jest to pojęcie, którego nie należy mylić z całkowitym pozbawieniem praw rodzicielskich.

W jakich sytuacjach władza rodzicielska może zostać ograniczona? Dopuszczamy dwie możliwości – pierwszą z nich jest rozwód (zarówno ten z orzeczeniem o winie, jak i bez orzekania o winie), zaś drugą zagrożenie dobra dziecka. W polskim prawie istnieją dwie kategorie ograniczenia władzy rodzicielskiej – zawinione i niezawinione, o których warto powiedzieć nieco więcej.

Zawinione ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jak wspomniałem wcześniej, ograniczenie władzy rodzicielskiej może mieć miejsce wtedy, gdy zagrożone jest dobro i bezpieczeństwo dziecka. Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim rodziców, którzy w niewłaściwy sposób opiekują się dzieckiem i nie wypełniają wszystkich praw i obowiązków, związanych z władzą rodzicielską. Mowa tutaj między innymi o:

  • niewystarczającej opiece nad dzieckiem i braku realizacji jego potrzeb, np. związanych z żywieniem czy nauką;
  • opiece nad dzieckiem pod wpływem alkoholu albo innych substancji odurzających;
  • braku zainteresowania tym, co robi dziecko i jak spędza swój wolny czas;
  • braku zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki zdrowotnej.

W takiej sytuacji sąd może poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej pod opiekę kuratora, skierować osobę małoletnią do rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, nakazać terapię rodzinną albo powierzyć majątek dziecka kuratorowi.

Niezawinione ograniczenie władzy rodzicielskiej

Nie zawsze jednak ograniczenie praw rodzicielskich ma wydźwięk negatywny. W przypadku rozwodu i trwałej rozłąki rodziców również niezbędne jest zadbanie o dobro dziecka. Do ograniczenia praw rodzicielskich może więc dojść nawet wtedy gdy czuje się ono dobrze z każdym z rodziców. Mimo to sąd ma w obowiązku powierzyć sprawowanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając jednocześnie prawa drugiego, związane np. z decydowaniem o edukacji czy leczeniu.

Warto jednak dodać, że taki rodzic nie tylko ma prawo do regularnego kontaktu z dzieckiem, ale również może współdecydować o najważniejszych dla niego kwestiach. To sytuacja, w której – pomimo ograniczenia praw rodzicielskich – decyzje dotyczące losów dziecka wciąż muszą być podejmowane przez obojga rodziców.

W przypadku problemów skorzystaj z pomocy adwokata

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest często kwestią sporną, która dzieli małżonków – zwłaszcza w przypadku rozwodu. Zwykle każdy z rodziców pragnie posiadać pełnię praw związanych z wychowaniem swojej latorośli, dlatego też warto zawalczyć o to z pomocą adwokata, specjalizującego się w sprawach rozwodowych. Moja kancelaria adwokacka w Opolu pomoże Ci i zapewni stosowne wsparcie w trudnych chwilach.