Kancelaria adwokacka w centrum Opola

adwokat Paweł Figzał

Jako doświadczony adwokat świadczę profesjonalne usługi prawne zarówno dla osób fizycznych, jak i lokalnych przedsiębiorców.

Nasza Kancelaria adwokacka w Opolu obsługuje:Sprawy rodzinne


Sprawy rodzinne, z uwagi na swój delikatny charakter, wymagają szczególnej uwagi. Naszą kancelarię adwokacką, cechuje indywidualne podejście, które pozwala nam na podejmowanie racjonalnych decyzji w pełni zabezpieczających interes klienta.
Dowiedz się wiecej


Sprawy karne


Specyfika i charakter spraw karnych wymaga szybkiego podejmowania trafnych decyzji. Z tego powodu włączenie do sprawy kancelarii adwokackiej z Opola na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania zwiększa szanse na skuteczniejsze zabezpieczenie interesów Klienta.
Dowiedz się wiecej


Sprawy cywilne


Jako profesjonalni adwokaci z Opola prowadzimy spraw z zakresu prawa cywilnego. Obejmują one stosunki prawne, które najczęściej dotyczą sporów powstałych między osobami fizycznymi, jak również między przedsiębiorcami.
Dowiedz się więcej

Kancelaria adwokacka w Opolu – Wiedza i Doświadczenie


Nasza kancelaria adwokacka oferuje szeroki pakiet pomocy prawnej w Opolu. Udzielamy profesjonalnych porad prawnych i przygotowujemy indywidualne koncepcje rozwiązań, wykorzystując zdobytą wiedzę do osiągania jak najkorzystniejszych rozstrzygnięć problemów prawnych.

Adwokat Opole

Kancelaria adwokacka Opole gwarantuje pomoc prawną w szerokim zakresie obejmującym m.in. prawo rodzinne, prawo cywilne czy karne. Oferujemy profesjonalne porady prawne na każdym etapie postępowania. Wyróżniającym elementem usług, które świadczymy jako kancelaria adwokacka, jest wsparcie klienta wszędzie tam, gdzie potrzebne są wiedza i doświadczenie prawnika. W parze z powyższym idzie atrakcyjny i elastyczny system finansowania, który gwarantuje profesjonalne i staranne wykonanie powierzonych zleceń, a także silne ukierunkowanie na skuteczność podjętych działań. Aby skorzystać z pomocy prawnej naszej kancelarii adwokackiej w Opolu, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez załączony na stronie formularz kontaktowy. Szybko reagujemy na potrzeby naszych klientów i gwarantujemy profesjonalną obsługę prawną.

Kancelaria prawna Opole

Zakres świadczonych usług adwokackich

Nasza kancelaria adwokacka ma doświadczenie w wielu obszarach prawnych, w tym zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego czy karnego. Świadczymy pomoc prawną dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych.


Rozwody

Jedną z korowych specjalizacji naszej kancelarii adwokackiej w Opolu są sprawy z obszaru prawa rodzinnego. Jako doświadczeni adwokaci prowadzimy sprawy rozwodowe, dbając o należyte zabezpieczenie Państwa interesów, m.in. w zakresie orzeczenia winy rozkładu pożycia małżeńskiego.


Dowiedz się więcej…


Alimenty

Nasza kancelaria adwokacka udziela pomocy prawnej osobom uprawnionym do alimentów (dzieciom, małżonkom etc.). Prowadzimy także postępowania w zakresie dochodzonych roszczeń ze szczegółowym wyliczeniem ich realnej wysokości.


Dowiedz się więcej…


Władza rodzicielska

W kancelarii adwokackiej Opole zapewniamy pomoc prawną w zakresie ustalenia warunków sprawowania władzy rodzicielskiej z uwzględnieniem dobra dziecka.


Dowiedz się więcej…


Podział majątku

Jako kancelaria adwokacka podejmujemy się prowadzenia skomplikowanych spraw dotyczących podziału majątku i zapewniamy pełną reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania.


Dowiedz się więcej…


Sprawy o zapłatę

Udzielamy pomocy prawnej ze strony doświadczonych adwokatów wierzycielom w skutecznym dochodzeniu należności od nierzetelnych dłużników.


Dowiedz się więcej…


Odszkodowania i zadośćuczynienia

Jako adwokaci z dużym doświadczeniem negocjujemy wysokość odszkodowań i zadośćuczynień za doznaną krzywdę, a następnie dochodzimy ich pełnej wysokości na drodze postępowania sądowego.


Dowiedz się więcej…


Umowy cywilnoprawne

Świadczymy usługi w zakresie sporządzania, opiniowania i negocjowania umów cywilnoprawnych.


Dowiedz się więcej…


Sprawy spadkowe

Gwarantujemy profesjonalną pomoc prawną w przypadku spraw spadkowych. Nasi doświadczeni adwokaci reprezentują także klientów ubiegających się o zachowek.


Dowiedz się więcej…


Reprezentacja w procesie karnym

Reprezentujemy podejrzanych, oskarżonych, a także pokrzywdzonych oraz oskarżycieli w procesie karnym na każdym etapie postępowania.


Dowiedz się więcej…


Zatrzymanie i areszt

Udzielamy ochrony prawnej wtedy, kiedy jest naprawdę konieczna, tj. w przypadku zatrzymania lub aresztu. Szybko podejmujemy odpowiednie kroki prawne, co decyduje o wysokiej skuteczności naszych adwokatów.


Dowiedz się więcej…


Warunkowe zwolnienie

Jako profesjonalni adwokaci reprezentujemy skazanych w procesie starania się o warunkowe zwolnienie z pozostałej części odbywania kary pozbawienia wolności.


Dowiedz się więcej…


Dozór elektroczniczny

W ramach pomocy prawnej pomagamy uniknąć odbywania kary pozbawienia wolności w systemie zamkniętym poprzez skorzystanie z dobrodziejstwa dozoru elektronicznego.


Dowiedz się więcej…

Kancelaria prawna Opole – dlaczego warto nas wybrać?

Kancelaria adwokacka Paweł Figzał udziela wszechstronnej pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. W ramach świadczonych usług reprezentujemy naszych Klientów przed organami ścigania, organami administracji publicznej, a także sądami wszystkich instancji. Jesteśmy obecni na wszystkich etapach postępowania, a w codziennej pracy adwokata kierujemy się rzetelnością, szczegółowością i troską o możliwie najkorzystniejsze zabezpieczenie interesów Klienta. Kluczowy obszar specjalizacji naszej kancelarii adwokackiej to szeroko pojęte prawo rodzinne, cywilne oraz karne.Adwokat Opole – skontaktuj się


Jedną z oferowanych dróg kontaktu z naszą kancelarią adwokacką jest wypełnienie przedmiotowego formularza kontaktowego.

Podobnie jak w przypadku rozmowy telefonicznej lub wiadomości e-mail, otrzymujecie Państwo wówczas możliwość przedstawienia swojej sprawy licencjonowanemu adwokatowi.

Po otrzymaniu wiadomości przystępuję do pracy, która w dużej mierze uzależniona jest od informacji, jakie zostały przekazane adwokatowi zajmującemu się sprawą. W zależności od sytuacji skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub umawiamy dogodny termin spotkania w naszej Kancelarii adwokackiej w Opolu.

Jako skuteczni adwokaci z Opola w nagłych przypadkach udzielamy wstępnej bezpłatnej porady prawnej w celu zabezpieczenia Państwa interesów do czasu wizyty w kancelarii.

Informacje, jakie zostaną nam wówczas przekazane, podlegają ochronie i objęte są tajemnicą adwokacką.


Formularz kontaktowy

Odpiszemy najszybciej jak to jest możliwe.


  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość


  Świadomość prawna Polaków

  Na potrzeby Unii Europejskiej zostały przeprowadzone badania, z których jasno wynika, że Polacy stosunkowo późno proszą adwokata o pomoc prawną.

  W Polsce, w tym także w Opolu, nie jest wykształcony nawyk prewencyjnego korzystania z pomocy prawnej, jaką oferuje kancelaria prawna oraz pracujący tam adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i prawa cywilnego.

  Konsekwencją powyższego jest to, że Polacy zwracają się o profesjonalną pomoc prawną za późno, tj. najczęściej w momencie, gdy postępowanie zostało już skierowane do sądu lub po przedstawieniu zarzutów w sprawie z zakresu prawa karnego.

  Dzieje się tak często, ponieważ adwokat i świadczona przez niego pomoc prawna jawią się Polakom jako ostateczność. Wolą oni najpierw poszukać informacji w Internecie, a nadto korzystają z usług biur doradców prawnych, gdzie jakość świadczonych usług jest wątpliwa.

  Wynika to, chociażby z faktu, że takie biuro może prowadzić każdy, a więc nie mają Państwo pewności, czy w tej niewątpliwie najważniejszej sprawie w Państwa życiu osoba świadcząca pomoc prawną ma odpowiednie kwalifikacje, czy też posiada wykształcenie prawnicze, co wciąż jest dalece niewystarczające. Warto uświadomić sobie, że doradca prawny to nie adwokat, a jego biuro to nie kancelaria adwokacka.

  Adwokat w realiach gospodarki wolnorynkowej

  Z drugiej strony macie Państwo możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej ze strony kancelarii adwokackiej z Opola.

  Niestety, w Polsce panuje mit wysokich kosztów udzielania pomocy prawnej, który zrodził poważną barierę zniechęcającą przeciętnego Kowalskiego do skorzystania z pomocy profesjonalnego adwokata. Mieszkańcy Opola również często żywią błędne przekonania w tej kwestii.

  Ów mit jest pokłosiem czasów słusznie minionych, w których to adwokatów było niewielu, a przed zespołami adwokackimi gromadziły się kolejki. W chwili obecnej, w realiach gospodarki wolnorynkowej adwokat pobiera wynagrodzenie dopasowane do rynkowych trendów.

  W związku z powyższym koszty udzielania pomocy prawnej przez kancelarię adwokacką w Opolu i innych polskich miastach zostały rynkowo dostosowane do możliwości finansowych społeczeństwa.

  Doradca prawny czy adwokat? – dylemat wyboru

  Jeśli stoicie Państwo przed koniecznością skorzystania z pomocy prawnej, warto wiedzieć, że tylko profesjonalna kancelaria adwokacka jest w stanie zagwarantować fachowe prowadzenie spraw sądowych z zakresu m.in. prawa cywilnego i prawa rodzinnego. Doradca prawny nie posiada bowiem takim samych uprawnień jak licencjonowany adwokat.

  Wybór adwokata to ponadto szereg korzyści. Po pierwsze, adwokat jest specjalistą posiadającym obszerną wiedzę z rozległego zakresu prawa, albowiem:

  1. ukończył 5-letnie studia prawnicze;
  2. odbył 3-letnią aplikację adwokacką;
  3. uczył się zawodu pod okiem wyznaczonego patrona (doświadczonego adwokata);
  4. zdał pozytywnie kilka egzaminów w toku aplikacji adwokackiej;
  5. zdał pozytywnie kilkudniowy państwowy egzamin zawodowy;
  6. dokonał wpisu na listę adwokatów.

  Po wtóre, profesjonalny adwokat posiada doświadczenie, które wynika z dużej częstotliwości występowania przed sądami czy organami ścigania. Dzięki posiadanej wiedzy, doświadczeniu i obyciu skuteczny adwokat jest w stanie starannie reprezentować Państwa interesy z nastawieniem na pozytywny skutek podejmowanych kroków prawnych.

  Po trzecie zaś, adwokat jest specjalistą w zakresie prawa procesowego, w związku z czym potrafi podejmować odpowiednie czynności na etapie postępowania dowodowego, co przejawia się m.in. tym, że skutecznie przesłuchuje powołanych do sprawy świadków. Ponadto adwokat prowadzi postępowanie dowodowe w pozostałym zakresie, składa zastrzeżenia do protokołu, które otwierają drogę do skutecznego postawienia zarzutów apelacyjnych, czy też sporządza poszczególne środki odwoławcze.

  Ochrona dóbr i interesów klienta

  Z tych wszystkich względów warto skorzystać z pomocy prawnej dobrego adwokata. Dzięki zaangażowaniu w sprawę profesjonalnej kancelarii adwokackiej mogą mieć Państwo pewność, że odpowiednio chronicie swoje interesy i dobra. Samodzielne prowadzenie sprawy jest ryzykowne zarówno ze względu na stosunek emocjonalny do sprawy, jak i z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy prawnej i doświadczenia. Jako kancelaria prawna z Opola pomożemy Państwu z powodzeniem przebrnąć przez ten trudny czas.

  Standardy mojej praktyki adwokackiej

  Jako skuteczny i doświadczony adwokat z Opola mam świadomość, że każda sprawa jest dla Państwa ważna. Dlatego do każdej przyjętej sprawy podchodzę indywidualnie. W relacji z Klientem staram się zachować prostotę wypowiedzi, a język prawniczy pozostawić do komunikacji z sądem. Ponadto uczę swoich Klientów, że stosunki prawne między ludźmi mają dużą dynamikę. Dlatego są oni przygotowani na różne okoliczności i wiedzą, jak zachować się w przypadku zaistnienia przyszłych, często niekomfortowych zdarzeń, które mają miejsce poza salą sądową. Moja kancelaria adwokacka w Opolu gwarantuje profesjonalne prowadzenie spraw sądowych.

  Kancelaria adwokacka Opole – Adwokat Paweł Figzał

  Większość osób zapewne nie myśli o tym, lecz nigdy nie wiadomo, kiedy okaże się, że jest im potrzebny skuteczny adwokat. Opole to jedno z wielu polskich miast, w którym usługi świadczone przez znawców prawa wzbudzają coraz większe zainteresowanie, a zapotrzebowanie na nie także wzrasta. Jako przedstawiciel tej grupy oferuję już od dłuższego czasu profesjonalną pomoc swoim Klientom. W celu skorzystania z mojej wiedzy oraz doświadczenia polecam skontaktowanie się ze mną i przedstawienie swoich potrzeb, byśmy mogli wspólnie podjąć próbę znalezienia odpowiedniego wyjścia z sytuacji, w której się Państwo znaleźli: świadomie, przypadkowo lub w wyniku szkodliwych działań innych osób.

  Czym kieruję się jako osoba wykonująca zawód adwokata w Opolu?

  Wykonując zawód adwokata, od samego początku własnej działalności kieruję się dobrem swoich Klientów. Niezależnie od rodzaju sytuacji, w której potrzebują mojego wsparcia, podejmuję działania mające przynieść oczekiwane przez nich skutki. Posiadając ku temu niezbędne kompetencje, jestem w stanie zagwarantować wysoką skuteczność podejmowanych przeze mnie czynności niezależnie od tego, w jakiego rodzaju sprawach przychodzi mi wspomagać Klientów. W swojej działalności kieruję się zasadą, iż dobry adwokat powinien przede wszystkim wnikliwie słuchać i nie oceniać osób potrzebujących jego wsparcia, ponieważ pierwsze wrażenia względem innych często bywają złudne, a niekiedy pozornie nieprawdopodobne przypadki mogą – wraz z rozwojem sprawy sądowej – zyskać miano realnych okoliczności, mających duże znaczenie dla jej zakończenia w postaci ogłoszenia wyroku. Z tego względu każdego swojego Klienta traktuję jednakowo, jako partnera, któremu mam na celu zapewnić pełne wsparcie, korzystając ze wszelkich możliwych (zgodnych z prawem) sposobów na dowiedzenie jego niewinności w obliczu ciążących na nim oskarżeń, pociągnięcie do odpowiedzialności drugiej strony lub uzyskanie jakiegokolwiek innego – zamierzonego przez Klienta – rezultatu.

  Rodzaje spraw, w przebiegu których wspomagam swoich licznych Klientów

  Skuteczny adwokat, za którego zostałem uznany przez zadowolonych Klientów na podstawie osiąganych przeze mnie efektów, powinien być również maksymalnie wszechstronny. Dlatego regularnie uczestniczę w sprawach karnych, cywilnych czy rozwodowych. Mieszkańcy Opola zgłaszają się do mnie po wsparcie w razie konieczności uzyskania pomocy na wypadek zatrzymania ich bliskich w areszcie, dokonania sprawiedliwego podziału spadku, otrzymania należnych im od wierzycieli pieniędzy oraz w wielu innych sytuacjach. Dzięki mojej działalności czują się bezpieczniej w każdych okolicznościach, nie muszą przy tym samodzielnie ubiegać się o swoje prawa, a także znać często dość zawiłych przepisów prawa. Jako osoba silnie związana – także emocjonalnie – ze stolicą województwa opolskiego, staram się zapewnić jego mieszkańcom usługi na jak najwyższym poziomie, wykazując przy tym znaczną elastyczność w swoich działaniach. Między innymi w tym celu zapewniam możliwość łatwego skontaktowania się ze mną, czym także powinien, moim zdaniem, wyróżniać się skuteczny adwokat. Opole to miasto, na terenie którego funkcjonuje „Kancelaria adwokacka Paweł Figzał”, otwarta na przyjęcie kolejnych Klientów, mających możliwość przedstawienia swoich potrzeb i oczekiwań także telefonicznie czy mailowo – zależnie od swoich preferencji.

  W razie potrzeby skorzystania z usług prawnika – czekam na Państwa kontakt

  Warto pamiętać, że zawsze jest odpowiedni moment na to, by wsparcia osobie w potrzebie mógł udzielić dobry adwokat. Opole jest miastem, na terenie którego funkcjonuje wielu adwokatów, lecz nie każdy z nich na pewno może pochwalić się mianem dobrego czy skutecznego. Jeżeli więc nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z działań dotychczasowego prawnika, oczekując większego zaangażowania w daną sprawę, warto pomyśleć nad skorzystaniem z usług innego. Odpowiednio szybka reakcja na niepomyślny jej obrót przed sądem zawsze stanowi szansę na poprawę własnej sytuacji, a w końcowym rozrachunku – uzyskanie pomyślnego wyroku. W razie potrzeby zachęcam więc do skontaktowania się ze mną w celu uzyskania oceny Państwa sytuacji z perspektywy innego adwokata, będącego w stanie udzielić przydatnych porad oraz potwierdzenia bądź zaprzeczenia słuszności podejmowanych kroków przez dotychczasowego prawnika. Jednocześnie chciałbym zauważyć, że z mojej pomocy korzystają nie tylko Klienci pilnie poszukujący wsparcia, którzy zdążyli już np. wejść w konflikt z prawem, przez co grożą im poważne konsekwencje, ale również osoby w innej sytuacji. Jeżeli więc chcą Państwo – dajmy na to – upewnić się, że warto wstąpić na drogę sądową w określonych okolicznościach, czy jednak jest to daremne z powodu nikłych szans na odniesienie zamierzonego celu, pomóc może w tym dobry adwokat. Opole to dość duże miasto z pokaźną liczbą mieszkańców, lecz każdego z Państwa zawsze chętnie wysłucham i wspomogę, dlatego zapraszam do kontaktu, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba.